Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu
  • DOKTORSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

čtvrtek 13. 4. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. čeština (i v kombinaci s jinými obory), historie, informační studia a knihovnictví, románské a germánské jazyky doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
12:00 doc. PhDr. Dana Picková, CSc. andragogika, sociologie, sociální práce, psychologie, dějiny umění, filmová studia, divadelní věda, hudební věda, estetika doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
13:30 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. anglistika-amerikanistika (i v kombinaci s jinými obory), čeština v komunikaci neslyšících, etnologie, archivnictví a pomocné vědy historické, religionistika, filozofie, filologické obory (blízkovýchodní studia, asijská studia, sinologie, romistika, jihovýchodoevropská studia, bohemistika pro cizince), politologie, translatologie, klasická archeologie, dějiny antické civilizace doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

středa 12. 4. 2023

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. filologické obory – i v kombinaci s jinými obory (anglický jazyk i literatura, asijská studia, blízkovýchodní studia, český jazyk a literatura, hebraistika, komparatistika, románské jazyky), historie (české a obecné dějiny), informační studia a knihovnictví, politické teorie, studia nových médií PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
12:00 prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. bohemistika, čeština v komunikaci neslyšících, filologické obory (sinologie, východoevropská studia), filozofie, psychologie, sociologie, translatologie, učitelství (českého jazyka a literatury, češtiny jako cizího jazyka), vědy o umění doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
13:30 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. andragogika, archivnictví a pomocné vědy historické, etnologie, filologické obory (fonetika, indologie, nizozemský jazyk a literatura, řecká a latinská studia), hospodářské a sociální dějiny, pedagogika (i sociální), sociální práce, veřejná správa a spisová služba doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.