Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu
  • DOKTORSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

ROZPIS DOKTORSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

pátek 24. 11. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
12:00 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. informační věda, český jazyk, fonetika, české dějiny, filozofie, etnologie, teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, anglický jazyk doc. Daniel Berounský, Ph.D.

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

pátek 1. 12. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. blízkovýchodní studia, český jazyk a literatura, empirická a komparativní lingvistika, fonetika, hebraistika, komparatistika, obecná lingvistika, sociální práce, sociologie Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
12:00 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. filologie (středoevropská studia, východoevropská studia), psychologie, učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, vědy o umění Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
13:30 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. archivnictví a pomocné vědy historické, filologie (anglický jazyk, anglofonní literatury, asijská studia, sinologie), filozofie, informace, média a knižní kultura, klasická archeologie, politologie, studia nových médií, veřejná správa a spisová služba Mgr. Martin Pehal, Ph.D.

pondělí 4. 12. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
9:00 prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. etnologie, filologie (románské jazyky), historie (české dějiny v evropském kontextu, obecné dějiny) Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
10:30 prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. andragogika a personální řízení, čeština v komunikaci neslyšících, pedagogika, sociální pedagogika, translatologie Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

pátek 8. 12. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. historie-evropská studia, filologické obory (zejména románské jazyky, i učitelství) doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
12:00 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. historie (i v kombinaci s jinými obory), archeologie doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
13:30 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. psychologie, informační studia a knihovnictví doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

úterý 12. 12. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. andragogika, filozofie (i v kombinaci s jinými obory), religionistika, politologie, řecká a latinská studia doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
12:00 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. sociologie, sociologicko-ekonomická studia, sociální práce, východoevropská studia, ruský jazyk a literatura, jihovýchodoevropská studia doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
13:30 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. čeština (i v kombinaci s jinými obory, učitelství), blízkovýchodní studia, čeština v komunikaci neslyšících Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
15:00 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. pedagogika, asijská studia, anglistika-amerikanistika (i v kombinaci s jinými obory) Mgr. Martin Pehal, Ph.D.

středa 13. 12. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. translatologie (i v kombinaci s jinými obory), archivnictví a pomocné vědy historické, veřejná správa a spisová služba, etnologie doc. Daniel Berounský, Ph.D.
12:00 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. dějiny umění, filmová studia, divadelní věda, estetika, Egypt a Přední východ ve starověku, logika doc. Daniel Berounský, Ph.D.