Informace pro posluchače

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA U3V FFUK BYL DNE 31.5.2023 UKONČEN

KATALOG U3V 2023/2024

Pravidla U3V 2023/2024

Rozvrh U3V 2023/2024

Katalog U3V 2023/2024

U3V 2022/2023

Pravidla U3V pro akademický rok 2022/2023

Katalog U3V 2022/2023

Rozvrh U3V LS 2022/2023

Zakončení vzdělávacího programu

  • Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 %. Kurzy mohou být ukončeny závěrečnou písemnou prací (v rozsahu 10 stran textu) nebo testem. Účast na závěrečné examinaci si volí účastník dobrovolně.
  • Úspěšní posluchači získají Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetVího věku. O způsobu předání osvědčení rozhoduje uskutečňovatel programu U3V

Závěrečná práce 2022/2023

  • Vypracování závěrečné práce je dobrovolné.
  • Závěrečné práce odevzdávejte v průběhu semestru, nejpozději v den poslední přednášky daného vzdělávacího programu, a to výhradně referentce U3V v tištěné podobě, spolu s indexem (zápis o odevzdání závěrečné práce).
  • Požadovaný rozsah je 10 normostran (cca 60 úhozů na 32 řádků). Obrazové přílohy se do tohoto počtu stran nezapočítávají.
  • Práce musí mít titulní stranu, obsah, seznam použité literatury vč. optimální citace v textu, pokud autor pracuje s odbornou literaturou. Kopírování z internetu, doslovné opisy z publikací či chybějící bibliografie jsou nepřípustné.
  • Konzultovat můžete s lektory po přednáškách či se dohodnout na konzultačních hodinách. Každá práce bude hodnocena písemným posudkem, který obdržíte spolu s osvědčením. V případě negativního posudku vám tato skutečnost bude oznámena písemně.
  • Forma zakončení vzdělávacího programu je vždy uvedena v rozvrhu přednášek každého programu.