Bakalářské a magisterské studium

Seznam pracovišť a vyučujících FF UK zajišťujících oborovou didaktiku

Katedra pedagogiky doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. tel.  +420 221 619 652
PhDr. Ivana Tvrzová tel. +420 221 619 656
Katedra psychologie doc. PhDr.Ilona Gillernová, CSc. tel. + 420 221 619 674
Katedra sociologie Mgr. Petr Lupač tel. +420 221 619 684
Ústav anglického jazyka a didaktiky PhDr. Tomáš Gráf tel. +420 221 619 277
Ústav anglofonních literatur a kultur
Ústav českých dějin Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Ústav české literatury a literární vědy Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. tel. +420 221 619 215
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav jazyků a komunikace neslyšících Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. tel. +420 221 619 213
Ústav germánských studií Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. tel. + 420 221 619 243
Ústav hudební vědy Mgr. Eduard Douša, Ph.D. tel. +420 221 619 225
Ústav románských studií Mgr. Miluše Janišová
(didaktika francouzštiny)
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 
Lic. Javier González Lozano 
(didaktika španělštiny)
Ústav řeckých a latinských studií Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.
Mgr. Bořivoj Marek
Ústav filozofie a religionistiky

Mgr. Matěj Král, Ph.D.

Mgr. Petra Šebešová