Podpora a pomoc studentům a zaměstnancům

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se snaží vytvářet příjemné a motivující pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity. V rámci tohoto úsilí se vedení fakulty soustavně zabývá rozvojem podpory zaměstnanců a studentů ve formě benefitů, podpůrných, konzultačních služeb a pomoci. Dále provozuje aplikaci Nenech to být k oznamování projevů nevhodného chování a má pozici fakultního ombudsmana. Poslední dva body jsou mj. podpořeny ustanovením závazných pravidel k projevům šikany, sexuálnímu obtěžování, zneužití autority pro všechny členy univerzitní komunity FF UK.

Práce v akademickém prostředí může být velice náročná a zatěžující v rámci snahy o vyvažování osobního a pracovního života. Filozofická fakulta své zaměstnance podporuje skrze širokou škálu zaměstnaneckých benefitů, ať už se jedná o podporu v osobním a kariérním rozvoji, sportovních a kulturních aktivitách, rekreaci atd. Lze využít jak fakultní, tak univerzitní nabídky.
Studenti a studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mohou využívat široké škály služeb pro podporu jejich osobního, kariérního i studijního rozvoje. Na fakultě také funguje celá řada studijních spolků, do jejich činnosti se lze zapojit, či navštěvovat jejich akce. Studenti-rodiče mohou také využít služeb dětského koutku FF UK.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy usiluje o pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity. Z tohoto důvodu provozuje platformu Nenech to být k oznamování nevhodného chování, či návrhů ke zlepšení pracovního prostředí a psychické pohody zaměstnanců, pedagogů a studentů.
Posláním ombudsmana/ky je spoluvytvářet respektující, spravedlivé a pozitivně obohacující studijní a pracovní prostředí. Ombudsman/ka má za úkol řešit podněty, s nimiž se na něj obrátí členové akademické obce (ze studentské i pedagogické oblasti) i další zaměstnanci. Věnuje se i vzdělávání v oblasti ochrany před nevhodným jednáním. Pozice je obsazena od září 2022.

Stanoviska a závazná pravidla k projevům šikany, sexuálnímu obtěžování, zneužití autority

Univerzita Karlova usiluje o pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) se v této souvislosti zavazuje činit potřebné kroky k zajišťování pozitivního studijního a pracovního prostředí, což zahrnuje i přístup nulové tolerance k šikaně, sexuálnímu obtěžování a zneužívání autority. Stejně tak se FF UK zavazuje poskytovat včasnou podporu těm, kteří se stali obětí takového chování, podniknout rychlé a spravedlivé šetření a hledat efektivní řešení a nápravu.

Přečtěte si detailní stanoviska a závazná pravidla s možnými postupy řešení případů jejich nedodržování.