Studium

Anonymní studentské hodnocení výuky

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz. Na hodnocení bývá určena zpravidla doba několika týdnů a jeho výsledky jsou zveřejněny na webu fakulty – včetně slovních komentářů. Hodnocení upravuje vnitřní předpis fakulty.


HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2019/2020

HARMONOGRAM

květen 2020 příprava hodnocení, kontrola ze strany pedagogů, formulace otázek vyučujícími, vedoucími kateder/ústavů, vedením fakulty
pondělí 18. května 2020 – neděle 14. června 2020 hodnocení studentů, provádějí ho elektronicky v aplikaci
pondělí 15. června 2020 – sobota 27. června 2020 prostor pro reakce pedagogů před zveřejněním výsledků
pondělí 29. června 2020 zveřejnění výsledků na webu

Další informace ke studentským evaluacím naleznete ve FAQ, v případě jiných nejasností prosím kontaktujte sis@ff.cuni.cz.

————————————————————————————————————————-

HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2019/2020

 • Studenti vyplnili 7.134 dotazníků.
 • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 5.909 – a pedagogové přidali 916 reakcí.
 • Studenti skryli 616 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 493; pedagogové skryli 39 komentářů.
 • Výsledky najdete zde.

HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2019/2020

 • Studenti vyplnili 11.945 dotazníků.
 • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 10.377 – a pedagogové přidali 1.793 reakcí.
 • Studenti skryli 1.153 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 860; pedagogové skryli 53 komentářů.
 • Výsledky najdete zde.

HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2018/2019

 • Studenti vyplnili 11.085 dotazníků.
 • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 5.265 – a pedagogové přidali 736 reakcí.
 • Studenti skryli 340 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 389; pedagogové tentokrát skryli méně než 30 komentářů.
 • Výsledky najdete zde.
 • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů se v tomto hodnocení studující mohli vyjádřit také k dalším stránkám studia:
  • ptali jsme se na názor studentů a studentek na slabiny a přednosti studovaných oborů – 920/915 odpovědí (odpovědi jsou v aplikaci neveřejné, mají je k dispozici konkrétní vedoucí kateder/ústavů, vedení fakulty a příslušné komise – doporučujeme studentům domluvit si s vedením katedry/ústavu nad těmito odpověďmi i nad hodnocením celkově setkání počátkem zimního semestru 2019/2020)
  • ptali jsme se na připomínky k fungování Bistra „Mezi řádky“ v hlavní budově FF UK – 843 odpovědí (odpovědi jsou v aplikaci neveřejné, dále s nimi bude pracovat vedení fakulty).

HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2018/2019

    • Vyplnili jste 14.141 dotazníků.
    • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím jste odeslali 6.326 – a pedagogové přidali 1.016 reakcí.
    • Výsledky najdete zde .
    • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů se v tomto hodnocení studenti mohli vyjádřit také k dalším stránkám studia:
     • ptali jsme se na váš názor na fungování zahraničního oddělení: 569 odpovědí
     • studentů prvního ročníku jsme se ptali na problémy při nástupu do studia: 270 odpovědí v Bc. studiu, 76 odpovědí v NMgr. studiu
     • ptali jsme na to, co bychom mohli zlepšit pro studenty s handicapem – v jednotlivých budovách fakulty: 297 odpovědí.

HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2017/2018

    • Vyplnili jste 12.535 dotazníků, ve kterých je celkem 74.820 odpovědí.
    • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím jste odeslali 5.713.
    • Výsledky najdete zde.
    • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů jsme se v tomto hodnocení ptali na důvody neúčasti u voleb do Akademického senátu FF UK, což přineslo 987 odpovědí, a na zvažované důvody, které po absolvování bakalářského studia na FF UK vedou k volbě jiné vysoké školy než FF UK ke studiu magisterskému – zde děkujeme za 152 odpovědí.

HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2017/2018

    • Vyplnili jste 13.300 dotazníků.
    • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím jste odeslali 4.953.
    • Hodnocení proběhlo v nové verzi aplikace, která občas bohužel nefungovala, jak měla – fakulta se vynasnaží vše do léta doladit. Na vaše připomínky k nové aplikaci jsme se také ptali, získali jsme 532 odpovědí.
    • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů jste se v tomto hodnocení mohli vyjádřit k dopadu zrušení indexů, což přineslo 1075 odpovědí, a také k vašim zkušenostem z Jazykového centra – zde děkujeme za 735 odpovědí.
    • Další informace ke studentským evaluacím naleznete ve FAQ, v případě jiných nejasností prosím kontaktujte sis@ff.cuni.cz.

HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2016/2017

    • Vyplnili jste 14.063 dotazníků.
    • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím jste odeslali 4.489.
    • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů jste se v tomto hodnocení mohli vyjádřit ke koncepci studijního plánu – děkujeme za 735 odpovědí.
    • Další informace ke studentským evaluacím naleznete ve FAQ, v případě jiných nejasností prosím kontaktujte sis@ff.cuni.cz.
    • Doporučujeme také souhrnné statistiky za uplynulé čtyři roky a dílčí analýzu obecných otázek.

HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2016/2017

    • Vyplnili jste 19.454 dotazníků.
    • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím jste odeslali 6.001.
    • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů se v tomto hodnocení studenti mohli vyjádřit také k dalším stránkám studia:
     • ptali jsme se na váš názor na reformu společného základu: 943 odpovědí
     • studentů dvouoborového studia jsme se ptali, jak ne/rovnocenně vnímají studované obory: 229 odpovědí
     • studentů prvního ročníku jsme se ptali na problémy při nástupu do studia: 225 odpovědí v Bc. studiu, 102 odpovědí v NMgr. studiu
     • ptali jsme se na tři otázky také studentů, kteří přijeli na FF UK v rámci Erasmu: 306 odpovědí.
    • Doplnili jsme také statistiky za uplynulé čtyři roky a dílčí analýzu obecných otázek.

STRUČNĚ K OTÁZKÁM NA ANONYMITU EVALUACÍ

V reakcích na stávající podobu studentského hodnocení se vyskytlo mnoho dotazů na prokázání anonymity tohoto hodnocení. Rádi bychom vyvrátili různé vámi artikulované  pochybnosti, protože důvěryhodnost hodnocení pokládáme za opravdu důležitou.

* Aplikace pro hodnocení zajistí, že po přihlášení se každému studentovi nabídnou k hodnocení právě ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané. Studenti tedy nemusí vybírat z nepřehledného seznamu tisícovek kurzů vyučovaných v semestru na celé fakultě.

* To, co student v aplikaci vyplní, se právě v okamžiku odeslání plně anonymizuje, tedy konkrétně: v okamžiku odeslání se rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Pedagog po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal; ani administrátoři databáze tuto vazbu nedokáží zpětně rekonstruovat.

* Aplikace zaznamená to, že daný student odeslal dotazník – jako když si při volbách volební komise odškrtne vaši účast. Proto víme, kolik studentů již hodnotilo a kolik se jich do hodnocení vůbec nezapojilo. A proto můžeme v průběhu hodnocení cíleně apelovat na ty druhé.

Jediné, co případně může zůstat neanonymní – a to volbou studenta – je slovní komentář. Na základě požadavků některých studentů jsme postupně doprogramovali možnost slovní komentář autentizovaně podepsat. Defaultně je ovšem nastaveno anonymní odesílání slovních komentářů.

Uvítáme vaše připomínky k anonymitě hodnocení – a velmi rádi vyjdeme vstříc vašim otázkám a nejistotám ohledně zajištění anonymity. Pomohlo by potvrzení od nezávislého experta, například od některého z doktorandů ÚISK či KSOC? Nebo spíš od někoho mimo fakultu? Pomohlo by setkání studentů a zástupců vedení fakulty, kde by byly zodpovězeny a předvedeny některé procesy „zevnitř“ evaluační aplikace? Nebo cokoliv jiného? Prosím, své podněty a nápady v tomto směru adresujte na mail sis@ff.cuni.cz – budeme se jimi zabývat.


VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH HODNOCENÍ

Výsledky předchozích hodnocení nejsou navzájem plně srovnatelné, před akademickým rokem 2012/13 byly použity různé dotazníky a k časově nejstaršímu hodnocení byla užita také poněkud odlišná metodika. Podrobnější popisy ke starším hodnocením najdete pod příslušnými odkazy.


ZPRÁVY O HODNOCENÍCH PROJEDNANÉ AKADEMICKÝM SENÁTEM FF UK A PŘEDANÉ REKTORÁTU UK

 

Krátké technické doporučení k výsledkům hodnocení v aplikaci

Kliknutím na přednášku či seminář (řádky označené ikonou hodin) určitého předmětu se otevře stránka s podrobným hodnocením daného kurzu.

Pokud studenti odeslali k danému kurzu nějaké slovní komentáře, můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko „číst komentáře“. Zobrazí se vám tak i reakce pedagogů na tyto komentáře.

MANUÁL PRO VYUČUJÍCÍ

Dotazník k předmětům (ak. rok 2018/2019)

Úvodní mail studentům k hodnocení LS 2018/2019