Studium

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro letní semestr akademického roku 2018/2019 jsou termíny následující:
PED-PSYCH Modul BZK SZZK
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 21. 6. 2019 do 11. 7. 2019 do 11. 7. 2019
Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 21. 8. 2019 do 16. 8. 2019 do 21. 8. 2019
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2. 9. a 3. 9. 2019 2. 9.–11. 9. 2019 2. 9.–13. 9. 2019
  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
    • na termín přihlášení se k SZK
    • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
  • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY K SZK