Studium

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

FFUK: ilustrace - ve ökole

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro letní semestr akademického roku 2016/2017 jsou termíny následující:
PED-PSYCH Modul BZK SZZK
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 1. 12. 2017 do 15. 12. 2017 do 8. 12. 2017
Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 2. 1. 2018 do 17. 1. 2018 do 10. 1. 2018
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 10.  a 11. 1. 2018 29. 1.–9. 2. 2018 22. 1.–2. 2. 2018
  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
    • na termín přihlášení se k SZK
    • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
  • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY K SZK