Den latiny

Den latiny je celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk. Program je koncipován především pro středoškolské studenty a jejich pedagogy, ale vítáni jsou i další hosté z řad akademické obce i mimo ni. Cílem Dne latiny je představit latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých oborů a nabourat v široké veřejnosti značně rozšířenou představu o studiu latiny jako samoúčelném biflování gramatických tvarů. Přednáškový program doplňují vždy i divadelní nebo filmová představení v latině.

Den latiny byl na FF UK poprvé pořádán v roce 2012. Byl zpočátku motivován mimo jiné snahou podpořit středoškolské učitele latiny v jejich nelehkém boji za každou hodinu svého předmětu. Hned v prvním roce se akce zúčastnilo přes pět set gymnazistů z celých Čech a Moravy a totéž se opakovalo i v následujících letech. Den latiny měl dosud vždy vynikající ohlas a ukázal, že – přes obecně panující skepsi – je o humanitní vzdělání, které nevede k rychlému zisku, nýbrž směřuje ke kultivaci člověka a společnosti, mezi mladými lidmi velký zájem.

V loňském roce se Den latiny uskutečnil 28. listopadu 2019 na nám. Jana Palacha 2. Prezentace ke stažení jsou dostupné ze stránek minulých ročníků Dne latiny.

Hlavní organizátorka akce doc Pultrová (3. fotografie zleva) vystudovala v letech 1992–1999 na FF UK obory čeština, latina a starořečtina. V letech 1999–2003 absolvovala postgraduální studium na UK FF Praha, obor klasická filologie/latinská lingvistika. Na fakultě pracuje od r. 1999 s jednoroční přestávkou, od r. 2002 jako odborná asistentka. Publikovala monografie, skripta, překlady z latiny a značné množství studií zejm. z diachronní lingvistiky latiny. V únoru 2012 byla jmenována docentkou pro obor řecká a latinská studia