Studium

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro státní zkoušky v lednu a únoru akademického roku 2022/2023 jsou termíny následující:
BZK/SZZK
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 7. 12. 2022
Kontrola splnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 11. 1. 2023
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 23. 1.–10. 2. 2023

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY K SZK

 

  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
    • na termín přihlášení se k SZK
    • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
  • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).