Studium

Anonymní studentské hodnocení výuky

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz. Na hodnocení bývá určena zpravidla doba několika týdnů a jeho výsledky jsou zveřejněny na webu fakulty – včetně slovních komentářů. Hodnocení upravuje vnitřní předpis fakulty.


HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2020/2021

HARMONOGRAM

 

květen 2021 příprava hodnocení, kontrola ze strany pedagogů, formulace otázek vyučujícími, vedoucími kateder/ústavů, vedením fakulty
úterý 11. května 2021 – neděle 30. května 2021 hodnocení studentů, provádějí ho elektronicky v aplikaci
úterý 1. června 2021 – neděle 13. června 2021 prostor pro reakce pedagogů před zveřejněním výsledků
úterý 22. června 2021 zveřejnění výsledků na webu

Další informace ke studentským evaluacím naleznete ve FAQ, v případě jiných nejasností prosím kontaktujte sis@ff.cuni.cz.

————————————————————————————————————————-

HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2020/2021

  • Studenti vyplnili 7.029 dotazníků.
  • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 9.231 – a pedagogové přidali 1.574 reakcí.
  • Studenti skryli 788 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 634; pedagogové skryli 27 komentářů.
  • Výsledky najdete zde.

————————————————————————————————————————-

HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2020/2021

Během prvních tří hodin po spuštění evaluační aplikace byla v rámci otázky na celkové hodnocení kurzu uvedena číselná škála bez slovního upřesnění. To mohlo způsobit – a v některých případech bohužel skutečně způsobilo –, že studenti hodnotili kurz opačně, než zamýšleli. Problém se mohl projevit u 734 dotazníků; právě tolik dotazníků bylo studenty odevzdáno předtím, než došlo k opravě. Pokud tedy studenti dotazník vyplnili a odpovědi odeslali v úterý 5. ledna mezi 17:30–20:30, jejich odpověď na otázku celkového hodnocení kurzu byla v evaluační aplikaci zařazena do kategorie „nejasná odpověď“ a není brána v potaz při výpočtu hodnocení kurzu. Veškeré ostatní odpovědi zůstaly nedotčeny.

  • Studenti vyplnili 10.225 dotazníků.
  • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 15.197 – a pedagogové přidali 2.657 reakcí.
  • Studenti skryli 1.869 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 1.433; pedagogové skryli 42 komentářů.
  • Výsledky najdete zde.

STRUČNĚ K OTÁZKÁM NA ANONYMITU EVALUACÍ

V reakcích na stávající podobu studentského hodnocení se vyskytlo mnoho dotazů na prokázání anonymity tohoto hodnocení. Rádi bychom vyvrátili různé vámi artikulované  pochybnosti, protože důvěryhodnost hodnocení pokládáme za opravdu důležitou.

* Aplikace pro hodnocení zajistí, že po přihlášení se každému studentovi nabídnou k hodnocení právě ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané. Studenti tedy nemusí vybírat z nepřehledného seznamu tisícovek kurzů vyučovaných v semestru na celé fakultě.

* To, co student v aplikaci vyplní, se právě v okamžiku odeslání plně anonymizuje, tedy konkrétně: v okamžiku odeslání se rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Pedagog po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal; ani administrátoři databáze tuto vazbu nedokáží zpětně rekonstruovat.

* Aplikace zaznamená to, že daný student odeslal dotazník – jako když si při volbách volební komise odškrtne vaši účast. Proto víme, kolik studentů již hodnotilo a kolik se jich do hodnocení vůbec nezapojilo. A proto můžeme v průběhu hodnocení cíleně apelovat na ty druhé.

Jediné, co případně může zůstat neanonymní – a to volbou studenta – je slovní komentář. Na základě požadavků některých studentů jsme postupně doprogramovali možnost slovní komentář autentizovaně podepsat. Defaultně je ovšem nastaveno anonymní odesílání slovních komentářů.

Uvítáme vaše připomínky k anonymitě hodnocení – a velmi rádi vyjdeme vstříc vašim otázkám a nejistotám ohledně zajištění anonymity. Pomohlo by potvrzení od nezávislého experta, například od některého z doktorandů ÚISK či KSOC? Nebo spíš od někoho mimo fakultu? Pomohlo by setkání studentů a zástupců vedení fakulty, kde by byly zodpovězeny a předvedeny některé procesy „zevnitř“ evaluační aplikace? Nebo cokoliv jiného? Prosím, své podněty a nápady v tomto směru adresujte na mail sis@ff.cuni.cz – budeme se jimi zabývat.


VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH HODNOCENÍ

Výsledky předchozích hodnocení nejsou navzájem plně srovnatelné, před akademickým rokem 2012/13 byly použity různé dotazníky a k časově nejstaršímu hodnocení byla užita také poněkud odlišná metodika. Podrobnější popisy ke starším hodnocením najdete pod příslušnými odkazy.


ZPRÁVY O HODNOCENÍCH PROJEDNANÉ AKADEMICKÝM SENÁTEM FF UK A PŘEDANÉ REKTORÁTU UK

 

Krátké technické doporučení k výsledkům hodnocení v aplikaci

Kliknutím na přednášku či seminář (řádky označené ikonou hodin) určitého předmětu se otevře stránka s podrobným hodnocením daného kurzu.

Pokud studenti odeslali k danému kurzu nějaké slovní komentáře, můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko „číst komentáře“. Zobrazí se vám tak i reakce pedagogů na tyto komentáře.

MANUÁL PRO VYUČUJÍCÍ