Studium

Výpisy zkoušek a Transcript of Records

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, 1. p., místnosti 124 – 125

STÁVAJÍCÍ STUDENTI (A ABSOLVENTI) ZAPSANÍ PO ROCE 2005/2006

  • Výpisy zkoušek / Transcript of Records provádí příslušná studijní referentka na základě údajů ve Studijním informačním systému (SIS).
  • Doporučujeme tedy před požádáním o výpis / transcript zkontrolovat, zda údaje v SIS odpovídají indexu, případně si vše uvést do pořádku na příslušných katedrách, viz Seznam osob pověřených zápisem výsledků.
  • Počítejte prosím s tím, že doba pro vyřízení Transcript of Records v AJ nebo výpisu zkoušek v ČJ včetně zajištění podpisu proděkanky pro studium a přijímací řízení se může natáhnout do sedmi pracovních dnů.
  • Výpisy v jiných jazycích studijní oddělení nevydává ani nepotvrzuje, studenti si je musejí zajistit individuálně.

STUDENTI (ABSOLVENTI) ZAPSANÍ DŘÍVE NEŽ V ROCE 2005/2006

  • S žádostí o výpisy zkoušek se prosím obracejte na Archiv Univerzity Karlovy, nikoliv na Studijní oddělení FF UK. Vzhledem k tomu, že údaje před rokem 2005 nelze ověřitelně dohledat v univerzitním elektronickém systému, je nutné vyžádat si vše právě v Archivu UK, kam je fakulta povinna odevzdávat materiály absolventů či někdejších studentů FF UK starší než sedm let. V nabídce Opisy a potvrzení  výše

     uvedeného odkazu naleznete „formulář“ – ten je třeba vyplnit a označit v horní části, že máte zájem o „výpis zkoušek a zápočtů“.