Studium

Zápis do prvního ročníku

Informace pro doktorandy přijaté ke studiu do AR 2023/2024

 

Zápis do studia pro dodatečné přijímací řízení proběhne ve

středu 27. září 2023 v době od 14.00 do 17.00 hod.

v rámci úředních hodin Referátu doktorského studia.

Bližší informace obdržíte včas e-mailem.

 

Organizace zápisu do studia:

  • Doktorandi přijatí ke studiu jsou o organizaci zápisu v dostatečném předstihu informováni e-mailem.
  • Studenti, kteří se nemohou k zápisu v řádných termínech ze závažných důvodů dostavit, si mohou domluvit individuální termín zápisu (vždy v úředních hodinách Referátu doktorského studia, po předchozí e-mailové či telefonické domluvě se studijní referentkou).
  • Zápis je možné provést také v zastoupení na základě plné moci zhotovené k tomuto účelu. Plná moc nemusí být právně ověřena. Je na ní ovšem nutné uvést účel zplnomocnění, tj.„zastoupení ve věci zápisu ke studiu na FF UK“. Formulář ve formě vyplňovatelného pdf.

U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty:

Bez předložení všech požadovaných dokladů nelze zápis do studia provést.

Při zápisu studenti obdrží:

  • potvrzení o studiu

Po zápisu jsou studenti povinni:

  • vyzvednout si studentský průkaz ve výdejních centrech UK
  • aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)
  • založit si ORCID ID

Užitečné informace:

ISIC / Studentský průkaz

Průkaz studenta Univerzity Karlovy vyjadřuje příslušnost k univerzitě. Po zápisu si student vyzvedne studentský průkaz ve výdejních místech UK.

Průkaz studenta může být využit v Pražské integrované dopravě (PID) a slouží též jako karta na použití kopírovacích zařízení v rámci UK. Bližší informace k tiskovým a kopírovacím službám na FF UK naleznete zde. Více informací o průkazu naleznete na webu UK.

Aktivace studentského účtu

Studentské účty jsou spravovány v Centrální autentizační službě (CAS) Univerzity Karlovy. V tomto systému si student nastavuje heslo pro přístup do CAS a kontaktní informace. Heslo a přihlašovací jméno studenta pak slouží jako přístupové údaje do řady aplikací UK a fondů knihoven UK. Důležitým údajem je číslo osoby, které je přiděleno studentovi na začátku studia a slouží též jako identifikátor. Číslo studenta je uvedeno též na studentském průkazu. Po zápisu je každý student povinen aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS. (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)

Referát doktorského studia a Vaše referentka

Kontakty na jednotlivé referentky Referát doktorského studia naleznete zde.

Školitel a Oborová rada

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta. Studium sleduje a hodnotí oborová rada.

Úvodní semináře a akce

Většina oborů doktorského studia pořádá informační setkání se studenty prvního ročníku. Doporučujeme proto sledovat webové stránky katedry nebo ústavu, které váš obor zajišťují. Rektorát UK pořádá pravidelně Welcome day pro nové Ph.D. studenty a Orientační týden pro studující prvních ročníků.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127

 

Úřední hodiny 

          

Úřední hodiny  jsou zrušeny v út 12.9. a st 13.9.2023

 

 

pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska