Studium

Pracovní příležitosti

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Jan Brož

tel. +420 221 619 325

hl. budova, 1. p, místnost 126a

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Vážení zaměstnavatelé,

své nabídky pracovních příležitostí pro studenty FF UK zasílejte prosím na uvedený kontakt. Uvádějte prosím data, do kdy je možné se na dané pozice hlásit a/nebo kdy je předpokládaný nástup. Nabídky budou zveřejněny po dobu maximálně tří měsíců.

Děkujeme.

 

NABÍDKY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO STUDENTY


Stáž v Místní akční skupině Stolové hory

Spolek MAS Stolové hory, který se zaměřuje na podporu a rozvoj regionů Hronovska, Policka a města Náchod v Královéhradeckém kraji, hledá studenty na stáž kdykoliv v průběhu roku.

Stáž je nabízena primárně studentům v oborech zaměřených na regionální rozvoj nebo veřejnou správu, ale vítáme i studenty jiných oborů.

Jelikož půjde o stáž přímo v kanceláři u nás, bylo by vhodné, aby se případní zájemci alespoň část týdne pohybovali v dojezdové vzdálenosti do naší kanceláře ve Velkém Poříčí, okres Náchod.

Více informací na www.mas-stolovehory.cz nebo u Pavla Rejchrta (e-mail: rejchrt@mas-stolovehory.cz , tel.: +420 775 044 622


Vrchní ministerský rada v oddělení správních činností nepojistných dávek a koncepce LPS (SM 743 010) MPSV ČR

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Nabízíme:

 • služební poměr na dobu neurčitou

 Náplň práce zahrnuje zejména:

 • podíl na tvorbě celostátní koncepce v oblasti nepojistných sociálních dávek, a to výhradně u dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě ve smyslu zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o náhradním výživném“);
 • vedení a projednávání správních řízení, zejména řízení o odvolání, řízení o obnově a novém řízení, řízení o stížnostech a přezkumné řízení ve věci přechodu pohledávky na stát dle § 15 zákona o náhradním výživném, a v těchto řízeních provádění veškerých procesních úkonů a rozhodování o všech procesních otázkách, včetně meritorního rozhodování;
 • celostátní koordinace a metodické usměrňování a sjednocování pracovních postupů a praxe Úřadu práce České republiky, a to ve spolupráci s kompetentní sekcí ministerstva výhradně v oblasti správního řízení týkajícího se dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě;
 • výkon metodické činnosti v oblasti aplikace právních norem systému sociálního zabezpečení, zejména ve věci náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, zpracovávání materiálů zásadního charakteru, vypracovávání odborných stanovisek, výkladů a postupů týkajících se dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě;
 • zajišťování a provádění kontrolní činnosti pro řízení ve věci přechodu pohledávky na stát dle § 15 zákona o náhradním výživném, sledování dodržování právních předpisů a vypracovávání o tom zpráv s návrhy na opatření;
 • zajišťování a provádění kontrolní činnosti pro řízení o odvolání, řízení o obnově a novém řízení, řízení o stížnostech a přezkumné řízení dle § 1 – 14 zákona o náhradním výživném, sledování dodržování právních předpisů a vypracovávání o tom zpráv s návrhy na opatření;
 • podíl na zpracovávání návrhů právních úprav s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených, komplexní posuzování a zpracovávání zásadních stanovisek k takovým návrhům, zpracovávání zásadních komplexních stanovisek a připomínek v rámci připomínkových řízení apod.;
 • spolupráce s ministerstvy, ústředními orgány a dalšími subjekty při řešení koncepčních a dalších zásadních otázek týkajících se nepojistných sociálních dávek, a to zejména dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě.

Požadavky kladené na uchazeče jsou uvedeny ve vyhlášení výběrového řízení:

www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-spravnich-cinnosti-nepojistnych-davek-a-koncepce-lps-sm–2

Možnosti podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů:

 • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída),
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • poukázky na stravování,
 • ucelený systém vzdělávání,
 • možnost využití dětské skupiny,
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb

Bližší informace:
Mgr. Tereza Chytilová, personální oddělení MPSV ČR, e‑mail: tereza.chytilova@mpsv.cz, tel.: 950 192 161

Mgr. Dagmar Valešová, personální oddělení MPSV ČR,

e-mail.: dagmar.valesova1@mpsv.cz, tel.: 950 192 508


Vrchní ministerský rada v oddělení správních činností nepojistných dávek a koncepce LPS (SM 743 009) MPSV ČR

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Nabízíme:

 • služební poměr na dobu neurčitou

 Náplň práce zahrnuje zejména:

 • podíl na tvorbě celostátní koncepce v oblasti nepojistných sociálních dávek, a to výhradně u dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě ve smyslu zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o náhradním výživném“);
 • vedení a projednávání správních řízení, zejména řízení o odvolání, řízení o obnově a novém řízení, řízení o stížnostech a přezkumné řízení ve věci přechodu pohledávky na stát dle § 15 zákona o náhradním výživném, a v těchto řízeních provádění veškerých procesních úkonů a rozhodování o všech procesních otázkách, včetně meritorního rozhodování;
 • celostátní koordinace a metodické usměrňování a sjednocování pracovních postupů a praxe Úřadu práce České republiky, a to ve spolupráci s kompetentní sekcí ministerstva výhradně v oblasti správního řízení týkajícího se dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě;
 • výkon metodické činnosti v oblasti aplikace právních norem systému sociálního zabezpečení, zejména ve věci náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, zpracovávání materiálů zásadního charakteru, vypracovávání odborných stanovisek, výkladů a postupů týkajících se dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě;
 • zajišťování a provádění kontrolní činnosti pro řízení ve věci přechodu pohledávky na stát dle § 15 zákona o náhradním výživném, sledování dodržování právních předpisů a vypracovávání o tom zpráv s návrhy na opatření;
 • zajišťování a provádění kontrolní činnosti pro řízení o odvolání, řízení o obnově a novém řízení, řízení o stížnostech a přezkumné řízení dle § 1 – 14 zákona o náhradním výživném, sledování dodržování právních předpisů a vypracovávání o tom zpráv s návrhy na opatření;
 • podíl na zpracovávání návrhů právních úprav s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených, komplexní posuzování a zpracovávání zásadních stanovisek k takovým návrhům, zpracovávání zásadních komplexních stanovisek a připomínek v rámci připomínkových řízení apod.;
 • spolupráce s ministerstvy, ústředními orgány a dalšími subjekty při řešení koncepčních a dalších zásadních otázek týkajících se nepojistných sociálních dávek, a to zejména dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě.

Požadavky kladené na uchazeče jsou uvedeny ve vyhlášení výběrového řízení: www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-spravnich-cinnosti-nepojistnych-davek-a-koncepce-lps-sm–1

Možnosti podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů:

 • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída),
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • poukázky na stravování,
 • ucelený systém vzdělávání,
 • možnost využití dětské skupiny,
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb

Bližší informace:
Mgr. Tereza Chytilová, personální oddělení MPSV ČR, e‑mail: tereza.chytilova@mpsv.cz, tel.: 950 192 161

Mgr. Dagmar Valešová, personální oddělení MPSV ČR,

e-mail.: dagmar.valesova1@mpsv.cz, tel.: 950 192 508


Vrchní ministerský rada v oddělení správních činností nepojistných dávek a koncepce LPS (SM 743 008) MPSV ČR

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Nabízíme:

 • služební poměr na dobu neurčitou

Náplň práce zahrnuje zejména:

 • podíl na tvorbě celostátní koncepce v oblasti nepojistných sociálních dávek, a to výhradně u dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě ve smyslu zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o náhradním výživném“);
 • vedení a projednávání správních řízení, zejména řízení o odvolání, řízení o obnově a novém řízení, řízení o stížnostech a přezkumné řízení ve věci přechodu pohledávky na stát dle § 15 zákona o náhradním výživném, a v těchto řízeních provádění veškerých procesních úkonů a rozhodování o všech procesních otázkách, včetně meritorního rozhodování;
 • celostátní koordinace a metodické usměrňování a sjednocování pracovních postupů a praxe Úřadu práce České republiky, a to ve spolupráci s kompetentní sekcí ministerstva výhradně v oblasti správního řízení týkajícího se dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě;
 • výkon metodické činnosti v oblasti aplikace právních norem systému sociálního zabezpečení, zejména ve věci náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, zpracovávání materiálů zásadního charakteru, vypracovávání odborných stanovisek, výkladů a postupů týkajících se dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě;
 • zajišťování a provádění kontrolní činnosti pro řízení ve věci přechodu pohledávky na stát dle § 15 zákona o náhradním výživném, sledování dodržování právních předpisů a vypracovávání o tom zpráv s návrhy na opatření;
 • zajišťování a provádění kontrolní činnosti pro řízení o odvolání, řízení o obnově a novém řízení, řízení o stížnostech a přezkumné řízení dle § 1 – 14 zákona o náhradním výživném, sledování dodržování právních předpisů a vypracovávání o tom zpráv s návrhy na opatření;
 • podíl na zpracovávání návrhů právních úprav s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených, komplexní posuzování a zpracovávání zásadních stanovisek k takovým návrhům, zpracovávání zásadních komplexních stanovisek a připomínek v rámci připomínkových řízení apod.;
 • spolupráce s ministerstvy, ústředními orgány a dalšími subjekty při řešení koncepčních a dalších zásadních otázek týkajících se nepojistných sociálních dávek, a to zejména dávky náhradní výživné pro nezaopatřené dítě.

Požadavky kladené na uchazeče jsou uvedeny ve vyhlášení výběrového řízení:  www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-spravnich-cinnosti-nepojistnych-davek-a-koncepce-lps-sm-74

Možnosti podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů:

 • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída),
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • poukázky na stravování,
 • ucelený systém vzdělávání,
 • možnost využití dětské skupiny,
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb

Bližší informace:
Mgr. Tereza Chytilová, personální oddělení MPSV ČR, e‑mail: tereza.chytilova@mpsv.cz, tel.: 950 192 161

Mgr. Dagmar Valešová, personální oddělení MPSV ČR,

e-mail.: dagmar.valesova1@mpsv.cz, tel.: 950 192 508


Tourist Information Bechyně hledá průvodce na zámek a do kláštera v Bechyni na DPP.

Nabídka platí po celou letní sezónu (červenec–září). Odměna 100 Kč na prohlídku (cca na hodinu).

Průvodce mívá obvykle 6–8 prohlídek za den podle počtu návštěvníků a dle domluvy se zaměstnavatelem. Směny a jejich počet též dle domluvy.

Hledáme průvodce na prohlídky v českém jazyce, jazykové znalosti (AJ, NJ, FJ) výhodou. Ubytování přímo ve městě se dá domluvit.

Více informací poskytne jednatelka společnosti Tourist Information Bechyně paní Ilona Davey: tel: 602 843 442, 381 213 822; e-mail: ticbechyne@gmail.comwww.visitbechyne.cz.


ÚEM VŠCHT v Praze hledá učitele pro prezenční i online výuku do kurzů češtiny pro cizince.

Počet hodin týdně dle domluvy. Zahájení v září 2021. Možnost DPP, DPČ.

Požadujeme:
• VŠ vzdělání – vhodné i pro studenty Mgr. studia s jazykovým nebo pedagogickým zaměřením
• ochotu učit se a pozitivní přístup
• zkušenost se skupinovou výukou cizího jazyka výhodou

Nabízíme:
• zajímavou pracovní příležitost
• stabilní zázemí prestižní univerzity
• moderní pracoviště v centru Prahy
• zkušený a vstřícný kolektiv

Kontakt: skills@vscht.cz; 737 899 874; Zájemci se mohou hlásit do konce srpna 2021.


KNIGHT FRANK, spol. s r.o. Václavské nám. 3,110 00 Praha 1
nabízí nárazovou brigádu sestávající z:

• Práce s programy určenými pro výzkum (Survey Monkey, Survey Gizmo, Survio, Google Forms, atd.), nutná dobrá znalost alespoň jednoho z nich
• Vytvoření účtu v některém z využívaných programů (Survey Monkey, Survey Gizmo, Survio, Google Forms, atd.)
• Vytvoření jednoduchého dotazníku pro zaměstnance firmy (mustr máme k dispozici)
• Zpracování výstupů z dotazníku (grafy, statistika, atd.)
• Sestavování dotazníků pro klienty s perspektivou pravidelné spolupráce
• Spolupráce externě, práce z domova s několika schůzkami v kanceláři v centru Prahy dle potřeby
• Do budoucna možná také prezentace klientům (není nutné)
• Nutná znalost Aj (psaný text, konverzace na středně pokročilé úrovni)
• Hodinové ohodnocení dle dohody
• Vhodné pro studenty FF UK
• Kontakt na e-mailu: Lukas.Soukup@cz.knightfrank.com


 

Sociální pracovník pro odborné sociální poradenství – Kutná Hora

Organizace Dementia se zabývá podporou pečujících, kteří se v domácích podmínkách starají o blízkého člověka s demencí. V okresech Středočeského kraje organizuje odborné sociální poradenství.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 • VŠ vzdělání, zaměření sociální práce
 • empatie a schopnost jednat s lidmi
 • orientace v problematice demence a domácí péče

Co vám můžeme nabídnout:

 • práce na částečný úvazek formou HPP
 • možnost organizovat si část práce podle vlastních preferencí
 • práce v mladém kolektivu

Informace o pozici:

Společnost: Dementia I.O.V., z.ú. (nezisková organizace)

Adresa: Vojtěšská 237/26, Kutná Hora – Žižkov

Plat: 10 750 Kč / měsíc

Benefity:

 • vzdělávací kurzy
 • školení
 • individuální rozvržení pracovní doby
 • vlastní organizace náplně práce
 • rozjezd zcela nového projektu

Back-office podpora prodeje (Brigáda – FR)

Odměna: 175 Kč / hod
Forma spolupráce: Dohoda o provedení práce / činnosti

Nezbytné předpoklady: FR úroveň B2+ a dále CZ nebo EN úroveň B2+

Plná verze inzerátu ve FR: https://www.restu.cz/kariera/content-curator-fr/

Obsah práce: Hledáme studenty pro pomoc při zdokonalování profilů našich restaurací. Pomáháme restaurace nejen najít, ale také zákazníkům si vybrat to nejlepší místo pro ně. Naším cílem je být nejkvalitnějším průvodcem restauracemi v Evropě.

Vaším úkolem bude spolupracovat s vlastníkem produktu a marketingovým manažerem na doplnění mezer v našich údajích o Restauracích. Budete muset přemýšlet jako spotřebitel / návštěvník restaurace a najít informace potřebné k doplnění našich dat a tím budovat spolehlivé místo našeho katalogu sdružujícího restaurace ve Francii.

Kontakt: tomas.mohr@restu.cz


Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Cizí jazyk – angličtina (částečný úvazek)

Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova č. 13, 779 00 Olomouc, tel.: 585 208 583

Požadujeme:
• odbornou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost dle § 3 a § 9 zákona č. 563/2004 sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
• znalost anglického jazyka na úrovni C2
• znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Outlook)
• flexibilitu, důslednost, pečlivost, ochotu učit se novým věcem
• spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem
• loajalitu k zaměstnavateli a zřizovateli
• dobré komunikační dovednosti
• vlastní iniciativu a kreativitu při tvorbě projektů
• občanskou a morální bezúhonnost
• pozitivní mysl a smysl pro humor

Pedagogická praxe v oboru vítána.

Nabízíme:
• práci na částečný úvazek (výše úvazku 0,9)
• platové zařazení dle dosaženého vzdělání a dosavadní praxe, možnost přiznání nenárokové složky mzdy po uplynutí zkušební doby
• příspěvek na stravování
• možnost dalšího profesního vzdělávání
• motivující a příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv

Nástup: září 2021

Svůj motivační dopis v anglickém jazyce a strukturovaný životopis včetně výpisu z rejstříku trestů zasílejte na e-mailovou adresu: provoz@ckonz.cz nejpozději do 4. června 2021.
Případné dotazy Vám na tel. č. 604 222 683 zodpoví slečna Viktorie Binderová.


Učitel/ka český jazyk – anglický jazyk v SŠ a JŠ Volyně

Požadavky:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání pro výuku českého jazyka a anglického jazyka
 • trestní bezúhonnost

Platové podmínky:

 • odměňování podle zákona č. 341/2017 Sb.
 • platová třída: 11-12
 • platový stupeň podle započitatelné praxe
 • platové rozpětí: 31 490-41 940 Kč
 • příplatek za třídnictví, nenárokové složky platu

Nabízíme:

 • nástup od 1. září 2021
 • perspektiva trvalého pracovního poměru
 • 8 týdnů dovolené, 12 dnů samostudia
 • odborný růst, zapojení do projektů
 • příplatek na stravování a na penzijní připojištění
 • využití fitness centra v domově mládeže

Administrator/Recepční v Developerské společnosti

Chcete nastartovat kariéru ve světě nemovitostí, láká vás mezinárodní prostředí i přátelský tým plný profesionálů? Začněte u nás na pozici Administrator. Pojďte se k nám starat o hladký chod kanceláří, mějte pod palcem recepci a časem se vypracujte třeba do marketingu nebo obchodu. Odměnou za vaše nadšení a schopnosti vám bude vedle platu také zaručený kariérní růst.

Hledáme nejdůležitějšího člověka ve firmě

Administrator je klíčovou osobou, protože často bývá prvním člověkem, s nímž se potkají naši zákazníci, partneři i noví kolegové. Pro vás může být tato pozice odrazovým můstkem ke skvělé kariéře.
Jaké dovednosti vám otevřou cestu do GETBERGu?

Hledáme pečlivého, zodpovědného a komunikativního člověka, kterému záleží na klientech a domluví se perfektně česky a anglicky. Pracovat budete v programech MS Office a také s iOS. Níže najdete detailní popis práce a vše důležité.

Náplň práce:
Zajištění chodu recepce (budete mít na starosti přátelské přivítání návštěvníků)
Organizování a plánování schůzek
Plánování a příprava konferencí, služebních cest a rezervací hotelů pro kolegy
Administrativní podpora týmu
Zajišťování kancelářských potřeb a nezbytností, spolupráce a komunikace s dodavateli kancelářského vybavení a tiskovin
Účast na procesu přijímání nových zaměstnanců (příprava pracovního vybavení, vstupních karet atd.)
Práce s firemními dokumenty

Požadované dovednosti:
Aktivní znalost MS Office, iOS
Pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost
Proklientský přístup, příjemné vystupování a komunikativnost
Aktivní znalost anglického a českého jazyka
Předchozí zkušenost na pozici recepční či v administrativě je výhodou

Co vás u nás čeká:
Zajímavá práce v přátelském a přívětivém prostředí
Pracovní zkušenost v mezinárodním týmu
Moderní kanceláře v Docku na Praze 8 s výbornou občanskou vybaveností
Možnost dalšího profesního růstu
Zaměstnání na plný uvázek
Nástup možný ihned
Pokud jsme vás zaujali, neváhejte nám poslat aktuální životopis s nedávnou fotografií na kariera@getberg.cz.


Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor odbor pro sociální začleňování, oddělení územní spolupráce a komunikace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_927: metodik / metodička v oddělení územní spolupráce a komunikace (NF).

Datum vystavení: 19. 05. 2021
Datum platnosti: 03. 06. 2021
Doba trvání: Na dobu určitou
Smluvní vztah: Pracovní poměr
Charakteristika pracovní činnosti:
– zaměstnanec je členem realizačního týmu projektu „Místo pro všechny — budování prostoru pro vzájemné soužití” registrační číslo projektu LP-PDP4-001 hrazeného z Norských fondů 2014-2021 a plní úkoly spojené s jeho realizací v rámci KA 01 — „Domluvíme se” ve školách,
– komunikace se školami v rámci realizace projektových aktivit,
– zajišťování propagace projektových aktivit směrem k cílovým skupinám a institucím — zejména školám,
– metodické vedení lektorského týmu,
– podílení se na tvorbě odborných i popularizačních výstupů vzdělávacích a poradenských aktivit projektu,
– tvorba odborné metodiky vzdělávacích aktivit projektu, podílení se na jejich implementaci a vyhodnocení realizace,
– zajišťování realizace vzdělávacích a poradenských aktivit projektu, včetně variantní realizace v online.

Požadujeme:
– VŠ bakalářský nebo magisterský stupeň,
– praxe v oblasti zážitkového vzdělávání nebo formálního vzdělávání ve školských zařízeních,
– znalost AJ (výhodou),
– znalost tvorby vzdělávacích a poradenských programů,
– zkušenost s lektorováním aktivit ve formálním nebo neformálním prostředí znalost školního prostředí (zkušenost s realizací aktivit ve školách),
– prezentační a komunikační dovednosti,
– znalost práce na PC (MS Office, Teams),
– trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
– pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2023,
– práce na poloviční úvazek,
– místo výkonu práce Praha,
– 5 týdnů dovolené,
– finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída),
– příspěvek na stravování v podobě stravenek,
– jazykové kurzy a další odborné vzdělávání,
– pružnou pracovní dobu,
– vznik pracovního poměru ihned

Bližší informace poskytne pan Mgr. Jan Špatenka, e-mail: jan.spatenka@mmr.cz,
tel: 724 563 337.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 3. června 2021
na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „metodik/metodička v oddělení územní spolupráce a komunikace (NF)“).


Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené v Liberci nabízí pracovní pozici: PSYCHOLOG

Kde?
V SPC pro autisty nebo v SPC pro tělesně postižené v Liberci. (Obě SPC při škole.)

Od kdy?
Ideálně hned, nástup možný v případě zájmu kdykoli – v případě studentů v posledním ročníku studia nepožadujeme v době nástupu dokončené vzdělání.

Co nabízíme?
Lidský a individuální přístup, rodinné prostředí, pozitivní a pracovité okolí, možnost zkráceného úvazku, přizpůsobení pracovní doby.

Finance?
Nástupní plat od 35 000,- Kč na plný úvazek (13. platová třída) s možností dalšího růstu.

Další vzdělání?
Škola hradí další vzdělávání pedagogických pracovníků, dle potřeb samotných zaměstnanců do výše 20 000,- Kč za rok.

Kontakt:
Mgr. Vít Šťastný
Stastny.zsms@seznam.cz
601 568 357


Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené v Liberci nabízí pracovní pozici SPECIÁLNÍ PEDAGOG – logoped

Kde?
V SPC pro autisty nebo v SPC pro tělesně postižené v Liberci, případně v samotné škole pro tělesně postižené v Liberci. (Obě SPC při škole.)

Od kdy?
Ideálně hned, nástup možný v případě zájmu kdykoli, nejpozději září 2021.

Co nabízíme?
Lidský a individuální přístup, rodinné prostředí, pozitivní a pracovité okolí, možnost zkráceného úvazku, přizpůsobení pracovní doby.

Finance?
Nástupní plat, dle platových tabulek (12. – 13. platová třída).

Další vzdělání?
Škola podporuje zaměstnance při dalším vzdělávání, dle potřeb samotných zaměstnanců do výše 20 000,- Kč za rok.

Kontakt:
Mgr. Vít Šťastný
Stastny.zsms@seznam.cz
601 568 357


NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ VE VĚZNICI STRÁŽ POD RALSKEM
PSYCHOLOG

– požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru jednooborové psychologie
– nabízíme plat od 31 170 Kč do 42 870 Kč,

možnost přiznání osobního příplatku a poskytnutí odměn, 30 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna, ubytování na ubytovně Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem, nebo možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí, podnikové stravování včetně příspěvku, odměny při životním a pracovním jubileu, příspěvek ve výši až 10 000 Kč na rodinnou a dětskou rekreaci, rekreaci na zotavovnách VS ČR, permanentky do rekreačních a sportovních zařízení, čerpání bezúročných zápůjček z FKSP až do výše 200 000 Kč, lékařskou péči, bezplatné využití posilovny, zvýhodněný zaměstnanecký tarif u mobilního operátora, možnost bezplatného parkování v objektu zaměstnavatele.

Podrobné informace sdělí: Bc. Hana Černá, tel.: 487 878 212, 602 709 323, HCerna@vez.spr.justice.cz


Učitel/ka angličtiny na plný úvazek — zástup za rodičovskou dovolenou

Státní grafická škola v Praze 1 hledá na plný úvazek učitele nebo učitelku jazyka anglického, jako zástup za rodičovskou dovolenou.

Požadujeme magisterské vzdělání v oboru anglické filologie, pozitivní a motivující přístup k práci s mladými lidmi, schopnost kvalitní přípravy studentů a týmové spolupráce.

Nabízíme práci v příjemném kolektivu v zajímavém a kultivovaném prostředí uměleckoprůmyslové školy s dlouholetou tradicí, která sídlí na pražské Malé Straně.

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj profesní životopis na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že splníte požadavky na tuto pedagogickou pozici, budete pozváni k osobnímu pohovoru.

kontakt:

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

Radek Blahák

blahak@hellichovka.cz

257 312 390


Učitel/ka němčiny na částečný úvazek

Státní grafická škola v Praze 1 hledá na částečný úvazek učitele nebo učitelku jazyka německého na vyšší odborné škole.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru německé filologie, případně soudobé vysokoškolské studium v tomto oboru, pozitivní a motivující přístup k práci s mladými lidmi, schopnost kvalitní přípravy studentů a týmové spolupráce.

Nabízíme práci v příjemném kolektivu v zajímavém a kultivovaném prostředí uměleckoprůmyslové školy s dlouholetou tradicí, která sídlí na pražské Malé Straně.

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj profesní životopis na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že splníte požadavky na tuto pedagogickou pozici, budete pozváni k osobnímu pohovoru.

kontakt:

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

Radek Blahák

blahak@hellichovka.cz

257 312 390


Katedra pedagogické a školní psychologie Ostravské univerzity hledá graduovaného psychologa pro spolupráci na přednáškové, vědecké i obecně pedagogické činnosti pro studenty pedagogické fakulty v nově se rozbíhajícím oboru Psychologie pro učitele, ale i jiných oborech (včetně zajišťování výuky pro fakulty: Filozofickou, Přírodovědeckou, Lékařskou, a Fakultu Umění).

A to ideálně v některé z těchto kombinací:

 • Pedagogická psychologie – Sociální psychologie
 • Obecná psychologie – Vývojová psychologie
 • Psychologie zdraví a nemoci – Psychopatologie dětí a mladistvých

Rádi se pobavíme o Vašem zájmu ve specializovaných psychologických disciplínách, ve kterých byste se chtěli realizovat jak výukově, tak výzkumně.

Hledáme především absolventy Ph.D. studia s vnitřní potřebou učit, bádat a podílet se na týmové práci celé katedry a jejím životě. Uvítáme ale i zkušené kolegy z praxe.

Preferujeme plnohodnotné členy na interní úvazek s dlouhodobou perspektivou profesního i osobního rozvoje, kteří oceňují stabilní a přátelské prostředí, za což jsou ochotni nabídnout kvalitní pracovní úsilí. Nebráníme se ve specifických případech a specializacích spolupráci formou externí činnosti.  Rozsah, obor, časové možnosti, termín nástupu a jiné okolnosti je možno řešit osobně a individuálně.

Kontaktní osoba: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. – vedoucí pracoviště. tereza.kimplova@osu.cz


Learn-Online-Languages hledá lektory na výuku jazyků přes Skype

– němčina, španělština, francouzština, korejština, čínština

 • flexibilní práce odkudkoliv
 • vhodná práce pro studenty
 • nabízíme 250,-Kč/hod
 • Práce na DPP nebo IČ

Co je k výuce potřeba:

 • úroveň jazyka C1
 • zkušenosti s výukou
 • počítač s funkční kamerou a připojením k internetu

Kontakt: Ing. Veronika Šimánková, + 420 775 711 178, www.learnonlinelanguages.com


 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE

SEMIRAMIS z.ú. Nízkoprahový klub pro děti a mládež N klub vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník.

Úvazek: 0,4 nebo DPP
Počet volných míst: 1
Nástup: Dle domluvy
Pracoviště: Nymburk

Do zavedeného týmu NZDM N klub v Nymburce hledáme kontaktního pracovníka pro ambulantní i terénní formu služby.
Nabízíme:
– smysluplnou práci
– přátelský a otevřený kolektiv
– transparentní přístup ze strany vedení
– odbornou podporu
– podpora v rámci celoživotního vzdělávání
– pravidelnou supervizi
– 25 dní dovolené (u smluvního úvazku)

Cílem naší služby je poskytovat dětem a mladým lidem, od 6 – 22 let, pro které je dětství a dospívání náročným životním obdobím, pomoc a podporu v každodenních i obtížných situacích, bezpečný prostor pro trávení volného času a usilování o pozitivní změny v jejich životě. Služba probíhá zejména v odpoledních hodinách.

Požadavky:
– věk minimálně 21 let
– vzdělání dle Zákona č. 108/2006 Sb., vzdělání dle Zákona o sociálních službách, příp. pedagogického směru, (alespoň započaté nebo lze doplnit po nástupu)
– znalost práce s MS Office
– týmovost a schopnost spolupráce

Výhodou je
– kreativita
– schopnost realizovat volnočasové aktivity a různé akce
– vzdělání a kurzy nad rámec zákonných požadavků (motivační rozhovory, krizová intervence, individuální plánování aj.)

Pokud máte o pozici zájem, pošlete strukturovaný životopis na email lenka.bednarova@ossemiramis.cz


UČITEL/KA RUSKÉHO JAZYKA

Obchodní akademie v Brně přijme učitele/-lku ruského jazyka. Práce dohodou.

Úvazek: 10 hodin výuky týdně. Přátelský kolektiv, podpora od ostatních pedagogů zaručena.

Případné životopisy zasílejte na email: vadovicova@oaeldo.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE

Pedagogicko-psychologická poradna z Roztok u Prahy hledá do svého menšího týmu novou kolegyni či kolegu na pozici sociální pracovník/pracovnice na alespoň poloviční úvazek.

Čeká na Vás příjemné a přátelské prostředí, navíc velmi dobře dostupné z Prahy i okolí (15 minut vlakem z Masarykova nádraží).

Pro více informací volejte přímo naší paní ředitelce PPP PhDr. Mgr. Silvii Janovcové na telefonní číslo 603 507 171. Těšíme se na Vás.


PSYCHOLOG VE VĚZNICI OSTROV

Náplň a druh práce
Činnost je zaměřená na oblast psychologických aspektů ve výkonu trestu.

Co očekáváme
– Trestní bezúhonnost
– VŠ jednooborová psychologie
– Vhodné i pro absolventy

Co nabízíme
– Odpovídající ohodnocení
– 25 dní dovolené + 1 týden dodatkové dovolené + 5 dní indispozičního volna
– Možnost ubytování, závodního stravování, využívání posilovny
– Další vzdělávání a možnost kariérního růstu
– Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb
– Možnost čerpání bezúročných půjček

Kontakty
Bc. Tereza Oláh Grossmannová, personální oddělení
Tel: 353 240 622