Studium

Pracovní příležitosti

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Kateřina Volná

tel. +420 221 619 325

hl. budova, 1. p, místnost 126a

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Vážení zaměstnavatelé,

své nabídky pracovních příležitostí pro studenty FF UK zasílejte prosím na uvedený kontakt.

Děkujeme.

 

NABÍDKY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO STUDENTY

 

Montessori ZŠ v Praze 4 hledá asistenta – ergoterapeuta

 

Do naší Montessori ZŠ Vrbičky (www.uvrbicek.cz) hledáme osobního asistenta k chlapci v 5. ročníku s LMR a obtížemi v řeči, nástup ihned.

Nabízíme:

 • přátelské prostředí soukromé malotřídní školy,
 • spolupracující tým pedagogů, inspirativní vzdělávací přístupy,
 • metodická podpora školní speciální pedagožky ve vzdělávání žáka,
 • práce s žákem max. 6 hodin denně zaměřená na rozvoj samostatnosti v činnostech praktického života, pracovních a tvořivých činnostech, a na rozvoj komunikace,
 • pracovní smlouva, čistá měsíční mzda 18 000,- Kč, vyšší k jednání dle zkušeností a kvalifikace.

Přejeme si:

 • trpělivou osobnost s láskou k dětem,
 • otevřenost novému, spolupracující přístup,
 • zkušenost v oblasti ergoterapie, s prací s lidmi s mentálním postižením v oblasti nácviku praktických dovedností (nakupování, cestování MHD apod.),
 • případné další vzdělávání podpoříme.
Kontakt:

V případě zájmu pošlete, prosím, krátký životopis na adresu: nina@uvrbicek.cz.


Archiv bezpečnostních složek nabízí volné místo v badatelně na Praze 1, ulice Na Struze 3, zástup MD, plný úvazek, nástup ihned. Podrobnosti u vedoucího oddělení Mgr. Petra Zemana, tel.: 221 008 131, petr.zeman@abscr.cz nebo veronika.chroma@abscr.cz.

Gymnázium Nový PORG, se sídlem v Praze 4-Krči, přijme od 1.2.2019 učitele českého jazyka a literatury. Jedná se o dočasný zástup (do konce školního roku), jsme ale otevřeni i dlouhodobější spolupráci na částečný úvazek. Nabídnout můžeme plný i částečný úvazek, studenty se zájmem o literaturu, podporu zkušených kolegů, příjemné prostředí školy a zajímavé finanční podmínky. Prostě samá pozitiva a sociální jistoty 😉. Pozice je vhodná pro absolventy, doktorandy i studenty posledních ročníků. Více info ráda podám na tel. 778 405 949 nebo na mailu hr@novyporg.cz, Zuzana Urbánková. Těším se na Vaše reakce.


Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme pracovníka na pozici speciální pedagog. Požadované vzdělání: Ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu speciální pedagogiky dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. Předpokládaný nástup leden 2019. V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na e-adresu: reditel@pppnj.cz  V případě dotazů volejte na tel. číslo 731 664 766.


SOŠ CL, Praha – Ruzyně hledá od listopadu 2018 učitele/ku anglického jazyka na 17 h. týdně, možné domluvit i kratší úvazek.  Pož.:  VŠ  vzdělání, vhodné i pro studenty magisterského studia. CV na adresu: info@skolacivilniholetectvi.cz 


Analytik přírodovědných dat a věcný manager projektu

Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí hledá na plný pracovní úvazek na období říjen 2018 – 31. 10. 2023 pracovníka na pozici analytik přírodovědných dat a věcný manager projektu Vegetace krkonošské tundry – minulost, současnost a budoucnost, financovaného z OPŽP.

Popis projektu a pracovní pozice

Hlavním cílem projektu je nastavit dlouhodobě udržitelný systém sledování ochranářského stavu stanovišť nad horní hranicí lesa: popsat dosavadní změny vegetace krkonošské tundry, vymapovat současný stav porostů, kategorizovat jejich ochranářskou hodnotu a stupeň ohrožení a na základě těchto informací navrhnout trvale udržitelný způsob monitoringu tundrové vegetace do budoucnosti s koordinovaným využitím klasických terénních metod a metod dálkového průzkumu Země.

Náplní pracovní pozice je: 1) plánování, koordinace a administrace všech činností probíhajících v rámci projektu včetně přípravy podkladů k výběrovým řízením a kontroly jejich výstupů, 2) zpracování a statistická analýza dat z předchozích výzkumných a monitoračních aktivit pracovníků Správy KRNAP, 3) práce s mapovými podklady a jejich vyhodnocování, 4) syntéza dílčích poznatků získaných v rámci projektu.

Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:

 • Vrchlabí, říjen–listopad 2018

Požadujeme:

 • Ukončené VŠ vzdělání přírodovědného či zemědělského směru v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.)
 • Zkušenosti se statistickým zpracováním větších souborů přírodovědných dat; perfektní orientace v MS Excel a schopnost samostatné práce v některém ze statistických programů (R, CANOCO, STATISTICA aj.)
 • Koncepční myšlení, organizační schopnosti, samostatné a iniciativní řešení problémů
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Dobrá znalost práce na PC
 • Trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • Předchozí zkušenost s řízením projektu či s projektovým typem práce
 • Znalost horské vegetace a jeji klasifikace
 • Předchozí zkušenosti s praktickou ochranou přírody
 • Schopnost číst anglicky psané odborné texty
 • Aktivní znalost prostředí GIS

Nabízíme:

 • Plný pracovní úvazek na 1 rok s možností následného prodloužení do 31. 10. 2023
 • Platové ohodnocení dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 11 (rozpětí 20 450 – 30 750 Kč dle délky praxe); osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné práce
 • Výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP)
 • Smysluplnou a kreativní práci s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš
 • Práci v přátelském a ochranářsky motivovaném prostředí

Přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení
 • strukturovaný životopis a motivační dopis (s konkrétními příklady požadovaných schopností a zkušeností)
 • kopii dokladu o nejvyšším vzdělání
 • reference
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění

Přihlášku posílejte e-mailem na adresu mhrochova(zavináč)krnap.cz  nebo poštou na adresu Martina Hrochová, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí do 5. 10. 2018. V předmětu e-mailu či na obálce dopisu uveďte „Výběrové řízení – analytik přírodovědných dat, věcný manager projektu“. Správa KRNAP si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.

Z přihlášek bude proveden užší výběr. Vybraní uchazeči budou následně vyzváni k pohovoru. Při něm bude prověřována zejména znalost statistického zpracování dat a základní obeznámenost s krkonošskou vegetací vázanou nad horní hranicí lesa. Budou též prověřovány osobnostní předpoklady pro danou pozici. Předpokládaný termín pohovoru bude 10. 10. 2018.

Bližší informace poskytne uchazečům Stanislav Březina (tel.: 499 456 225, e-mail: sbrezina(zavináč)krnap.cz.

Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.

Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.


Archiv ČVUT

hledá pracovníka či pracovnici na administrativní a knihovnickou činnost.

Veškeré podrobnosti jsou k nalezení zde.


ŠKOLA CIVILNÍHO LETECTVÍ

naléhavě hledáme učitele/ku NJ.

 

Markéta Kramerová

sekr. SOŠ CL

mobil: 770 113 140


PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola (Hradec Králové)

hledá zaměstnance na pozici:  

Psycholog v SPCpožadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru
 • pedagogicko-psychologická praxe výhodou
 • orientaci v problematice

nabízíme:

 • stabilitu zaběhlé organizace
 • práci na HPP
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • prostor pro další osobní a pracovní rozvoj a vzdělávání
 • zaměstnanecké bonusy

průběh výběrového řízení:

životopisy prosím zasílejte na email: personalista@prointepo.org

uchazeči s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady budou pozváni k osobnímu pohovoru

 

nástup: září 2018

 


Tajemník Městského úřadu Česká Lípa vyhlašuje

dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

výběrové řízení na obsazení pozice:

sociální pracovnice / pracovník pro náhradní rodinnou péči

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh práce:                          referentka / referent sociálně-právní ochrany

Místo výkonu práce:            Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky a platové zařazení: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2018, popř. dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou

Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:   úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy – zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho novelizované podoby, správní řád
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • znalost sociálních agend a práce s výpočetní technikou
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky do: 02.05.2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „VŘ na funkci referentka / referent sociálně-právní ochrany pro náhradní rodinnou péči“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36  Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Město Česká Lípa
přijme zaměstnance na pracovní pozici

referentky / referenta sociálně-právní ochrany

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • výborná znalost práce s MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 23. 03. 2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Referentka / referent sociálně-právní ochrany“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Město Česká Lípa
přijme zaměstnance na pracovní pozici

referentky / referenta sociálně-právní ochrany

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • výborná znalost práce s MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 23. 03. 2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Referentka / referent sociálně-právní ochrany“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Město Česká Lípa
přijme zaměstnance na pracovní pozici

referentky / referenta sociálně-právní ochrany

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 •  zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohod

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • výborná znalost práce s MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 23. 03. 2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Referentka / referent sociálně-právní ochrany“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Nabídka krátkodobé brigády

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nabízí možnost krátkodobé brigády v termínu od 3. do 10. dubna (mimo víkend) a od 23. do 27. dubna 2018. Jedná se o organizační zajištění distribuce zkušební dokumentace na střední školy po celé ČR.

Odměna: 150 Kč za hodinu

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • příjemné vystupování
 • dobré vyjadřovací schopnosti
 • pečlivost, spolehlivost

S případnými dotazy se prosím obracejte na Ing. Ivo Leinvebera, tel. 602 440 486.  

Strukturované životopisy zasílejte na adresu leinveber@cermat.cz nejpozději do 23. 3. 2018.


 

Poradce rané péče – sociální pracovník

Požadujeme:

 • VOŠ, VŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku nebo sociální práci (kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb.)
 • samostatnost, komunikativnost, efektivitu, kreativitu
 • aktivní přístup, zodpovědnost
 • ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet
 • řidičský průkaz skupiny B
 • uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, internet)
 • orientace v právních předpisech (zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb aj.)
 • orientace v neziskovém sektoru výhodou
 • znalosti z oftalmopedie výhodou
 • vhodné i pro absolventy

Nabízíme:

 • dobré pracovní zázemí a bezpečné pracovní prostředí v profesionální organizaci s dlouhou historií
 • úvazek dle domluvy, minimálně 0,7 úvazku
 • pružnou pracovní dobu – volnost v plánování pracovního dne
 • zajímavé a smysluplné zaměstnaní, práci s motivovanými klienty
 • odborné zaškolení a dlouhodobou podporu školitele
 • péči o osobní a kvalifikační růst
 • malý, neformální, dynamický a protýmový kolektiv
 • supervize, intervize a další formy podpory

Náplň práce:

 • poskytování terénních služeb rodinám dětí s postižením v raném věku
 • podpora rodiny při zvládání náročné životní situace spojené s výchovou dítěte s postižením v rámci partnerského a respektujícího přístupu k rodině
 • podpora vývoje dítěte
 • poskytování sociálního poradenství
 • pomoc při zařazení dítěte do předškolního a školního zařízení
 • osvěta – informování o službě
 • spolupráce s dalšími odborníky (zejména lékaři, sociálními pracovníky a pedagogy)

 Další informace:

Životopis spolu s motivačním textem na téma „Proč chci pracovat v rané péči a čím bych mohl přispět k rozvoji služby“ zasílejte na emailovou adresu: plzen@ranapece.eu, do předmětu uveďte název pozice – “Poradce rané péče”.

 


 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

vypisují výběrové řízení na pracovní místo v Praze 1:

Office manažer(ka)/překladatel(ka) – zástup MD

Zaměstnanec/zaměstnankyně bude vykonávat zejména tyto činnosti:

 • překladatelské a tlumočnické práce v anglickém a španělském jazyce,
 • spolupráce s agenturami a ostatními společnostmi v rámci skupiny FCC(Španělsko) i mimo skupinu
 • organizační činnosti,

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání, VŠ – výhodou
 • výborná znalost práce s PC (MS Office- Word, Excel), internet,
 • výborné komunikační schopnosti, příjemné vystupování,
 • pružná (flexibilní) pracovní doba,
 • kreativita, intuice, předvídání
 • praxe vítána
 • bezúhonnost

Co nabízíme:

 • práce v konsolidované a úspěšné společnosti, která je součástí mezinárodní skupiny
 • odpovídající platové a pracovní podmínky

 

Místo výkonu práce:  Praha-Nové Město, Jungmannova 748/30

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 12.3.2018

Kontakt: Ing. Radim Hlavatý, tel. 736757941, radim.hlavaty@smvak.cz

 


 

HLEDÁME do kolektivu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.:

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / SOCIÁLNÍ PRACOVNICI DO

DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NEKLANCE 15, PRAHA 5

 

 • nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu
 • odpovídající platové ohodnocení, osobní příplatek, zvláštní příplatek,
 • čtvrtletní odměny
 • stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na MHD
 • požadujeme vzdělání VOŠ nebo VŠ sociálně právního zaměření
 • nástup možný ihned nebo podle dohody

  

V případě zájmu kontaktujte paní Evu Krčmářovou

e-mail: csop5@volny.cz

tel: 257318995, 775788001

 


 

HLEDÁME do kolektivu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.:

SOCIÁLNĚ – AKTIVIZAČNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI DO

DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KOMUNITNÍHO CENTRA LOUKA PRAHA 5

 

 • nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu
 • odpovídající platové ohodnocení, osobní příplatek, rizikový příplatek,
 • čtvrtletní odměny
 • stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na MHD
 • požadujeme odborné střední vzdělání, VOŠ nebo VŠ sociálně právního zaměření výhodou
 • nástup možný ihned nebo podle dohody

  

V případě zájmu kontaktujte paní Evu Krčmářovou

e-mail: csop5@volny.cz

tel: 257318995, 775788001

 


 

Laxus, z. ú. nabízí výběrová řízení na následující pozice:

 

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE (Centrum adiktologických služeb Nymburk, řízení do 20. 3. 2018)

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE (K-centrum Mladá Boleslav, řízení do 15. 3. 2018)

PORADENSKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE (Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené, řízení do 20. 3. 2018)

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE V TERÉNU (Centrum terénních programů Středočeského kraje, řízení do 20. 3. 2018)

 


 

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o.,
Tanvaldská 269, Liberec 30

Vypisuje výběrové řízení na místo sociální pracovnice / sociálního pracovníka pro náhradní rodinnou péči Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec. Jedná se o práci na plný úvazek (zástup za mateřskou dovolenou).

Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 116a). Požadujeme trestní bezúhonnost, základní znalosti práce s PC, komunikační dovednosti, vstřícnost a spolehlivost. Zkušenosti v oboru vítány.

Své profesní životopisy (s fotografií) posílejte na email: rodpor.liberec@volny.cz do 8.3. 2018

Výběrové řízení proběhne: 13.3. 2018 v objektu Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, Dvorská 445, Liberec V – Králův Háj

Datum nástupu: 1.4. 2018

Kontaktní osoba: PhDr. David Cichák

Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle: 606 167 312, 485 108 866

 


 

Vězeňská služba České republiky nabízí stabilní zaměstnání na pozicích:

LÉKAŘ
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce na PC.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy – platové rozpětí od 44 680 Kč do 59 520 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

LÉKAŘ – VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce na PC.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy – platové rozpětí od 48 680 Kč do 63 520 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

PSYCHOLOG
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na jednooborovou psychologii, bezúhonnost, znalost práce na PC.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 12. platové třídy – platové rozpětí od 27 040 Kč do 38 180 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

VYCHOVATEL K ODSOUZENÝM MUŽŮM VE VTOS
Požadujeme: min. vyšší odborné vzdělání s pedagogickým zaměřením, bezúhonnost, znalost práce na PC, administrativní zdatnost.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 10. platové třídy – platové rozpětí od 23 690 Kč do 33 200 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM:
● 30 dnů dovolené v kalendářním roce + 5 dnů indispozičního volna ● ubytování na ubytovně v místě pracoviště ● možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí ● podnikové stravování včetně příspěvku ● odměny při životním a pracovním výročí ● příspěvek z FKSP až 8 000 Kč na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, sport a vzdělávání ● možnost rekreace v zotavovnách VS ČR ● možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb ● lékařskou péči ● využití posilovny a sauny.

Dále nabízíme volné místo LÉKAŘE na dohodu o pracovní činnosti s úvazkem max. 20 hodin týdně (spodní hranice není omezena) s odměnou 600 Kč/hod.
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce
na PC.

Podrobné informace získáte na: tel.: 487 878 213 , e-mail: vkostalova@vez.spr.justice.cz

 


 

Věznice Stráž pod Ralskem nabízí obsazení volných služebních míst

STRÁŽNÝ A DOZORCE

 

NABÍZÍME:

náborový příspěvek 100 000 Kč
nástupní služební příjem 23 720 Kč
po 1. roce ve služebním poměru služební příjem 27 600 Kč

• po dosažení 15 let služby výsluhový příspěvek a ozdravné pobyty;
• 30 dnů dovolené;
• možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu;
• ubytování na ubytovně v místě pracoviště, možnost získání městského bytu;
• podnikové stravování včetně příspěvku • odměny při životním a pracovním jubileu;
• příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci;
• rekreaci na zotavovnách VS ČR
• permanentky do rekreačních a sportovních zařízení;
• čerpání bezúročných půjček z FKSP;
• lékařskou péči;
• využití posilovny a sauny.

Podrobné informace a bližší požadavky na příslušníka Vězeňské služby ČR získáte na:
telefon: 487 878 212, 487 878 231
e-mail: info@vez.spr.justice.cz