Harmonogram akademického roku

2023/2024

Obecný harmonogram

ODDO
Zahájení akademického roku1. 10. 2023
Výuka v zimním semestru2. 10. 202312. 1. 2024
Děkanské volno z důvodu voleb do Studentské rady (zrušena výuka, praxe, laboratorní práce apod., není možno plnit kontroly studia)18. 10. 2023 (od 16:00)
Děkanský sportovní den (zrušena výuka, praxe, laboratorní práce apod., není možno plnit kontroly studia)7. 11. 2023
Vánoční prázdniny23. 12. 20231. 1. 2024
Den otevřených dveří13. 1. 2024
Zkouškové období (leden, únor)15. 1. 202418. 2. 2024
Výuka v letním semestru19. 2. 202417. 5. 2024
Děkanské volno (zrušena výuka, praxe, laboratorní práce apod., není možno plnit kontroly studia)28. 3. 2024
Rektorský den (zrušena výuka, praxe, laboratorní práce apod., není možno plnit kontroly studia)14. 5. 2024
Zkouškové období (květen, červen)20. 5. 202430. 6. 2024
Letní prázdniny1. 7. 202431. 8. 2024
Zkouškové období (září)2. 9. 202413. 9. 2024
Konec akademického roku               30. 9. 2024

Zápis předmětů ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (SIS)

ODDO
Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) [1]22. 9. 2023 (7:00)13. 10. 2023 (23:59)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (pro zimní semestr)25. 9. 2023 (7:00)13. 10. 2023 (23:59)
Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) [2]9. 2. 2024 (7:00)1. 3. 2024 (23:59)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (pro letní semestr)12. 2. 2024 (7:00)1. 3. 2024 (23:59)
[1] V případě studentů doktorských studijních programů se jedná pouze o předměty zapisované nad rámec individuálního studijního plánu.

[2] Dtto.

Bakalářské a magisterské studium

ODDO
Imatrikulace5. 10. 2023
Podávání žádostí o uznání splnění kontrol studia předmětů, aby mohly být kredity za tyto předměty zohledněny pro zápis do dalšího ročníku studia1. 10. 202331. 7. 2024
Splnění studijních povinností v SIS, aby mohly být kredity za tyto studijní povinnosti zohledněny pro zápis do dalšího ročníku studia 16. 9. 2024
Podání žádosti o zápis do dalšího ročníku studia20. 5. 202416. 9. 2024 (23:59)
Uzavření SIS pro zápis výsledků kontrol studia předmětů17. 9. 2024 (00:00)13. 10. 2024
Bakalářské promoce10., 11. a 12. 10. 2023; 8., 12., 13. a 14. 12. 2023;
16. 4. 2024 (údaj aktualizován – původní datum změněno z důvodu mimořádných událostí)
Magisterské promoce13. a 16. 10. 2023; 1. a 4. 12. 2023;
25. 4. 2024 (údaj aktualizován – původní datum změněno z důvodu mimořádných událostí)
Zápis uchazečů do prvních ročníků studia začínajících akademickým rokem 2024/2025červenec 2024
(bude upřesněno)
září 2024
(bude upřesněno)
[3] Pro účely postupu do dalšího ročníku budou započítány pouze kontroly studia předmětů (atestace) splněné a zapsané do SIS do tohoto data. Žádost se podává zpravidla elektronicky v SIS a student ji může podat po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro postup do dalšího ročníku.

Státní zkoušky bakalářské a magisterské

Konkrétní termíny státních zkoušek v rámci bakalářských a magisterských studijních programů jsou vypisovány v SIS. Konání státních zkoušek se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, v platném znění, a Pravidly pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění.

Termín státní zkoušky
(od – do)
Termín kontroly splnění
studijních povinností před
státní zkouškou
Termín odevzdání závazné
přihlášky ke státní zkoušce
22. 1. 20249. 2. 202410. 1. 20246. 12. 2023
27. 5. 20247. 6. 202415. 5. 202424. 4. 2024
10. 6. 202421. 6. 202429. 5. 20249. 5. 2024
2. 9. 202413. 9. 202413. 8. 20249. 7. 2024
Zadávání bakalářských a diplomových pracíPrůběžně během akademického roku, přičemž k obhajobě práce může student přistoupit nejdříve šest měsíců po jejím zadání v SIS. Na základě žádosti studenta může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK v aktuální znění).
Odevzdávání bakalářských a diplomových pracíStandardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle tohoto harmonogramu konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. Vedoucí příslušné základní součásti fakulty může stanovit odlišný termín, přičemž takto stanovený termín musí spadat do období od tří měsíců do tří týdnů před termínem konání obhajoby (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK v aktuální znění).

Státní rigorózní zkoušky

Konkrétní termíny státních rigorózních zkoušek jsou stanovovány na základě informací od jednotlivých základních součástí fakulty. Konání státních rigorózních zkoušek se řídí Rigorózním řádem Univerzity Karlovy, v platném znění, a Pravidly pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění.

Termín státní rigorózní zkoušky
(od – do)
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní rigorózní zkoušce
1. 4. 202430. 4. 202430. 11. 2024
1. 11. 202430. 11. 202431. 8. 2024
Státní rigorózní zkouška – termíny promocí28. 11. 2023
21. 5. 2024

Hodnocení vzdělávací činnosti (studentské hodnocení výuky)

Hodnocení vzdělávací činnosti se řídí Řádem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy, v platném znění, a Pravidly pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění.

ODDO
Studentské hodnocení kurzů zimního semestru15. 1. 202428. 1. 2024
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení zimního semestru29. 1. 20244. 2. 2024
Zveřejnění výsledků hodnocení zimního semestru na webu fakulty 6. 2. 2024
Studentské hodnocení kurzů letního semestru20. 5. 20242. 6. 2024
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení letního semestru3. 6. 20249. 6. 2024
Zveřejnění výsledků hodnocení letního semestru na webu fakulty 11. 6. 2024

Rozvrhování

ODDO
Aktualizace předmětů pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 (provádějí jednotlivé základní součásti fakulty v programu Tajemník) 19. 6. 2023
Hromadné vygenerování rozvrhových lístků pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 (provádí Oddělení informačních systémů děkanátu fakulty /OIS/) 20. 6. 2023 (10:00)
Přednostní rozvržení předmětů pro pedagogicko-psychologický modul učitelských studijních programů, studijních předmětů „filosofie“ ve společném základu a studijních předmětů „rozšířeného společného základu” (provádí OIS a další určené osoby)20. 6. 202321. 6. 2023
Přednostní rozvržení velkokapacitních předmětů (provádějí jednotlivé základní součásti fakulty do vlastních místností a OIS dle předaných žádostí o rozvržení)22. 6. 202326. 6. 2023
Rozvrhování zbývající výuky základními součástmi fakulty27. 6. 202316. 7. 2023
Předávání žádostí o rozvržení zbývající výuky základními součástmi fakulty v SIS 16. 7. 2023
Rozvržení zbývající výuky (provádí OIS)17. 7. 202313. 8. 2023
Publikování rozvrhů (provádějí jednotlivé základní součásti fakulty) 25. 8. 2023
Aktualizace cizojazyčných studijních předmětů, do nichž se budou moci zapsat také zahraniční stážisté, pro letní semestr akademického roku 2023/2024 (provádějí jednotlivé základní součásti fakulty v programu Tajemník) 15. 9. 2023
Aktualizace studijních předmětů pro letní semestr akademického roku 2023/2024 (provádějí jednotlivé základní součásti fakulty v programu Tajemník) 28. 11. 2023
Hromadné vygenerování rozvrhových lístků pro letní semestr akademického roku 2023/2024 (provádí OIS) 29. 11. 2023 (10:00)
Přednostní rozvržení studijních předmětů pro pedagogicko-psychologický modul učitelských studijních programů, předmětů „filosofie“ ve společném základu a studijních předmětů „rozšířeného společného základu” (provádí OIS a další určené osoby)29. 11. 202330. 11. 2023
Přednostní rozvržení velkokapacitních předmětů (provádějí jednotlivé základní součásti fakulty do vlastních místností a OIS dle předaných žádostí o rozvržení)1. 12. 20235. 12. 2023
Rozvrhování zbývající výuky základními součástmi fakulty6. 12. 20238. 1. 2024
Předávání žádostí o rozvržení zbývající výuky základními součástmi fakulty v SIS 8. 1. 2024
Rozvržení zbývající výuky (provádí OIS)9. 1. 20241. 2. 2024
Publikování rozvrhů (provádějí jednotlivé základní součásti fakulty) 5. 2. 2024 (údaj aktualizován – původní datum změněno z důvodu mimořádných událostí)
Aktualizace cizojazyčných studijních předmětů, do nichž se budou moci zapsat také zahraniční stážisté, pro zimní semestr akademického roku 2024/2025 (provádí jednotlivé základní součásti fakulty v programu Tajemník) 14. 4. 2024

Doktorské studium

ODDO
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2022/2023 školitelem  8. 10. 2023
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2022/2023 oborovými radami 22. 10. 2023
Termín předložení individuálních studijních plánů nově přijatými studenty školitelům 31. 10. 2023
Termín předložení individuálních studijních plánů nově přijatých studentů školiteli oborovým radám 30. 11. 2023
Termín schválení individuálních studijních plánů nově přijatých studentů oborovými radami 31. 12. 2023
Nejzazší termín odevzdání disertační práceŠest měsíců před uplynutím maximální doby studia.
Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně)1. 2. 202429. 2. 2024
1. 6. 202430. 6. 2024
1. 9. 202430. 9. 2024
Doktorské promoce6. a 7. 12. 2023; 10. 6. 2024
Založení a vyplňování mimořádného hodnocení studentů 1.  3. 202431. 3. 2024
Termín pro odevzdání mimořádného hodnocení studentů školiteli 8. 4. 2024
Termín pro odevzdání mimořádného hodnocení studentů oborovými radami 22. 4. 2024
Zápis uchazečů do studia začínajícího akademickým rokem 2024/2025 (náhradní termín možný dle individuální domluvy)17. 9. 202418. 9. 2024
Splnění povinností individuálního studijního plánu pro hodnocení studenta za akademický rok 2023/2024 30. 9. 2024
Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2023/20241. 9. 202430. 9. 2024

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření bylo v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, schváleno rektorem dne 5. 5. 2023.
  2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 12. 5. 2023.

V Praze dne 12. 5. 2023

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

děkanka FF UK


Starší harmonogramy akademických roků najdete v příslušných opatřeních děkana.