Akce a projekty

den vědy 2013Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze prezentuje možnosti studia a výsledky badatelské práce vědeckých pracovníků na několika akcích v průběhu roku.

Nejmladší generace se může s vysokoškolským prostředím seznámit v projektu Dětské univerzity FF UK.

Informace o jednotlivých oborech a podobě studia se zájemci mohou dozvědět na dni otevřených dveří.

Filozofická fakulta UK nabízí učitelům zdarma e-knihu didaktických textů Proč a jak učit filosofii na středních školách? Antologie, která do českého prostředí uvádí texty ze současné německé didaktiky filosofie, je určena především středoškolským učitelům, zejména gymnaziálním vyučujícím filosofie či celého společenskovědního základu, oborovým didaktikům a studentům učitelství a filosofie.

Především pro středoškolské studenty je pořádán Den latiny – celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk.

Mluvící hlavy FF UK jsou projektem, v němž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.

Série videí Mluvící hlavy FF UK je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd. Maturantům i široké veřejnosti chceme přiblížit informace o oborech na Filozofické fakultě UK a o osobnostech zde působících.

Život Filozofické fakulty UK nepředstavují jen přednášky, semináře a kurzy. V jejích prostorách se odehrává mnohem víc – diskuse, výstavy, projekce a další akce, jichž se často kromě členů akademické obce účastní i široká veřejnost. Fakulta je místem pro zajímavá intelektuální setkání, která umožňují výměnu názorů nebo seznámení se s méně známými pohledy a fakty.