Studium

Přerušení studia

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, 1. p., místnosti 124 – 125

  • Podle SZŘ UK (čl. 5) s výjimkou velmi závažných, zejména zdravotních, důvodů lze studium v bakalářském studijním programu přerušit nejdříve po ukončení prvního úseku studia. Povolení přerušení na konci akademického roku je podmíněno splněním podmínek pro postup do dalšího roku studia.
  • Doba, po kterou má student studium přerušené, se započítá do celkové doby studia.
  • Rozhodnutí o přerušení studia,  nabývá právní moci až po 30 dnech ode dne doručení, nebo den po té, co se student, vzdá nároku na odvolání. A až po nabytí právní moci se údaj o přerušení studia zanáší do studijního informačního systému.