Studium

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro letní semestr akademického roku 2017/2018 jsou termíny následující:
PED-PSYCH Modul „Květnový“ termín SZK „Červnový“ termín SZK
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 29. 3. 2018 do 16. 4. 2018 do 9. 5. 2018
Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 19. 4. 2018 do 10. 5. 2018 do 30. 5. 2018
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2. 5. a 3. 5. 2018 21. 5. – 1. 6. 2018 11. 6. – 22. 6. 2018
  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
    • na termín přihlášení se k SZK
    • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
  • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY K SZK