Studium

Informace pro posluchače

Kontakt

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Jindřišská 27, 5. patro 110 00 Praha 1   Doručovací adresa Univerzita Karlova Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1

 Změny v akademickém roce 2017/2018

Změny ve výuce – 19.1. – 26.1. 2018

 

Rozvrh U3V – 2017/2018

 

Závěrečná práce 2017/2018

  • Psaní závěrečných prací je dobrovolné. Posluchači nemusejí psát závěrečné práce, pokud nechtějí. Odevzdání a schválení práce je podmínkou k ukončení programu a získání Osvědčení o absolvování. V některých vzdělávacích programech je napsání práce podmínkou ke vstupu do dalšího ročníku.
  • Závěrečné práce odevzdávejte v průběhu semestru, nejpozději v den poslední přednášky daného vzdělávacího programu výhradně referentce U3V. Práci přineste spolu s indexem, kam obdržíte potvrzení o odevzdání. Požadovaný rozsah je 10 normostran (cca 60 úhozů na 32 řádků). Obrazové přílohy se do tohoto počtu stran nezapočítávají. Práci odevzdávejte např. v deskách s proděravěnými listy tak, aby hodnotitel mohl listovat v textu.
  • Práce musí mít titulní stranu, obsah, seznam použité literatury včetně optimální citace v textu, pokud autor pracuje s odbornou literaturou. Kopírování z internetu, doslovné opisy z publikací či chybějící bibliografie jsou nepřípustné.
  • Konzultovat můžete s lektory po přednáškách či se dohodnout na konzultačních hodinách. Vaše práce budou posuzovány lektory. S Osvědčením o absolvování obdržíte též hodnocení Vaší práce. V případě negativního posudku Vám tato skutečnost bude oznámena písemně.
  • K práci přiložte volný list s Vašimi údaji (jméno, příjmení, datum a místo narození, kontaktní adresa). Tyto údaje slouží pouze k vystavení Osvědčení o absolvování.
  • Informace ohledně psaní závěrečných prací a závěrečných písemných testů jsou vždy uvedeny v rozvrhu přednášek daného vzdělávacího programu.