Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jaroslav Jirák

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

S ohledem na aktuální situaci a ochranná opatření vlády související s bojem proti epidemii nemoci Covid-19 bylo kolegiem rektora dne 19. října 2020 rozhodnuto o zrušení promocí do konce kalendářního roku 2020. Absolventi, jimž byl vyhrazen říjnový promoční termín, byli již o možnostech vyzvednutí diplomu informováni e-mailem.

Absolventi ze září 2020, pro něž byl vyhrazen prosincový promoční termín, si budou moct svůj diplom vyzvednout v prosinci. O možnostech vyzvednutí diplomu budou informováni e-mailem.

Všichni absolventi, spadající do zrušených promočních termínů (říjen 2020, prosinec 2020) se budou moct zúčastnit promoce v náhradních termínech, které by měly proběhnout v období od ledna do března 2021, samozřejmě za předpokladu, že jejich konání umožní opatření platná v příslušné době.

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

úterý 13. 10. 2020

Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. čeština, čeština v komunikaci neslyšících, dějiny umění, divadelní věda, estetika, fonetika, filozofie, historie, sociální práce .
12:00 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. filologické obory (japanistika, koreanistika, němčina, ruština, sinologie, jihovýchodo- a středoevropská studia), pedagogika, politologie, sociologicko-ekonomická studia

 

 

středa 14. 10. 2020

Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. filologické a translatologické obory (anglistika-amerikanistika, angličtina, arabistika, čeština, čeština pro cizince, francouzština), andragogika a personální řízení, archeologie
12:00 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. psychologie, sociologie
13:30 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. filologické obory (indonesistika, italština, španělština, němčina), historie, informační studia a knihovnictví

 

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

pátek 16. 10. 2020

Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. anglický jazyk i literatura, filologické (dvou) obory (germánské jazyky, jihovýchodo a středoevropská studia, romistika, ruský jazyk, obecná lingvistika), psychologie, sociologie
12:00 prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. filologické (dvou) obory (románské jazyky, fonetika, hebraistika, japonská studia, koreanistika), pedagogika (i sociální), sociální práce
13:30 prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. archeologie, archivnictví, etnologie, historie, iberoamerikanistika, translatologie

 

úterý 20. 10. 2020

Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
13:30 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. andragogika, vědy o umění, informační studia a knihovnictví, studia nových médií, komparatistika, politologie, učitelství češtiny