Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

 

pátek 14. prosince 2018
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. archeologie klasická i pravěká a středověká, archivnictví, etnologie, veřejná správa, romistika dr. Daniel Soukup
12:00 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. pedagogika, andragogika doc. Libuše Heczková
13:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. sociální práce, informační studia a knihovnictví doc. Libuše Heczková

 

pondělí 17. prosince 2018
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. různé kombinace filologických (převážně románských a germánských) a translatologických oborů doc. Markéta Křížová
12:00 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. anglistika-amerikanistika (i dvouobor) doc. Markéta Křížová

 

úterý 18. prosince 2018
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. historie (i dvouobor), čeština v komunikaci neslyšících Ing. Jaroslav Buchta
12:00 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. různé kombinace filologických (východoevropská studia, ruština, latina, …) a translatologických oborů Ing. Jaroslav Buchta
13:30 doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. sociologie, sociologicko-ekonomická studia, indologie, vietnamistika, japonská studia, sinologie, koreanistika, mongolistika Ing. Jaroslav Buchta

 

středa 19. prosince 2018
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. filozofie, vědy o umění doc. Markéta Křížová
12:00 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. psychologie doc. Markéta Křížová
13:30 doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. různé kombinace filologických oborů (převážně čeština, jihovýchodoevropská a středoevropská studia, …), politologie doc. Markéta Křížová

 

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

pátek 7. prosince 2018
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
13:30 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. filologické obory (angličtina, germánské jazyky, finština, středoevropská studia…), vědy o umění dr. Daniel Soukup
15:00 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. psychologie dr. Daniel Soukup

 

pondělí 10. prosince 2018
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
9:00 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. čeština, komparatistika, učitelství češtiny (jako cizího jazyka i pro střední školy) doc. Markéta Křížová
10:30 prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. různé filologické jedno i dvouobory (arabistika, fonetika, obecná lingvistika, románské jazyky, indologie, tibetanistika, japonská studia, sinologie, jihovýchodoevropská a východoevropská studia, ruština, …), historie doc. Markéta Křížová
12:00 prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. iberoamerikanistika, informační studia, studia nových médií, pedagogika, andragogika, sociální práce, sociologie doc. Markéta Křížová

 

čtvrtek 13. prosince 2018
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
9:00 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. archeologie klasická i pravěká a středověká, archivnictví, etnologie, filozofie, translatologie, politologie, srovnávací jazykověda doc. Markéta Křížová
10:30 prof. PhDr. Aleš Klégr historie doc. Markéta Křížová