Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

 

středa 10. dubna 2019
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. filozofie, sociologicko-ekonomická studia, sociální práce, veřejná správa, informační studia, politologie, andragogika, vědy o umění, translatologie, anglistika-amerikanistika, čeština v komunikaci neslyšících, filologické obory (čeština, románské i germánské jazyky, jazyky Asie, …) doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D

 

 

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

 

čtvrtek 11. dubna 2019
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. psychologie, politologie, vědy o umění, informační studia, studia nových médií, historické vědy, filologické obory (angličtina, románské i germánské jazyky, jazyky Asie, jihovýchodoevropská studia, …) Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
12:00 prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. andragogika, historie, pedagogika, translatologie, sociologie, sociální práce, čeština, učitelství češtiny (jako cizího jazyka i pro střední školy) Mgr. Jan Sládek, Ph.D.