Dětská univerzita FF UK

duni_zahlavi

přihláška letní semestr 2015/2016 archiv & fotogalerie  slovníček akademických pojmů partneři kontakt

Co je Dětská univerzita Filozofické fakulty Univerzity Karlovy?

Dětská univerzita FF UK vychází ze vzoru podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, které otevírají brány vysokých škol nejmladší generaci. Jejich cílem je představit dětem univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Díky tomu děti vidí studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. FF UK disponuje mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.

Historie

Pilotní první ročník dětské univerzity proběhl v letním semestru 2012/2013 pod názvem Hledá se Sofie. Cílem bylo ověřit si různé aspekty přístupu k nejmladší generaci. Na základě velmi kladného ohlasu projekt pokračoval i v dalších semestrech, od zimního semestru 2014/2015 již pod současným názvem Dětská univerzita FF UK.

Proč Sofie a sova?

Původ jména naší průvodkyně Sofie bychom hledali v řeckém slově „sofia“, česky „moudrost“. Její kamarádkou je sova, která je v evropském kontextu vnímána jako symbol moudrosti, a proto není náhodou, že sova je i symbolem FF UK.

Pro koho je Dětská univerzita určena?

Dětskou univerzitu dělíme do dvou stupňů. Nižší stupeň je určen zvídavým dětem navštěvujícím 3. až 5. třídu základní školy. Stupeň vyšší pak připravujeme pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.Sofie_postavicka_bar_web

Kdy a jak Dětská univerzita probíhá?

Projekt probíhá dvakrát ročně (v zimním a v letním semestru). V každém semestru je připravena řada kurzů, ve kterých pedagogové FF UK zajímavou a adekvátní formou seznamují děti s vybraným oborem či tématem.

Na každý kurz se přihlašuje zvlášť. Na prvním kurzu, kterého se budete účastnit, obdržíte index, kam si děti zapisují názvy kurzů, za ty splněné dostanou razítko. Na konci každého semestru pozveme děti spolu s rodiči na setkání s paní děkankou, kde děti obdrží diplom účastníka, nebo absolventa (pět a více absolvovaných kurzů) Dětské univerzity.

Účast na jednotlivých kurzech je zpoplatněna částkou 100 Kč za kurz, která je vybírána oproti příjmovému dokladu na místě před konáním každého kurzu. Praktické informace obdrží rodiče přihlášených dětí v elektronické podobě po zaslání elektronické přihlášky. Změny v průběhu kurzu jsou možné a rodiče o nich budou vždy včas informováni. Dohled nad dětmi zajišťují pedagogové a organizátoři Dětské univerzity.

Kde Dětská univerzita probíhá?

Kurzy se konají nejen v budovách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale také v prostorách spolupracujících institucí.