Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

 

středa 16. října 2019
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. informační studia a knihovnictví, psychologie Mgr. Zdeňka Filipová
12:00 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. český jazyk a literatura (i dvojobor), různé filologické obory (převážně románské), translatologie, politologie PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
13:30 doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. historie, filozofie, religionistika, logika, etnologie, archeologie, dějiny antické civilizace, filologické obory (germánské jazyky, jazyky Asie…) doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

 

čtvrtek 17. října 2019
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. anglistika-amerikanistika, translatologie, vědy o umění, veřejná správa a spisová služba Ing. Jaroslav Buchta
12:00 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. sociologie, sociologicko-ekonomická studia, sociální práce, pedagogika Ing. Jaroslav Buchta

 

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

 

úterý 22. října 2019
Čas Promotor Obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. archeologie, historie, psychologie Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
12:00 prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. filozofie, různé filologické obory (angličtina, románské, germánské a východoevropské jazyky, jazyky Asie, …), iberoamerikanistika, sociologie, vědy o umění, politologie Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
13:30 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. translatologie, čeština (i učitelství), pedagogika, andragogika, informační studia, studia nových médií Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.