Aktuality

Vědecká rada FF UK udělila hodnost emeritního profesora dvěma výjimečným odborníkům

25. 11. 2021

Děkan fakulty doc. Michal Pullmann předal 22. listopadu 2021 hodnost literárnímu vědci, romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi. Emeritním profesorem se dále stal medievista Josef Žemlička, který se slavnostního předání nemohl zúčastnit.

Studentka FF UK Minami Toyoshima připravila v rámci Evropského literárního festivalu v Japonsku rozhovor se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou

23. 11. 2021

Minami Toyoshima se v rozhovoru s autorkou věnovala jejímu nejznámějšímu dílu Žítkovské bohyně a povídce Život a dílo baronky Mautnicové, kterou studentka navazující magisterské Bohemistiky pro cizince přeložila do japonštiny.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

23. 11. 2021

Fonetický ústav | Katedra psychologie | Katedra sociální práce | Ústav Českého národního korpusu | Ústav pro klasickou archeologii | finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV | finanční manažer/ka pro oblast pracovních cest | sekretář/ka na Katedře psychologie FF UK

Iberoamerikanista Josef Opatrný obdržel Medaili Josefa Hlávky za rok 2021

22. 11. 2021

Medaili každoročně udílí v předvečer 17. listopadu správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Oceňuje celoživotní dílo významných osobností z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění.

Žádosti o sportovní stipendia 2022 lze podávat do 22. listopadu 2021

18. 11. 2021

Studenti, kteří jsou vrcholoví a výkonnostní sportovci a kteří splňují stanovené podmínky, mohou do 22. listopadu 2021 podat žádost o přiznání sportovního stipendia, a to prostřednictvím elektronické aplikace dostupné na webu Univerzity Karlovy.

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ ocenila výjimečné osobnosti z Univerzity Karlovy

18. 11. 2021

Ceny pro výjimečné studenty a absolventy převzalo v Lužanech 16. listopadu 2021 patnáct zástupců Univerzity Karlovy. Mezi nimi byl také student doktorského studijního programu Pomocné vědy historické na FF UK Jiří Smrž. Nadace zároveň za celoživotní dílo ocenila Medailí Josefa Hlávky prof. Josefa Opatrného ze Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se připojuje k iniciativě Díky, že můžem

17. 11. 2021

Sametovou revoluci připomíná Filozofická fakulta UK symbolickým rozsvícením budovy na nám. Jana Palacha v barvách české trikolory. Na připomínku státního svátku se 17. listopadu v čase 17:11 rozsvítily také desítky dalších významných budov.

Prof. Tomáš Halík obdržel prestižní cenu IN VERITATE

15. 11. 2021

Cenu biskupa Pieronka za vynikající postoje a úspěchy při spojování křesťanských a evropských hodnot převzal prof. Halík v Krakově na mezinárodní konferenci „Role křesťanů v procesu evropské integrace“.

Ohlédnutí za prof. Leopoldem Pospíšilem. Na světově proslulého antropologa vzpomíná jeho žák, archeolog doc. Jaroslav Jiřík

12. 11. 2021

Jeho dílo odráží dějiny téměř celého oboru. Profesor Leopold Pospíšil, expert na antropologii práva, emeritní profesor Yaleovy univerzity a někdejší přednášející FF UK zesnul 25. října 2021 ve věku 98 let v americkém New Havenu. Nakladatelství Karolinum v těchto dnech vydává jeho paměti s názvem Adventures in the ‚Stone Age‘ (eds. Jaroslav Jiřík, Martin Soukup).

O víkendu 13. a 14. listopadu proběhne v hlavní budově FF UK cestovatelský festival Obzory

11. 11. 2021

Návštěvníky budovy upozorňujeme, že v souvislosti s konáním festivalu bude v rámci hygienických opatření u vstupu do budovy kontrolována platnost potvrzení o očkování nebo negativního testu dle pokynů na stránkách pořadatele festivalu.

Výběrová řízení

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu asijských studií

25. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 25. listopadu 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu asijských studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 27. prosince 2021.

Výběrové řízení ze dne 25. 11. 2021 – Ústav asijských studií / Job offer from 25 November 2021 – Institute of Asian Studies

25. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav asijských studií. Obor a zaměření: Indologie – bengálština, bengálská literatura, sanskrtská literatura. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2021. / Field and specialization: Indology – Bengali, Bengali literature, Sanskrit literature. Applications by 31. 12. 2021.

Výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových aplikací

25. 11. 2021

Kdo jsme? Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací […]

Výběrové řízení na pozici Informatik pro práci s texty v XML

25. 11. 2021

Kdo jsme? Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací […]

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník v oboru korpusová lingvistika

25. 11. 2021

Kdo jsme? Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací […]

Výběrové řízení ze dne 23. 11. 2021 – Fonetický ústav / Job offer from 23 November 2021 – Institute of Phonetics

23. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Fonetický Ústav. Obor a zaměření: řečové vědy (fonetika). Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2021. / Field and specialization: speech science (phonetics). Applications by 31. 12. 2021.

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV

23. 11. 2021

Popis pozice a její pracovní náplň průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, […]

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka pro oblast pracovních cest

23. 11. 2021

Popis pozice a její pracovní náplň Zajišťuje a kontroluje obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem v oblasti pracovních cest. Komunikuje s jednotlivými odděleními děkanátu pro zajištění úspěšného vyúčtování pracovních cest. Aktivně se podílí na přípravě Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu. Účastní se kontrol ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními […]

Výběrové řízení na pozici sekretář/ka na Katedře psychologie FF UK

16. 11. 2021

Co bude Vaším úkolem? Personálně-ekonomická agenda, tj. příprava DPP, DPČ a pracovních smluv, odměn, sledování čerpání rozpočtu Administrativní zajištění doktorského studia Organizace a administrativní zajištění meziinstitucionální spolupráce v oblasti praxí, stáží, přednáškové činnosti i výzkumu Cestovní agenda Aktualizace údajů na webu katedry a v sociálních médiích Administrativní zabezpečení řešení projektů Práce v univerzitních informačních systémech Jaké požadavky byste měl/a splňovat? Alespoň ukončené SŠ […]

Výběrové řízení ze dne 5. 11. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 5 November 2021 – Department of psychology

5. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: pedagogická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 3. 12. 2021. / Field and specialization: Pedagogical psychology. Applications by 3. 12. 2021.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK