Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu
  • DOKTORSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

pátek 9. 12. 2022

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. sociální práce, dějiny umění, filmová studia, divadelní věda doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
12:00 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. translatologie (i v kombinaci s jinými obory), archivnictví a pomocné vědy historické, filologické obory (germánské jazyky), veřejná správa a spisová služba, bohemistika pro cizince doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
13:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. filologické obory (zejména románské jazyky, dále středoevropská studia, romistika) doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.

úterý 13. 12. 2022

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. filozofie (i v kombinaci s jinými obory), religionistika, politologie, informační studia a knihovnictví, estetika doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
12:00 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. anglistika-amerikanistika (i v kombinaci s jinými obory), čeština v komunikaci neslyšících doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
13:30 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. blízkovýchodní studia, asijská studia PhDr. Jan Koura, Ph.D.
15:00 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. čeština (i v kombinaci s jinými obory), logika, dějiny islámských zemí, archeologie pravěku a středověku PhDr. Jan Koura, Ph.D.

středa 14. 12. 2022

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. psychologie, východoevropská studia, ruský jazyk a literatura, sinologie doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
12:00 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. historie, etnologie, klasická archeologie doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
13:30 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. andragogika, pedagogika, sociologie, sociologicko-ekonomická studia doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

pátek 2. 12. 2022

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. archivnictví a pomocné vědy historické, filozofie, klasická archeologie, psychologie, translatologie (i v kombinaci s jinými obory), veřejná správa a spisová služba doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
12:00 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. andragogika, filologické obory – i v kombinaci s jinými obory (anglický jazyk i literatura, český jazyk a literatura, fonetika, jihovýchodoevropská studia, východoevropská studia), pedagogika doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

pondělí 5. 12. 2022

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. filologické obory – i v kombinaci s jinými obory (obecná lingvistika, románské jazyky), iberoamerikanistika, sociální práce, sociologie, vědy o umění PhDr. Jan Koura, Ph.D.
12:00 prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Egypt a Přední východ ve starověku, etnologie, filologické obory (Asie, mongolistika, řecká a latinská studia), historie, informační studia a knihovnictví, politické teorie, studia nových médií, učitelství (českého jazyka a literatury, češtiny jako cizího jazyka, historie) PhDr. Jan Koura, Ph.D.

ROZPIS DOKTORSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

středa 7. 12. 2022

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. pedagogika, psychologie, filozofie, logika, politologie, historie (česká, obecná, iberoamerikanistika, dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, egyptologie), pomocné vědy historické, informační věda, filologické obory (teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, anglická a americká literatura, dějiny české literatury a teorie literatury, anglický jazyk), translatologie, vědy o umění (dějiny výtvarného umění, filmová věda, kulturologie) Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.