Studium

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro státní zkoušky v jarním termínu (květen/červen) akademického roku 2021/2022 jsou termíny následující:
PED-PSYCH Modul 1. jarní termín SZK 2. jarní termín SZK
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 6. 4. 2022 do 26. 4. 2022 do 10. 5. 2022
Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 28. 4. 2022 do 18. 5. 2022 do 1. 6. 2022
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 10. 5.–12. 5. 2022 30. 5.–10. 6. 2022 13. 6.–24. 6. 2022

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY K SZK

 

  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
    • na termín přihlášení se k SZK
    • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
  • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).