Kurzy pro výkon povolání

Přihláška

Archiv kurzů

V minulosti jsme pořádali ještě mnoho dalších kurzů, níže je jejich výčet. Pokud máte ve Vaší organizaci o některý z nich, či podobný zájem, neváhejte nás kontaktovat.

 • Age Management pro personalisty
 • Andragogika a personální řízení
 • Archivní kurz – Rekvalifikace
 • Člověk a svoboda, technologie, příroda: výuka etiky pro SŠ
 • Didaktika výslovnosti cizích jazyků
 • Dopravní psycholog
 • Estetika výtvarného umění
 • Evropské divadlo napříč staletími, kurz pro pedagogy humanitních oborů SŠ
 • Evropský kurz konferenčního tlumočení
 • Filosofie 20. století
 • Filosofie a divadlo ve středoškolské výuce
 • Gramatika ve vyučování angličtiny
 • Hodnocení dovedností ve výuce filosofie
 • Jak (na)učit překládat
 • Jak vidět film a číst literaturu – Jak číst film a vidět literaturu
 • Jak na výchovné problémy v základní škole
 • Metodika výuky mediální a informační výchovy
 • Nové perspektivy ve výuce českého jazyka
 • Obecná problematika soudního znalectví – znalecké minimum
 • Problémově zaměřená výuka filosofie
 • Problémově zaměřená výuka filosofie II.
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny
 • Studium pro výchovné poradce
 • Škola jako místo setkávání
 • Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR
 • Učitelství pro SŠ
 • Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy
 • Vybrané problémy současné filosofie a religionistiky pro učitele středních škol
 • Vyučování češtiny jako druhého jazyka
 • Výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • Využití jazykových korpusů ve výuce
 • Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost

Kontakt

Filozofická fakulta UK
Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

Doručovací adresa
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Jana Havelková
e-mail: jana.havelkova@ff.cuni.cz 

tel.: +420 221 619 801

Úřední hodiny

po
út09.00 – 12.00
st14.00 – 17.00
čt14.00 – 16.00
VÝUKA

Další dokumenty