Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

Vzhledem k vývoji epidemické situace se z rozhodnutí jeho Magnificence pana rektora promoce počínaje úterým 23. 11. 2021 ruší a budou uskutečněny v náhradním termínu. O zrušení promoce a možnostech případného vyzvednutí diplomu byli absolventi informováni e-mailem.

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

úterý 14. 12. 2021

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. etnologie, filologické obory (Dálný východ)
12:00 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. pedagogika, sociologie, sociologicko-ekonomická studia, sociální práce, politologie
13:30 doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. čeština (i v kombinaci s jinými obory), čeština v komunikaci neslyšících

středa 15. 12. 2021

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. andragogika a personální řízení, psychologie
12:00 .doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. historie (i v kombinaci s jinými obory), studia Blízkého východu a severní Afriky, dějiny antické civilizace, latina
13:30 doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. vědy o umění, archivnictví a pomocné vědy historické, informační studia a knihovnictví, veřejná správa a spisová služba

čtvrtek 16. 12. 2021

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. anglistika-amerikanistika v kombinaci s jinými obory, němčina, translatologické obory
12:00 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. anglistika-amerikanistika, logika, ruština, jihovýchodoevropská studia, mongolistika
13:30 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. filozofie, religionistika, fonetika, filologické obory (zejména románské)

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

pátek 3. 12. 2021

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
10:30 prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. filologické obory (anglický jazyk i literatura – i v kombinaci s jinými obory, český jazyk a literatura, komparatistika…), sociální práce
12:00 prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. archeologie, filologické obory (románské jazyky, řecká a latinská studia – i v kombinaci s jinými obory), historie, veřejná správa a spisová služba
13:30 prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. andragogika, filologické obory (ruský jazyk a literatura, východoevropská studia), pedagogika (i sociální), politické teorie

pondělí 6. 12. 2021

Čas Promotor Programy/obory Ve funkci děkana
9:00 prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. filologické obory (germánské jazyky, hebraistika, středoevropská studia, židovská studia…), filozofie, historie, iberoamerikanistika, religionistika, sociologie, učitelství češtiny
10:30 prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. obecná lingvistika, psychologie, translatologie
12:00 prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. filologické obory (indologie, sinologie), informační studia a knihovnictví, studia nových médií, vědy o umění