Studium

Další vzdělávání

Kontakt

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

 

 

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

(rigorózní řízení)

hl. budova, 1.p, místnost 126

  • Celoživotní vzdělávání – druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů.
  • Rigorózní řízení – státní rigorózní zkouška a obhajoba práce, po jejichž vykonání se uděluje akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem).