Studium

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jaroslav Jirák

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro zimní semestr akademického roku 2020/2021 jsou termíny následující:
PED-PSYCH Modul 1. termín SZK (tzv. „květnový“) 2. termín SZK (tzv. „červnový“)
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 31. 3. 2021 do 20. 4. 2021 do 11. 5. 2021
Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 22. 4. 2021 do 12. 5. 2021 do 2. 6. 2021
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 5. 5. a 6. 5. 2021 24. 5. – 4. 6. 2021 14. 6. – 25. 6. 2021
  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
    • na termín přihlášení se k SZK
    • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
  • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY K SZK