Studium

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy 2022/2023

Kurzy CŽV

Katedra/Ústav

Stupeň studia

Bohemistika ÚČJTK Bc.
Česká studia – prezenční, online ÚBS Bc.
Bohemistika pro cizince – online ÚBS Bc.
Filosofie ÚFAR Bc.
Germánská studia ÚGS Bc.
Germánská studia ÚGS Mgr.
Germánská studia – online ÚGS Bc.
Hudební věda ÚHV Bc.
Informační studia a knihovnictví ÚISK Bc.
Pedagogika KPED Bc.
Psychologie KPS Bc.
Sociální práce KSOCP Bc.
Sociální práce KSOCP Mgr.
Sociologie KSOC Bc.
Translatologie ÚTRL Bc., Mgr.

Úřední hodiny

Dne 22.3. 2023 budou z provozních důvodů zrušeny úřední hodiny CDV

úterý 09.00 – 12.00
středa 14.00 – 17.00
čtvrtek 14.00 – 16.00
pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání FF UK, Na Příkopě 29, Praha 1, 3. patro