Studium

Informace pro posluchače

Kontakt

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Jindřišská 27, 5. patro 110 00 Praha 1   Doručovací adresa Univerzita Karlova Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1

Katalog pro akademický rok 2021/2022 bude k dispozici od 6.4.2021

U3V 2021/2022

Pravidla U3V pro akademický rok 2021/2022

U3V 2020/2021

Rozvrh U3V 2020/2021

 

Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí

Informace

 

Závěrečná práce 2020/2021

  • Psaní závěrečných prací je dobrovolné. Posluchači nemusejí psát závěrečné práce, pokud nechtějí. Odevzdání a schválení práce je podmínkou k ukončení programu a získání Osvědčení o absolvování.
  • Závěrečné práce odevzdávejte v průběhu semestru, nejpozději v den poslední přednášky daného vzdělávacího programu výhradně referentce U3V, (práci zašlete v tištěné podobě spolu s indexem na adresu: CDV, FF UK, Anna Novotná, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38).  Index vám po potvrzení zašleme zpět na vaši adresu. Požadovaný rozsah je 10 normostran (cca 60 úhozů na 32 řádků). Obrazové přílohy se do tohoto počtu stran nezapočítávají. Práci odevzdávejte např. v deskách s proděravěnými listy tak, aby hodnotitel mohl listovat v textu.
  • Práce musí mít titulní stranu, obsah, seznam použité literatury včetně optimální citace v textu, pokud autor pracuje s odbornou literaturou. Kopírování z internetu, doslovné opisy z publikací či chybějící bibliografie jsou nepřípustné.
  • Konzultovat můžete s lektory po přednáškách či se dohodnout na konzultačních hodinách. Vaše práce budou posuzovány lektory. S Osvědčením o absolvování obdržíte též hodnocení Vaší práce. V případě negativního posudku Vám tato skutečnost bude oznámena písemně.
  • K práci přiložte volný list s Vašimi údaji (jméno, příjmení, datum a místo narození, kontaktní adresa). Tyto údaje slouží pouze k vystavení Osvědčení o absolvování.
  • Informace ohledně psaní závěrečných prací a závěrečných písemných testů jsou vždy uvedeny v rozvrhu přednášek daného vzdělávacího programu.