Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – 4., 5., 8. a 11. prosince 2017 (konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25)
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE –  12., 13. a 14. prosince 2017 (konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu)

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

 

pondělí 4. prosince 2017 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. politologie, pedagogika, různé filologické obory (latina, jihovýchodoevropská studia, němčina) doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. různé filologické obory (románské jazyky, Dálný východ) doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

 

úterý 5. prosince 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. filozofie, religionistika, čeština pro cizince, středoevropská studia, čeština v komunikaci neslyšících doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

12:00

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. dějiny umění, estetika, divadelní věda, hudební věda, kulturologie doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

13:30

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. český jazyk a literatura, indologie, filmová studia doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

15:00

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. anglistika-amerikanistika (jedno i dvojobor), hebraistika doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

 

pátek 8. prosince 2017 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. sociální práce, historie Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. informační studia, východoevropská studia, ruský jazyk a literatura Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

13:30

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. sociologie, sociologicko-ekonomická studia, andragogika, psychologie Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

 

pondělí 11. prosince 2017 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. archivnictví, veřejná správa, archeologie, etnologie, dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. různé filologické dvojobory (obecná lingvistika, fonetika, germánské jazyky, …), translatologie doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

 

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

 

úterý 12. prosince 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. filozofie, religionistika, filologické obory (Dálný východ), translatologie Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. angličtina (jazyk i literatura), románské filologické obory, archeologie Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

13:30

prof. PhDr. Aleš Klégr pedagogika, politologie, andragogika Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

 

středa 13. prosince 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. různé filologické obory (čeština, germánské jazyky, čeština pro cizince, obecná lingvistika, srovnávací jazykověda) doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. učitelství češtiny, informační studia, studia nových médií, latina, řečtina doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

13:30

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. dějiny umění, divadelní věda, hudební věda, estetika), čeština v komunikaci neslyšících, filologické obory (tibetanistika, iberoamerikanistika, ruština, jihovýchodoevropská studia) Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

 

čtvrtek 14. prosince 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. archivnictví, historie Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. psychologie, sociální práce Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.