Studium

Další vzdělávání

Rigorózní řízení – státní rigorózní zkouška a obhajoba práce, po jejichž vykonání se uděluje akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem).

Kontakt

Filozofická fakulta UK
Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

Doručovací adresa
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

po
út9.00 – 12.00
st14.00 – 17.00
(mimo období od 1.7. do 31.8.)
čt14.00 – 16.00
výuka U3V