Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – říjen 2018, pro absolventy z května a června 2018 (konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25)
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – říjen 2018, pro absolventy z května a června 2018 (konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu)
  • Na základě častých dotazů doplňujeme, že absolventi státních zkoušek v září 2018 budou promovat v prosinci 2018.

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

 

úterý 16. října 2018 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. český jazyk a literatura (i dvojobor), čeština pro cizince, čeština v komunikaci neslyšících, fonetika, obecná lingvistika, vědy o umění, indologie doc. Markéta Křížová, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. sociální práce, informační studia a knihovnictví, japonská studia, sinologie, koreanistika doc. Markéta Křížová, Ph.D.

 

středa 17. října 2018 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. pedagogika, andragogika, translatologie, archeologie pravěku a středověku, archivnictví, etnologie, veřejná správa Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. psychologie Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

13:30

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. psychologie, různé filologické obory (převážně románské) Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

čtvrtek 18. října 2018 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. historie, sociologicko-ekonomická studia, politologie Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

12:00

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. filozofie, religionistika, různé kombinace filologických dvojoborů (anglistika-amerikanistika, translatologie, …) Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

 

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

 

úterý 23. října 2018

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. východoevropská studia, filozofie, religionistika, archeologie, archivnictví, etnologie, informační studia, studia nových médií, pedagogika, translatologie, indologie Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. filologické obory (čeština, románské jazyky, …), čeština v komunikaci neslyšících, historie, učitelství češtiny, vědy o umění Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

 

pondělí 29. října 2018

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. iberoamerikanistika, psychologie, hebraistika, japonská studia, koreanistika, ruština, východoevropská studia doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Aleš Klégr anglický jazyk a literatura, politologie, sociální práce, sociologie doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.