Studium

E-mailové schránky studentů

Oficiální e-mailový kontakt studenta je e-mailová adresa, kterou má student uvedenu v SISu.

FF UK studentům pregraduálního (Bc., Mgr.) studia fakultní e-mailové schránky (tj. schránky s adresou něco@ff.cuni.cz) automaticky nezřizuje. Zřízeny jsou pouze na žádost vedoucího katedry například při participaci na výzkumu.

Studentům doktorského studia jsou e-mailové schánky jmeno.prijmeni@ff.cuni.cz zřizovány na žádost zaslanou na adresu lvt@ff.cuni.cz.

Fakultní e-mailové schránky jsou po skončení studia zrušeny a jejich obsah smazán (GDPR).

Rektorát UK zřizuje všem studentům (i zaměstnancům) e-mailovou schránku, do které se lze přihlásit uživatelským jménem osobnicislo@cuni.cz.

Své osobní číslo má každý student vytištěné na průkazu studenta, případně se zobrazí po přihlášení do CAS (cas.cuni.cz). Tyto účty používají základní heslo nastavené v CAS (cas.cuni.cz).

Do této e-mailové schránky se lze přihlásit na adrese outlook.office365.com. Po skončení práce v této e-mailové schránce je důležité se odhlásit, protože jinak jste stále přihlášeni a nemusíte se např. dostat k online výuce v systému Teams na FF UK, který vyžaduje přihlášení do systémů Microsoft fakultním účtem username@ff.cuni.cz.

Výchozí emailová adresa přiřazená k této schránce je nastavena na krestni.prijmeniXYZ@student.cuni.cz . Případnou změnu adresy (pokud mají v systému rektorátu povoleno více aliasů) si mohou nakonfigurovat studenti po přihlášení v whois.cuni.cz .

Tyto účty a e-mailové schránky nespravuje FF UK, ani k těmto účtum nemá FF UK žádný přístup, jsou plně ve správě rektorátu UK. Podporu pro vše související s těmito účty poskytuje rektorát prostřednictvím formuláře.

Rektorátní e-mailové schránky jsou po skončení studia zrušeny a jejich obsah smazán (GDPR).

V rámci sítí FF UK a rektorátu UK existují i e-mailové adresy ve formě něco@onmicrosoft.com apod. Ty se používají pro vnitřní routovací účely v systémech Microsoft a z hlediska uživatelů nemají žádný význam.

Kontakty

Laboratoř výpočetní techniky
náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1
Místnost S148

Kontakty na pracovníky

lvt@ff.cuni.cz
tel.: +420 221 619 825