Platné vnitřní předpisy FF UK

Statut FF UK

Aktuální znění

I. úplné znění Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 4. 3. 2022 (účinné od 1. 4. 2022)

Volební a Jednací řád Akademického senátu FF UK

Aktuální znění

IV. úplné znění Jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 4. 3. 2022 (účinné od 1. 4 2022)

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017

Pravidla pro organizaci studia na FF UK

Aktuální znění

V. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 13. 5. 2022 (účinné od 1. 10. 2022)

Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK

Aktuální znění

II. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 29. 5. 2020 (účinné od 1. 10. 2020)

Jednací řád Vědecké rady FF UK

Aktuální znění

II. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy ze dne 22. 1. 2021 (účinné od 22. 1. 2021)

Disciplinární řád pro studenty FF UK

Aktuální znění

Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK

Aktuální znění

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017

Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK

Aktuální znění

II. úplné znění Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 29. 5. 2020 (účinné od 1. 7. 2020)

Řád celoživotního vzdělávání FF UK

Odkazy na další předpisy a dokumenty