Studium

Studentské spolky

Studentský život má na FF UK silnou a dlouhou tradici. FF UK je ostatně jedinou fakultou v ČR, kde studenti tvoří polovinu složení akademického senátu, a mohou tak výrazně ovlivňovat nejen dění na fakultě, ale i její řízení. V současnosti působí na FF UK přes 30 studentských spolků, přičemž většina sdružuje studenty jednoho oboru, ačkoliv se najdou i mezioborová sdružení.

→ Chci sdělit vedení fakulty potřeby svého spolku

Vedení fakulty se se spolky schází pravidelně jednou za semestr. Na takových setkáních je možno přednést jakékoliv spolkové nebo obecně studentské potřeby. Průběžně během akademického roky se mohou spolky kdykoliv obracet na Hanu Bednářovou (vedoucí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů).

→ Chci požádat o podporu na pořádání akce

Připravujete akci pro akademickou obec FF UK nebo pro veřejnost? Fakulta ji v takových případech ráda finančně podpoří. Zde najdete způsob, jak o podporu požádat.

→ Chci informovat o akcích spolku nebo si půjčit konferenční předměty 

Chystáte akci a chcete o ní dát vědět prostřednictvím fakultního webu, fakultního facebookového profilu aj.? Napište Haně Bednářové. Hodily by se vám termosy, orientační systém nebo konferenční sety? V intranetu najdete nabídku služeb Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů pro studentské spolky, případně vám ji zašle Jarmila Kopecká.

→ Chci založit nový spolek

Chybí na vašem oboru spolek? S právními aspekty jeho zakládání se obracejte na Studentskou radu FF UK. Ta rovněž spolkům poskytuje prostor pro spolkovou schůzi nebo úložný prostor.

ANTRE (Studentský spolek antropologie a etnologie)

Studentský spolek ANTRE založen v listopadu 2018 funguje při Ústavu etnologie FF UK a pod patronátem Studentské rady FF UK. V rámci svých aktivit presentuje široké veřejnosti cíle a vědecké objevy v oblasti antropologie a etnologie, a popularisuje tak tyto obory. Členem spolku se může stát každý, kdo shledává krásu a hlavně společensky přidanou hodnotu právě v oblasti antropologie a etnologie, a rád by svými znalostmi a dovednostmi přispěl k jejich kultivaci. Hlavním cílem studentského spolku ANTRE je tedy oživit a rozšířit veřejné působení studentů a nadšenců antropologie a etnologie, a to především skrze přednášky, debaty, besedy a přátelská setkání.
facebookový profil

BOK (Bohemistický kruh)

Bohemistický kruh (BOK) je studentský spolek. Jeho cílem je podpora vzdělávání ve všech literárněvědných a lingvistických disciplínách se zvláštním důrazem na bohemistiku, prohloubení spolupráce mezi ústavy zajišťujícími její výuku na FF UK a sdružování studentů bohemistiky, rozvíjení jejich styků domácích i mezinárodních, odborných i společenských.
e-mail | facebookový profil
BOK

ČASP – Česká Asociace Studentů Psychologie

ČASP (Česká Asociace Studentů Psychologie) je dobrovolná nezisková organizace, která byla založena v roce 2001. Propojuje studenty psychologie z celé České republiky a jejím cílem je podporovat komunikaci mezi studenty, aktivity směřující k veřejnosti, propagovat psychologii a zajišťovat atraktivní prostor pro profesní rozvoj studentů. Svým členům nabízí zajímavé psychologické kurzy za zvýhodněné ceny, profesní kontakty, zkušenosti s organizováním akcí a vedením lidí, možnosti realizovat vlastní nápady a mnoho dalšího.

emailweb | facebookový profil

logo b+şl+ę

EP! (stránky českých studentů katalánštiny)

e-mailweb

logo-epep (1)

ESN Charles University Prague, z.s.

ESN CU Prague je studentský spolek, který pomáhá zahraničním studentům při jejich orientaci a integraci na UK. Díky našim aktivitám dostávají místní i zahraniční studenti možnost rozšířit si obzory, zlepšit se v cizích jazycích a navázat nová přátelství. Jsme součástí celoevropské organizace Erasmus Student Network sídlící v Bruselu.
Mezi naše aktivity patří:Orientation Week, výlety, kulturní aktivity, sporty, Social Inclusion aktivity, Buddy Program, Tandem a mnoho dalšího!
Moc rádi mezi sebou uvítáme nové dobrovolníky, nadšence a kolegy, kteří by nám s organizací aktivit pomohli a jaksepatří si je s námi užili!

Fachschaft Germanistik Prag (FGP)

Fachschaft Germanistik Prag je germanistický studentský spolek při Ústavu germánských studií FF UK, který byl oficiálně založen v dubnu r. 2018. Utvářel a stihl toho nicméně spoustu už předtím. Byl založen zejména pro studenty pražské germanistiky napříč všemi ročníky jako platforma pro společná setkávání formálního i méně formálního rázu, pro vzájemnou podporu během studia a zefektivnění komunikaci mezi studenty a vedením ústavu.
Fachschaft ze všech sil aktivně podporuje mezinárodní studentskou germanistickou konferenci PRAGESTT a Diachronní sekci FF UK, s nimiž sdílí nejen mnoho členů a členek, ale rovněž ideu setkávání se nad zajímavými tématy s němčinou a germanistikou jako společnými jmenovateli.
e-mail | web | facebookový profil

Feministická společnost / Feminist Society

Feministická společnost je akademický spolek, který slučuje feministicky smýšlející student(k)y, absolvent(k)y a vyučující UK. V rámci spolku se FEM snaží vytvořit přátelské a akademicky podnětné místo pro všechny, jež genderová tematika zajímá. Pořádáme čtení teorie, promítáme filmy, diskutujeme, trávíme společně volný čas. V rámci akademické obce UK si spolek klade za cíl zvýšit povědomí o cílech feminismu a o přítomné diskriminaci. Dále pořádá přednášky pro členky a členy akademické obce UK. Pro veřejnost pořádá spolek nejrůznější kulturní akce a snaží se o osvětu týkající se diskriminace v naší společnosti a současných postojů feminismu.
e-mail | web | facebookový profil
fem uk

FFabula: Spolek studentů historie

Historické vědy patří mezi největší a svým způsobem i nejvýznamnější obory na FF UK. Pro stovky studentů, kteří zde studují, je prakticky nemožné znát se a poznávat se navzájem. I to je jeden z důvodů, proč náš spolek vznikl – aby budoval cesty mezi studenty bez ohledu na ročníky a specializace, aby pomáhal s běžnými i netradičními studijními problémy, aby vytvářel prostředí pro kritické vnímání historie a poskytoval prostor pro studentské aktivity. To vše a ještě mnohem víc jsme my – Spolek studentů historie, jinak též FFabula. Spolek také vydává historický časopis Obscura, který přináší dějiny z pohledu nás – studentů, jaká témata chceme diskutovat, co považujeme za problémy současné historiografie a co nám třeba i chybí ve výuce. Obscura chce nabízet pole pro neformální dialog mezi vyučujícími a studenty o tom, co pro ně znamená historie.

e-mail | web | facebookový profil

 ffabula-color-ssh

 Filosofický klub

Filosofický intelektuální klub působí v rámci Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Odborně se věnuje především pořádání seminářů zaměřených podpůrně ke zvládnutí povinných zkoušek. Zprostředkovává výměnu informací, poznatků a zkušeností mezi studenty filosofie. Snaží se také zpříjemnit svým členům studium pořádáním různých večírků, výletů a setkávání. Spolek byl založen roku 2013 pod zaštítěním Studentské rady FF UK a jeho členskou bázi tvoří studenti filosofie na ÚFaRu. Patří ke Studentským konzultačním skupinám SR.
e-mail | web
Logo-FIK

FinoFiilit

Spolek FinoFiilit má tři hlavní cíle:
1. podporovat česko-finské vztahy,
2. propagovat finskou kulturu v České republice,
3. zvýšit provázanost jednotlivých ročníků finštiny na FF UK.Chceme sdružovat lidi se zájmem o Finsko, zejména pak ty, kteří studují finštinu – ať už na univerzitě, v jazykové škole, nebo sami doma. Za tímto účelem pořádáme pro členy spolku pravidelná konverzační setkání, neformální posezení v jedné z pražských kaváren, kterých se účastní i rodilí mluvčí finštiny. Širší veřejnosti na našich stránkách přinášíme pravidelné články o finské kultuře, rady ohledně cestování podložené vlastními zkušenostmi a informujeme o souvisejících kulturních akcích v České republice. Spolek vznikl v březnu 2015 a navazuje na aktivity facebookové skupiny Klub finofilů, která existovala od roku 2010. Pojmenování spolku je složeno z české části Fino- a finské části -Fiilit, referuje tak ke zmíněné skupině na Facebooku, naší lásce k Finsku a zároveň k uplatňování finštiny.
e-mail | web | facebookový profil
12746160_1679815352297214_731839082_n

Charlie, z. s.

Charlie – queer spolek Univerzity Karlovy – nabízí studentkám a studentům a akademickým pracovnicím a pracovníkům UK a jiných vysokých škol, stejně jako jejich přátelům a příznivcům, platformu pro seberealizaci, setkávání, zábavu a řešení společných problémů. Zaměřuje se především na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince. Snahou je vzájemné sblížení různých lidí a změna často stereotypního pohledu majoritní společnosti na queer menšinu, vytváření pestřejšího akademického i mimoakademického života všem, kdo zahodí případné předsudky a budou mít chuť využívat další nové možnosti vyžití nejen na univerzitní půdě.
Charlie pořádá řadu pravidelných i mimořádných akcí. Mezi nimi např. pravidelná úterní setkání, A Night Out (setkání v angličtině), Filmový klub a každoroční Měsíc queer historie (série promítání, výstav, panelových diskusí, autorských čtení, přednášek a dalších akcí spojených společným tématem queer historie). Spolupracujeme s řadou dalších spolků a organizací, mimo jiné s Prague Pride, SPQP a Studentskou radou FF UK. Jsme členy PROUD a Studentské unie Univerzity Karlovy (SUUK) a na mezinárodní úrovni rovněž The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer Youth & Student Organisation (IGLYO).
e-mail | web | facebookový profil
Charlie - logo

IBEROklub

Studentský IBEROklub byl založen v lednu 2012 studenty, doktorandy a absolventy SIAS. Vznikl na základě exkurzí do Berlína a do Ralska, které byly uskutečněny v roce 2011. Cílem klubu je sdružovat zájemce o Latinskou Ameriku a Iberský poloostrov a a zlepšit spolupráci mezi budoucími i současnými studenty, absolventy, odbornou a laickou veřejností.

K aktivitám klubu patří organizace studentského života v SIAS FF UK a spřízněných oborech a pracovištích FF UK (iberoamerická kultura, hispanistika, portugalistika, etnologie, politologie, historie aj.).

e-mail | web

Incognito

Divadelní soubor, jehož herci a diváci jsou studenti FF UK a jejich přátelé. Specializujeme se na málo známé divadelní hry, jež skýtají kromě zábavy i hodnotné poučení, jelikož soubor vznikl původně mezi studenty oborové filozofie. V roce 2015 jsme získali dvě ocenění na význačném festivalu amatérských divadel Přemostění.
e-mail | facebookový profil
526368_461645380572054_430442219_n

Iniciativa filmových studií

Iniciativa filmových studií zaštiťuje studentské aktivity v oblasti teorie audiovize. Funguje jako platforma, která umožňuje realizovat filmové festivaly a další kulturní aktivity, díky kterým mohou studenti Katedry filmových studií FF UK využit své znalosti a dovednosti v praxi.
Iniciativa je zodpovědná za organizaci mezinárodního filmového festivalu studentů teorie audiovize Zlatý voči, jehož tradice sahá až do roku 1988. Přínos festivalu spočívá nejen v poskytnutí příležitosti studentům teorie audiovize veřejně představit svou tvorbu, ale zároveň studentům KFS FF UK nabízí možnost organizovat několikadenní festival od vymýšlení konceptu až po shánění finančních prostředků na realizaci, a získat tak cenné zkušenosti z praxe.
Dále je partnerem internetového serveru iNDiEFiLM, který funguje již od roku 2009 a jenž reflektuje dění v současném audiovizuálním umění z pozic nezávislé a nekomerčně orientované kritiky a publicistiky.
V letech 2012–2014 zaštiťoval také projekt Sci-fEAST, podpořený Vnitřním grantem FF UK, v jehož rámci je prováděn výzkum východoevropského sci-fi filmu ve spolupráci s univerzitami všech zemí Visegradu.
V roce 2012 byl pod křídly Iniciativy také projekt Pražský akademický kabaret pořádající tematické večery, jež propojují různé druhy umění s odbornými příspěvky a lektorskými úvody. Spojuje tak tvůrčí činnost studentů Univerzity Karlovy, Akademie múzických umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze se širší a odbornou veřejností.
e-mail | web
IFS_logo (1)

Iniciativa studentů psychologie (PSI)

Iniciativa studentů při Katedře psychologii FF UK funguje jako sdružení studentů, kteří si dali za cíl zvýšit kvalitu studia, ale zároveň posloužit jako platforma pro komunikaci mezi studenty a samotnou katedrou.

e-mail 1, e-mail 2

Untitled

JINOnice Jinak

JINOnice Jinak je volné sdružení a projekt studentů z Jinonic a součást Studentské unie Univerzity Karlovy. 2× do roka pořádáme v areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích festival.

e-mail | web

Jinospolek

Jinospolek zahájil svou činnost v únoru 2014 a od té doby sdružuje zástupce studentských spolků působících v areálu UK v Jinonicích (Miroslava, POLIS, Politologický klub, SIMS, Studenti FHS). Působí jako komunikační platforma, která umožňuje společný postup při řešení problémů, které se týkají všech jinonických studentů. V akademickém roce 2015/2016 se jedná zejména o oživení studentské místnosti. Dále pořádá sportovně-společenské akce jako např. volejbalový turnaj či orientační běh Jinonicemi. Jinospolek navíc úzce spolupracuje se studentským festivalem Jinonice jinak, s nímž kromě části organizačního týmu sdílí také snahu o oživení a zkulturnění Jinonic.
e-mail | facebookový profil
 jinospolek

KAPR – Spolek studentů Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK

Podporujeme vytváření komunity mezi studenty, absolventy a dalšími zájemci o andragogiku a personální řízení.

Cíle spolku: Vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi o andragogice, personálním řízení a spřízněných tématech; zintenzivnit a zkvalitnit komunikaci studentů andragogiky a personálního řízení na FF UK; vytvořit podmínky pro odbornou činnost studentů katedry navazováním kontaktů s institucemi a odbornou veřejností; pořádat odborné přednášky, semináře a další vzdělávací a společenské akce; další aktivity, na kterých se domluví členové spolku (tj. studenti katedry).

e-mail | facebookový profil

kapr

Katharsis

Spolek sdružuje studenty, absolventy a příznivce oboru estetika. Jeho aktivity fungují jako doplnění výuky a jako platforma pro komunikaci s akademickou obcí i širší veřejností. Spolek organizuje akce, které seznamují veřejnost s naším oborem, akce pro studenty a poskytuje prostor pro studentské projekty. Umožňuje navázat spolupráci mezi studenty jednotlivých stupňů studia i s kolegy z jiných oborů nebo lidí mimo akademickou sféru. Cílem spolku je zlepšit povědomí o estetice, přispět do veřejného diskursu o esteticky relevantních tématech, zapojit se do chodu katedry a poskytnout základ pro studentské aktivity.

e-mail

katharsis_logo

LIBRAIN

Studenti, které zajímá rozvoj Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, jsou sdruženi ve spolku LIBRAIN. Hlavním cílem spolku je navázání a podpora diskuse mezi studenty a vyučujícími, větší zapojení studentů do aktivit ústavu a rozvoj kontaktů mezi studenty. Spolek rovněž pořádá komunitní konference KOKON.
facebookový profil
librain_logo_(1)

Madžlis

Neformální apolitické sdružení studentů, absolventů, rodičů a přátel Ústavu Blízkého Východu a Afriky při FF UK. Klademe si za cíl informovat o kulturním dění, organizovat besedy, přednášky, happeningy, a to vše s vazbou na arabskou, perskou, tureckou a židovskou kulturu.

e-mail | facebookový profil

madzlis

Nomádva

Nomádva vznikla v roce 2006 jakožto obnovený časopis původního studentského magazínu na ÚFaRu – Nomády –, který zde vycházel mezi lety 1998–2000. Impulsem pro toto vzkříšení studentského časopisu byla tak trochu romantická snaha o zpříjemnění či zmírnění studentského nomádství na ÚFaRu. Časopis si zejména předsevzal, že bude seznamovat studenty a profesory s děním katedry, s pracemi jejich kolegů a v tom nejlepším případě i se sebou navzájem.

e-mail | web

PAKET (Pro aktivní etnologii)

Studentský spolek PAKET (Pro AKtivní ETnologii) působí při Ústavu etnologie FF UK a pod patronátem Studentské rady FF UK. Spolek vznikl na podzim roku 2010 s cílem vytvářet, realizovat a koordinovat různé aktivity studentů etnologie na poli vědy i v rámci jiných zájmových aktivit.
e-mail | web
logo

PLESS (Experimentální laboratoř na Katedře psychologie FF UK)

Laboratoř PLESS (neboli Prague Laboratory for Experimental Social Sciences) vznikla v roce 2013 při Katedře psychologie na FF UK. Jejím posláním je poskytovat studentům FF UK zázemí pro výzkum a výuku experimentální metodologie a popularizovat inovace a aktuální poznatky psychologického výzkumu mezi odbornou i laickou veřejností. Laboratoř PLESS od svého vzniku využívá zejména prostory Katedry psychologie (C207a, C328) a počítačovou učebnu Katedry logiky. Od roku 2015 laboratoř spolupracuje i s Katedrou marketingové komunikace a PR na FSV a laboratoří CEBEX na CEVRO Institutu.

e-mail | web | facebookový profil

 pless

POLIS (politologické sdružení)

Jsme studentské sdružení působící na akademické půdě Ústavu politologie FF UK a spřízněných fakultách a vědeckých pracovištích. Naším hlavním záměrem je pomoci studentům jak s jejich studijními záležitostmi, tak i na cestě odborného vzdělávání. Činíme tak formou pořádání nejrůznějších přednášek, konferencí a seminářů, propagace studentských projektů a prací, zprostředkováním a poskytováním informací z oblasti politické vědy a příbuzných oborů.
e-mail | facebookový profil
970273_468607366549491_500925446_n

POSLeM

POSLeM je zpravodajský portál studentů a studentek Středoevropských studií FF UK. Aktuální zprávy z politické, ekonomické a kulturní sféry Polska, Slovenska a Maďarska. Informace, které v českých médiích nenaleznete.

Co chceme?
V první řadě dobře informovat. Vede nás k tomu přesvědčení, že mediální pokrytí zemí středoevropského regionu je v České republice nedostatečné, neúplné či pokřivené.

Proč?
Čeští novináři – podle našeho mínění – vycházejí z omezeného množství zdrojů, nejsou často kompetentní tyto zdroje kriticky posoudit anebo vůbec významné události v regionu nereflektují.
České mediální prostředí tak pomáhá utvářet a udržovat stereotypní pohled na naše sousedy, se kterými nás kromě historie spojují v současnosti hlavně hospodářské a politické vazby.

Co je cílem?
Autoři projektu doufají, že portál přispěje ke zlepšení současného stavu informovanosti české veřejnosti v této oblasti. Portál spravují studenti Katedry středoevropských studií FF UK, kteří jsou díky své jazykové vybavenosti schopni čerpat z původního zpravodajství významných médií v regionu a díky svému areálovému zaměření také reflektovat společenský kontext události.

Chceme zaplnit informační vakuum, které v současnosti v českém mediálním prostředí panuje. Neinformovat pouze o dění v jednotlivých zemí, ale zaměřit se obsahově rovněž na spolupráci těchto zemí a jejich vztah k České republice.

e-mail | facebookový profil

poslem

PRAXIS

Filosofický spolek Praxis se svou činností snaží o popularizaci filosofie mezi studenty a veřejností. Snaží se o vytvoření dialogu mezi dalšími studentskými spolky a o systematizaci spolupráce a komunikace mezi nimi.
Filosofický spolek Praxis pořádá debaty na filosofická témata, prezentace nově vydané filosofické literatury, neformální setkání mezi studenty nejen filosofie.
e-mail | web | facebookový profil
 11947476_1461427414186292_4449823424951933150_n

Pražská studentská sekce České archivní společnosti (PSS ČAS)

Pražská studentská sekce České archivní společnosti (PSS ČAS) sdružuje studenty Katedry PVH a archivního studia na FF UK napříč všemi ročníky studia. Jejím hlavním posláním je organizování exkurzí a výletů za nejrůznějšími cíli, zabývá se však i zprostředkováním praxí a brigád v archivních institucích pro studenty KPVHAS, stejně jako mentoringem čerstvě přijatých studentů během jejich prvního semestru.

e-mail | web | facebookový profil

 psscas_logo

Pražský akademický kabaret (PAK)

Projekt Pražský akademický kabaret (dále jen PAK) vznikl v roce 2011 za účelem zahájení akcí, které by spojovaly tvůrčí činnost studentů Univerzity Karlovy, Akademie múzických umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se širší a odbornou veřejností. Večery PAKu se konaly každý týden v kavárně v centru Prahy a propojovaly různé druhy umění jako hudbu, film, literaturu, poezii, výtvarné umění s odbornými příspěvky, lektorskými úvody atd. Postupem času PAK přešel několika změnami. Jednou ze zásadních bylo přemístění celého dění do kultovního pražského klubu Rock café. PAK otevřel prostory také pro mladé tvůrčí lidi i mimo tří zmiňovaných škol, zároveň rozšířil svou působnost o jiné oblasti. PAK se v roce 2012 stal součástí občanského sdružení Iniciativa filmových studií, které bylo vytvořeno za účelem vést studenty filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy k praktickému využití jejich znalostí a dovedností. PAK rozšířil své aktivity o večery v anglickém jazyce pro zahraniční studenty českých škol.

e-mail | facebookový profil

kabaret

Pražská univerzitní skupina Amnesty International

Pražská univerzitní skupina Amnesty International (PUSA) jsou lidé, které zajímají lidská práva a snaží se pravidelně scházet a psát dopisy, tzv. urgentní apely, za různé případy, kde dochází k porušování základních práv. Mimo to občas pořádá i různé akce. Působí zároveň jako místní skupina Amnesty International v ČR.
e-mail | facebookový profil
176843_202184446472232_6169179_o

PRS (Pražský religionistický spolek)

The main aim of our association (founded in 2010) is to bring new and advanced students of religious studies together in informal settings in order to enable exchange of ideas and opinions. This is partly to foster certain openness, as well as to encourage dialogue in our field of study that has a tendency toward fragmentation. Among the activities we organise regularly are the (English speakers friendly) Religious Studies Film Club (conceived as an opportunity to further the cinematic and ethnographic horizons of the participants and to foster a dialogue with visual culture), student seminars (as a platform where students can learn to present their ideas and research in a semi-public environment and without the pressure of evaluation), day trips and weekend stays in the countryside. The latter are modeled on various rituals and offer the possibility to reflect on relationships between textuality and lived culture. We are additionally active in promoting education about religious topic among the wider public. The association is happy to serve as a means of organizing an encounter and dialogue with all those who share similar interests with us.
e-mail | facebookový profil
308843_212613018809206_254504442_n

PŘETLaK

PŘEkladatelství, TLumočnictví aneb Komunikace – to je PŘETLaK, spolek studentů, absolventů a učitelů Ústavu translatologie FF UK.
Sdružujeme studenty překladatelství a tlumočnictví, zlepšujeme jejich zázemí na ÚTRL, organizujeme pro ně různé akce a pomáháme jim realizovat i jejich vlastní projekty. Pravidelně pořádáme například seznamovák, informační schůzku o výjezdech do zahraničí nebo překladatelský maraton, účastníme se Evropského dne jazyků a snažíme se šířit povědomí o našem oboru mezi středoškoláky.e-mail | web | facebookový profil

Salsa4Water Prague

Uskupení Salsa4Water Prague vzniklo jako organizace, která si klade za úkol pořádat taneční kurzy salsy zejména pro členy akademické obce UK, přičemž výtěžek chce použít na podporu projektu Water Aid, což je mezinárodní nevládní organizace zajišťující čistou vodu pro pití a hygienu v nejchudších oblastech světa. Pražská Salsa4Water vzniká po vzoru eponymních studentských organizací v Edinburghu, Glasgow a ve švédském Linköpingu. Činnost spolku, tj. k zahájení kurzů salsy, byla zahájena v zimním semestru 2012.

facebookový profil

Salsa4Water_Prague(1)

Sdružení pro Prahu literární

Sdružení pro Prahu literární je spolek aktivních studentů anglistiky, kteří organizují Pražský Microfestival. V minulosti proběhlo již pět ročníků této akce. Festival má za cíl prezentovat a podporovat živé umění, zejména poezii a hudbu. Probíhá v angličtině a češtině. Akce je zaměřena na studenty, ale je otevřena komukoli.

e-mail | webfacebookový profil

11083671_747641138685940_3778432119361620481_n

Scholé

Scholé je spolek studentů a studentek Katedry pedagogiky FF UK. Spolek vytváří prostor pro setkávání studentů, vyučujících a všech zájemců o pedagogické vědy a pedagogická témata v širším společenském kontextu. Za hlavní cíl si spolek klade posílit studentskou inciativu na katedře a přispět tak k obohacení studijního oboru. Dílčími cíli spolku je vytvoření prostoru pro neformální vzdělávání, vzájemné propojování studentů, absolventů, vyučujících a také institucí vykonávajících pedagogickou činnost. Spolek se zaměřuje také na podporu studentů ve studijních otázkách a nápomoc zapojení studentů do vědecké činnosti. V neposlední řadě spolek pomáhá rozšiřovat povědomí o katedře a její činnosti.

Prostředky, kterými spolek cíle naplňuje, jsou studentské konference, workshopy, tematické diskuse, konzultace studijních otázek, prezentace prací vznikajících v rámci výuky, filmové večery a neformální setkávání.

e-mail | facebookový profil

Schwa

Schwa je studentský spolek při oboru Anglistika – amerikanistika. Cílem spolku je sdružit anglisty a amerikanisty této fakulty a poskytnout jim oporu při organizování tvůrčích projektů a akcí, které mohou obohatit ostatní jak vědomostně, tak i společensky. Ve spolku jsou vítáni i mimooboroví zájemci s neuhasitelnou vášní pro anglický jazyk, avšak pouze studenti FFUK.

 

Schwa is a student society which aims to bring together all students of English and American Studies and support them in organising creative projects and events. Students of other studies at The Faculty of Arts with an inextinguishable passion for the English language are heartily welcome.

e-mail | facebookový profil

SOCKA

Jsme skupina studentů, která si dala za úkol osvěžit život na Katedře sociologie FF UK a sblížit studenty s vyučujícími. Pravidelně proto pořádáme akce všeho druhu, mezi které patří například Socinema, promítání filmů se společenskou tematikou, po kterém následuje debata s odborným hostem (a posezení v hospodě :-)). Každoročně pořádáme Sociologickou vánočku, vánoční večírek pro všechny studenty, pracovníky i absolventy naší katedry. A v neposlední řadě jsme také na konci roku 2015 společně s katedrou uspořádali oslavu k 50. výročí jejího znovuzaložení, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Do budoucna jsme velmi otevření spolupráci jak se spolky, tak s jednotlivci, takže pokud máte zájem, neváhejte a pište!

e-mailfacebookový profil

SOCKA

Spolek všeslovanské vzájemnosti

Spolek všeslovanské vzájemnosti sdružuje studenty a odbornou veřejnost se zájmem o historii a kulturu slovanských národů. Jeho účelem je posílit vazby mezi kolegy ze slovanského badatelského okruhu, vzájemný dialog i trans-oborovou spolupráci. Cílem spolku je udržovat kontakty s mezinárodními kolegy a také pořádat exkurze a setkání se slovanskou tematikou. Dalšími ambicemi SVV je usnadnění přístupu k nejnovější odborné literatuře z této oblasti studentům FF UK, zpřístupňování odborných studentských prací, stejně jako zprostředkovávání informací o akcích a konferencích.

e-mail | web

Studentská rada

Studentská rada (SR) je občanské sdružení studentů, kteří zlepšují kulturní život na FF UK, hájí zájmy jejích studentů a pomáhají jim s fakultou komunikovat. Historie SR sahá do časů sametové revoluce (listopad 1989), kdy na fakultě vznikl studentský stávkový výbor. Studentská rada z něho vznikla v roce 1990. Poskytuje studentům informace o studiu a studentském životě a (finančně) podporuje, zajišťuje a pořádá pro ně atraktivní akce. Pro studenty zařizujeme například Divadelní a Hudební klub, kde můžete získat zlevněné vstupenky na představení předních pražských divadel či koncerty významných souborů vážné hudby. Tradičně pořádáme také reprezentační fakultní ples.
e-mail | web | facebookový profil | instagram | twitter
SR-NEW2015-krivky-rgb

Studentská unie UK

Cílem Studentské unie UK je rozvoj studentských aktivit na UK. Tohoto dosahuje především vytvářením prostoru pro činnost studentských spolků, zvyšováním kvalifikace jejich členů, získáváním financí pro studentské projekty a dalšími způsoby.

Studentská unie UK chce být čitelným partnerem v jednání s UK, jinými studentskými uniemi v ČR i ve světě a dalšími organizacemi. V těchto jednáních má Studentská unie UK na paměti zájmy členských spolků a studentů UK.

Studentská unie UK má zájem prostřednictvím kulturních a společenských akcí posilovat mezi studenty pocit sounáležitosti s UK.

Studentská unie UK není politickou organizací. Nemá zájem zapojovat se do politického dění nad rámec toho, co je bezprostředně významné pro naplňování jejích cílů nebo cílů členských spolků.

e-mail | web | facebookový profil

suuk_otaznik

Studentské hnutí za solidaritu

Studentské hnutí za solidaritu je nově vzniklá platforma, jež si klade za cíl pomoc uprchlíkům a obeznámení společnosti s otázkami souvisejícími. Úlohu univerzity vyjadřovat se ke společenské situaci a zasazovat se o uchovávání humanistické a demokratické tradice považujeme za velice důležitou a jako studenti cítíme zodpovědnost za hlas akademické obce, jenž rezonuje ve veřejném prostoru. Přáli bychom si propojovat studenty napříč obory i městy a zjednodušovat jejich komunikaci a spolupráci. Plánujeme organizaci přednášek a besed reflektujících aktuální témata a otevírajících prostor smysluplné debatě. Nechceme být institucí, ale volným sdružením všech jednotlivců i spolků (kateder či fakult), kteří by se rádi dlouhodobě věnovali vzdělávání veřejnosti v ČR co se tématu uprchlictví týče.
e-mail | web | facebookový profil
ruce_linorit_2

Studentský Majáles

Studentský Majáles jako multižánrový festival má za cíl prezentovat autentickou studentskou kulturu. Vystupují zde studentské kapely, divadla, promítají se snímky začínajících filmařů, prezentují se studentské spolky a v neposlední řadě zde mají studenti možnost se seznámit s fungováním akademické obce. První ročník této studentské slavnosti se odehrál 1. května 2013 a každým rokem se do organizace zapojují noví lidé napříč pražskými vysokými školami a jejím prostřednictvím se realizují. Organizační tým symbolicky navazuje na majálesy z šedesátých let, které sloužily nejen k pobavení veřejnosti, ale také k zamyšlení a kritické reflexi. Akce se odehrává v historickém centru Prahy na Ovocném trhu a na nádvořích, která lemují budovu Karolina. Každý, kdo něco tvoří či má zajímavé nápady, je vítán.
e-mail | web | facebookový profil
majales_logo_final_cmyk(1)-1

Univerzitní křesťanské hnutí

Univerzitní křesťanské hnutí (UKH) je síť studentských křesťanských skupinek na univerzitách po celé České republice. Vizí hnutí je dát prostor všem studentům promyslet, prověřit a prožít biblickou víru. V rámci studentské iniciativy jsou pořádány studia Bible a modlitební snídaně. Středobodem naší činnosti jsou pravidelná týdenní setkání, při kterých společně čteme a studujeme Bibli, bavíme se o aktuálních společenských problémech a zjišťujeme, co nám a dnešnímu světu může Bible nabídnout. Na FF UK probíhá setkání většinou v pondělí v 19:00 v místnosti č. P034 na hlavní budově FF UK.  Vítáme studenty všech možných křesťanských denominací a také všechny, kdo se o křesťanství chtějí dozvědět více.
e-mail | web | facebookový profil
UKH color

Útvar (spolek Ústavu pro dějiny umění)

Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem podílet na chodu samotného ÚDU. Pořádáním otevřených akcí (přednášek, diskusí, vycházek) se snaží rozšířit povědomí o oboru i mimo ústav.

e-mail | facebookový profil

VeSS (Veřejná správa a spisová služba)

Ve snaze rozšířit povědomí o studiu oboru Veřejná správa a spisová služba byl vytvořen spolek studentů, zkráceně VeSS. Spolek se aktuálně podílí na tvorbě a přípravě studia, zajímá se o nejnovější poznatky ve svém oboru a pravidelně připravuje návštěvy veřejných institucí. V následujícím akademickém roce jsou naplánované hromadné akce pro studenty oboru Veřejná správa a spisová služba.

e-mailfacebookový profil

vesslogo

Východoevropský klub

Naším cílem je vytvoření prostoru pro studium východní Evropy a otevřenou výměnu názorů mezi lidmi nejrozmanitějšího smýšlení, hodnot i perspektiv. Počáteční snahu směřujeme k vytvoření pomyslného mostu mezi studenty českými na jedné straně a jejich kolegy z východní Evropy na straně druhé. Organizujeme akce různého druhu – konference, besedy, přednášky, kulturní večery, společenské akce. A ačkoli se zaměřujeme hlavně na aktuální dění v zájmovém regionu, usilujeme i o co nejširší pokrytí témat historických, politických, náboženských, literárních či široce kulturních. Také podporujeme odbornou a popularizační činnost zaměřenou na východní Evropu.
e-mail | facebookový profil
11254312_518080405011397_163932517810715920_n

Výluka

Výluka je spolek sdružující studenty nepedagogických oborů, kteří mají chuť zjistit, zda by je učitelství naplňovalo a zajímalo více než jen průměrná mzda. Výluka zároveň těmto studentům zprostředkovává stáže a praxe vyučování na základních školách a v sociálně vyloučených lokalitách, kde si můžou učení vyzkoušet.

e-mail | facebookový profil

12036930_872570282850254_8141756113335746233_n

Wikisofia

Wikisofia slouží pro veřejné sdílení studijních materiálů a odborných poznatků humanitních oborů a sociálních věd. Jde o projekt jedinečný svým rozsahem kombinovaný s přísnou odborností. Články publikované na Wikisofii může vytvářet a upravovat každý, s přednostním právem pro členy akademické obce. Tím je zajištěna jak pluralita pohledů na daná témata a zdrojová bohatost napříč obory, tak vzájemná kontrola ověřitelnosti obsahu. Při psaní článků je kladen důraz na jednoduchý a přímý jazyk, propojení s relevantními články a řádné citování zdrojů. Hlavní cíle spolku Wikisofia jsou správa webu, šíření povědomí o jeho existenci a organizace vytváření odborných článků napříč obory.

e-mail | web | facebookový profil

Logo_WS

 Zlatý voči

Zlatý voči jsou filmovým festivalem představujícím filmovou tvorbu studentů teorie audiovize. Je pořádán každoročně Katedrou filmových studií FF UK. Organizační strukturu tvoří posluchači katedry ve spolupráci s pedagogickým vedením KFS FF UK.

Festival se koná pravidelně na konci letního semestru (v květnu). Má za cíl upozorňovat na praktickou stránku studia filmové teorie a podnítit debaty nad různými přístupy k AV médiu. Program festivalu tvoří nespecializované filmy vysokoškolských studentů, kteří studují (či studovali) na jedné z audiovizuálně teoretických kateder. V České republice tak do programu mohou přispět studenti z KFS FF UK, Ústavu filmu a dějin filmu a audiovizuálních studií FF MU, Katedry filmových studií FF UP v Olomouci a Centra audiovizuálních studií FAMU. Do programu jsou od loňského roku přijímány i filmy od studentů zahraničních univerzit se zaměřením na teorie audiovize.

Soutěžní filmy vybírá programové oddělení festivalu. Do soutěže jsou přijímány filmy pod 20 minut. Tvůrci mohou posílat své filmy na adresu KFS FF UK. Výherce festivalových cen vybírá porota sestavená z filmových profesionálů i odborníků.

Hlavní festivalovou cenou jsou Zlatý voči, vedlejší ceny jsou: Voči Jeanne Moreau, Růžový brejle, Poškrábané brejle Kurta Krena, Percepční voko publika. Soutěžní sekce je pouze jedna, všechny filmy soutěží o všech pět cen bez tematického omezení. Porota má možnost udělit zvláštní uznání. Organizátoři si vymezují právo na pozměnění názvů cen.

Do budoucna by festival rád navázal užší spolupráci s českými i zahraničními katedrami a nadále zůstal jako možnost studentů k získání praktických dovedností v rámci festivalové organizace.

e-mail | web | facebookový profil

zlaty_voci