Bakalářské a magisterské studium

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro státní zkoušky v jarním období akademického roku 2023/2024 jsou termíny následující:
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 24. 4. 2024 do 9. 5. 2024
Kontrola splnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 15. 5. 2024 do 29. 5. 2024
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 27. 5. – 7. 6. 2024 10. 6. – 21. 6. 2024

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A POSTUPY K SZK

 

  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:
    • na termín přihlášení se k SZK
    • na (pozdější) termín kontroly splnění studijních povinností.
  • Studentům takto vzniká více času na plnění atestací – zároveň je ale jejich přihláška k SZK závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).