Studium

Celoživotní vzdělávání

Kontakt

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

 

 

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

(rigorózní řízení)

hl. budova, 1.p, místnost 126

Obecné informace

  • Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů.
  • Realizované kurzy dělíme na: profesní (jsou zaměřeny na výkon povolání), zájmové a přípravné.
  • Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia.
  • V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat titul a jeho účastník není studentem podle zákona o vysokých školách.