Den latiny

Den latiny je celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk. Program je koncipován především pro středoškolské studenty a jejich pedagogy, ale vítáni jsou i další hosté z řad akademické obce i mimo ni. Cílem Dne latiny je představit latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých oborů a nabourat v široké veřejnosti značně rozšířenou představu o studiu latiny jako samoúčelném biflování gramatických tvarů. Přednáškový program doplňují vždy i divadelní nebo filmová představení v latině.

Den latiny byl na FF UK poprvé pořádán v roce 2012. Byl zpočátku motivován mimo jiné snahou podpořit středoškolské učitele latiny v jejich nelehkém boji za každou hodinu svého předmětu. Hned v prvním roce se akce zúčastnilo přes pět set gymnazistů z celých Čech a Moravy a totéž se opakovalo i v následujících letech. Den latiny měl dosud vždy vynikající ohlas a ukázal, že – přes obecně panující skepsi – je o humanitní vzdělání, které nevede k rychlému zisku, nýbrž směřuje ke kultivaci člověka a společnosti, mezi mladými lidmi velký zájem.

Hlavní organizátorka akce doc Pultrová (3. fotografie zleva) vystudovala v letech 1992–1999 na FF UK obory čeština, latina a starořečtina. V letech 1999–2003 absolvovala postgraduální studium na UK FF Praha, obor klasická filologie/latinská lingvistika. Na fakultě pracuje od r. 1999 s jednoroční přestávkou, od r. 2002 jako odborná asistentka. Publikovala monografie, skripta, překlady z latiny a značné množství studií zejm. z diachronní lingvistiky latiny. V únoru 2012 byla jmenována docentkou pro obor řecká a latinská studia