Studium

Studijní informační systém

KONTAKT

Správce SIS pro doktorské studium:

sis@ff.cuni.cz

 

Studijní informační systém (SIS) je elektronická aplikace Univerzity Karlovy, se kterou student pracuje po celou dobu svého studia. Do SIS se student přihlašuje svým loginem (studentské číslo nebo kód složený z počátečních písmen jeho příjmení a dalších znaků) a heslem. V aplikaci SIS student vyplňuje svůj individuální studijní plán, zapisuje předměty a rozvrh, přihlašuje se k termínům zkoušek a sleduje své studijní výsledky. V SIS též student na konci akademického roku vyplňuje hodnocení svého studia.

SIS je přístupný na adrese: http://is.cuni.cz/studium/index.php
Manuály k SIS jsou na: http://manualy.ff.cuni.cz/index.php/Student. Další nápověda je k dispozici přímo v SIS pod ikonou s otazníkem.

Informace a aktuality k SIS jsou k dispozici na adrese: sis.ff.cuni.cz.

Nejčastější dotazy k SIS.

Pokud jste zapomněli své přístupové heslo do SIS, můžete si ho obnovit na adrese: https://ldap1.cuni.cz/reset/search.

Termíny pro zápis předmětů a rozvrhu jsou stanoveny v každém akademickém roce v aktuálním Harmonogramu akademického roku FF UK.