Studium

Informace pro posluchače

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

 

Doručovací adresa
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

U3V 2022/2023

Pravidla U3V pro akademický rok 2022/2023

Katalog U3V 2022/2023

Rozvrh U3V 2022/2023

Přihláška U3V 2022/2023

 

 

U3V 2021/2022

Pravidla U3V pro akademický rok 2021/2022

Katalog U3V 2021/2022

Rozvrh U3V 2021/2022 AKTUÁLNÍ

 

 

Mimořádná opatření související s koronavirovou infekcí

Informace

 

Závěrečná práce 2021/2022

  • Psaní závěrečných prací je dobrovolné. Posluchači nemusejí psát závěrečné práce, pokud nechtějí. Odevzdání a schválení práce je podmínkou k ukončení programu a získání Osvědčení o absolvování.
  • Závěrečné práce odevzdávejte v průběhu semestru, nejpozději v den poslední přednášky daného vzdělávacího programu výhradně referentce U3V, spolu s indexem, do kterého vám bude odevzdání závěrečné práce potvrzeno. Požadovaný rozsah je 10 normostran (cca 60 úhozů na 32 řádků). Obrazové přílohy se do tohoto počtu stran nezapočítávají. Práci odevzdávejte např. v deskách s proděravěnými listy tak, aby hodnotitel mohl listovat v textu.
  • Práce musí mít titulní stranu, obsah, seznam použité literatury včetně optimální citace v textu, pokud autor pracuje s odbornou literaturou. Kopírování z internetu, doslovné opisy z publikací či chybějící bibliografie jsou nepřípustné.
  • Konzultovat můžete s lektory po přednáškách či se dohodnout na konzultačních hodinách. Vaše práce budou posuzovány lektory. S Osvědčením o absolvování obdržíte též hodnocení Vaší práce. V případě negativního posudku Vám tato skutečnost bude oznámena písemně.
  • K práci přiložte volný list s Vašimi údaji (jméno, příjmení, datum a místo narození, kontaktní adresa). Tyto údaje slouží pouze k vystavení Osvědčení o absolvování.
  • Informace ohledně psaní závěrečných prací a závěrečných písemných testů jsou vždy uvedeny v rozvrhu přednášek daného vzdělávacího programu.