Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – říjen 2018, pro absolventy z května a června 2018 (konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25)
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE – říjen 2018, pro absolventy z května a června 2018 (konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu)

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

 

středa 11. dubna 2018 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. sociologie, archivnictví, veřejná správa, archeologie, dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku, historie, informační studia, čeština v komunikaci neslyšících, pedagogika, psychologie  Ing. Jaroslav Buchta

12:00

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. filozofie, religionistika, anglistika-amerikanistika (jedno i dvojobor), translatologie, různé filologické obory (čeština, románské jazyky, čeština pro cizince, Dálný východ, mongolistika), vědy o umění  Ing. Jaroslav Buchta

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

 

čtvrtek 12. dubna 2018

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. historické vědy, vědy o umění, iberoamerikanistika, informační studia, studia nových médií, politologie Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. translatologie, různé filologické obory (angličtina, románské jazyky, …), logika Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

13:30

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc andragogika, pedagogika, psychologie, český jazyk a literatura (i učitelství a pro cizince), sociologie, sociální práce Mgr. Jan Sládek, Ph.D.