Studium

Emailové schránky studentů

KONTAKT
LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

lvt@ff.cuni.cz
tel. +420 221 619 825

hlavní budova, místnost S148

Emailové schránky FF UK

FF UK studentům pregraduálního (Bc., Mgr.) studia fakultní emailvé schránky (tj. schránky s adresou něco@ff.cuni.cz) automaticky nezřizuje. Studentům doktorského studia jsou emailové schánky jmeno.prijmeni@ff.cuni.cz zřizovány na žádost zaslanou na adresu lvt@ff.cuni.cz .

Mailboxy jsou automaticky zřizovány všem zaměstnancům. Studentům pregraduálního studia na žádost vedoucího katedry např. při participaci na výzkumu.

Fakultní emailové schránky jsou po skončení studia (či zaměstnaneckého poměru) zrušeny a jejich obsah smazán (GDPR).

Oficiální emailový kontakt studenta je emailová adresa, kterou má student uvedenu v SISu.

Emailové schránky rektorátu UK

Rektorát UK zřizuje všem studentům (i zaměstnancům) emailovou schránku s adresou osobnicislo@cuni.cz . Své osobní číslo má každý student vytištěné na průkazu studenta, případně se zobrazí po přihlášení do CAS (cas.cuni.cz). Tyto účty používají základní heslo nastavené v CAS (cas.cuni.cz).

Do této mailové schránky se lze přihlásit na adrese outlook.office365.com . Po skončení práce v této mailové schránce je důležité se odhlásit, protože jinak jste stále přihlášeni a nemusíte se např. dostat k online výuce v systému Teams na FF UK, kterývyžaduje přihlášení do systémů Microsoft fakultním účtem username@ff.cuni.cz .

Tyto účty a emailové schránky nespravuje FF UK, ani k těmto účtum nemá FF UK žádný přístup, jsou plně ve správě rektorátu UK. Podporu pro vše související s těmito účty poskytuje rektorát, prostřednictvím formuláře .

Rektorátní emailové schránky jsou po skončení studia (či zaměstnaneckého poměru) zrušeny a jejich obsah smazán (GDPR).

Další emailové adresy

V rámci sítí FF UK a rektorátu UK existují i emailové adresy ve formě něco@onmicrosoft.com apod. ty se používají pro vnitřní routovací účely v systémech f. Microsoft a z hlediska uživatelů nemají žádný význam.