Platné vnitřní předpisy FF UK

Statut Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy

Aktuální znění
Předchozí znění

Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Aktuální znění
Předchozí znění a změny

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

 

Aktuální znění
 Předchozí znění a změny

Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Aktuální znění
Předchozí znění a změny

Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Aktuální znění
Předchozí znění a změny

Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Aktuální znění
Předchozí znění

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Aktuální znění
Předchozí znění

Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Aktuální znění
Předchozí znění a změny

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odkazy na další předpisy a dokumenty