Studium

Anonymní studentské hodnocení výuky

eva_web_2_1280_250

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz. Na hodnocení bývá určena zpravidla doba několika týdnů. Výsledky jsou zveřejněny – včetně slovních komentářů.


HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2017/2018

 Hodnocení v nové verzi elektronické aplikace pro studenty jsme spustili 3. ledna – a odpovědi studentů jsme sbírali do 5. února. Podívejte se na výsledky

Děkujeme za 13.300 odeslaných dotazníků a 4953 slovních komentářů k celofakultní otázce na vyučující a předměty!

prosinec 2017 příprava nové verze aplikace, formulace otázek vyučujícími či vedoucími kateder/ústavů
středa 3. ledna – pondělí 5. února 2018 hodnocení studentů, provádějí ho elektronicky v aplikaci
úterý 6. února – čtvrtek 15. února prostor pro reakce pedagogů před zveřejněním výsledků
pátek 16. února zveřejnění výsledků na webu

 

————————————————————————————————————————-

HODNOCENÍ KURZŮ LETNÍHO SEMESTRU 2016/2017

 • Vyplnili jste 14.063 dotazníků.
 • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím jste odeslali 4.489.
 • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů jste se v tomto hodnocení mohli vyjádřit ke koncepci studijního plánu – děkujeme za 735 odpovědí.
 • Další informace ke studentským evaluacím naleznete ve FAQ, v případě jiných nejasností prosím kontaktujte vedoucí studijního oddělení.
 • Doporučujeme také souhrnné statistiky za uplynulé čtyři roky a dílčí analýzu obecných otázek.

HODNOCENÍ KURZŮ ZIMNÍHO SEMESTRU 2016/2017

 • Vyplnili jste 19.454 dotazníků.
 • Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím jste odeslali 6.001.
 • Kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů se v tomto hodnocení studenti mohli vyjádřit také k dalším stránkám studia:
  • ptali jsme se na váš názor na reformu společného základu: 943 odpovědí
  • studentů dvouoborového studia jsme se ptali, jak ne/rovnocenně vnímají studované obory: 229 odpovědí
  • studentů prvního ročníku jsme se ptali na problémy při nástupu do studia: 225 odpovědí v Bc. studiu, 102 odpovědí v NMgr. studiu
  • ptali jsme se na tři otázky také studentů, kteří přijeli na FF UK v rámci Erasmu: 306 odpovědí.
 • Doplnili jsme také statistiky za uplynulé čtyři roky a dílčí analýzu obecných otázek.

STRUČNĚ K OTÁZKÁM NA ANONYMITU EVALUACÍ

V reakcích na stávající podobu studentského hodnocení se vyskytlo mnoho dotazů na prokázání anonymity tohoto hodnocení. Rádi bychom vyvrátili různé vámi artikulované  pochybnosti, protože důvěryhodnost hodnocení pokládáme za opravdu důležitou.

* Aplikace pro hodnocení zajistí, že po přihlášení se každému studentovi nabídnou k hodnocení právě ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané. Studenti tedy nemusí vybírat z nepřehledného seznamu tisícovek kurzů vyučovaných v semestru na celé fakultě.

* To, co student v aplikaci vyplní, se právě v okamžiku odeslání plně anonymizuje, tedy konkrétně: v okamžiku odeslání se rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Pedagog po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal; ani administrátoři databáze tuto vazbu nedokáží zpětně rekonstruovat.

* Aplikace zaznamená to, že daný student odeslal dotazník – jako když si při volbách volební komise odškrtne vaši účast. Proto víme, kolik studentů již hodnotilo a kolik se jich do hodnocení vůbec nezapojilo. A proto můžeme v průběhu hodnocení cíleně apelovat na ty druhé.

Uvítáme vaše připomínky k anonymitě hodnocení – a velmi rádi vyjdeme vstříc vašim otázkám a nejistotám ohledně zajištění anonymity. Pomohlo by potvrzení od nezávislého experta, například od některého z doktorandů ÚISK či KSOC? Nebo spíš od někoho mimo fakultu? Pomohlo by setkání studentů a zástupců vedení fakulty, kde by byly zodpovězeny a předvedeny některé procesy “zevnitř” evaluační aplikace? Nebo cokoliv jiného? Prosím, své podněty a nápady v tomto směru adresujte na mail vedoucí studijního oddělení – budeme se jimi zabývat.


VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH HODNOCENÍ

Výsledky předchozích hodnocení nejsou navzájem plně srovnatelné, před akademickým rokem 2012/13 byly použity různé dotazníky a k časově nejstaršímu hodnocení byla užita také poněkud odlišná metodika. Podrobnější popisy ke starším hodnocením najdete pod příslušnými odkazy.

 

 

Krátké technické doporučení k výsledkům hodnocení v aplikaci

Kliknutím na přednášku či seminář (řádky označené ikonou hodin) určitého předmětu se otevře stránka s podrobným hodnocením daného kurzu.

Pokud studenti odeslali k danému kurzu nějaké slovní komentáře, můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko „číst komentáře“. Zobrazí se vám tak i reakce pedagogů na tyto komentáře.

Manuál pro vyučující