Bakalářské a magisterské studium

Bakalářské, diplomové a rigorózní práce

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od roku 2017 platí „Opatření rektora č. 72/2017“, které – zejména v článku 5 – zmenšuje vaše možnosti při nahrávání závěrečných prací do SIS. Nyní jdou do SIS nahrát pouze soubory se závěrečnou prací ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, což jsou formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit.

Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu; univerzita rovněž zveřejnila „Návod pro uložení kvalifikační práce“ , který vám s novinkami při ukládání souborů pomůže.

Věnujte, prosím, této změně pozornost a neodkládejte raději uložení závěrečné práce do SIS na poslední chvíli – nepovolený formát souboru SIS nepřijme.