Aktuality

Katedra sinologie FF UK vypisuje kurz ujgurštiny

30. 9. 2022

Kurz v zimním semestru 2022/23 je spojen s úvodem do historie, kultury a reálií Ujgurů v Číně i zahraničí. Přednášejí Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu AV ČR a Veronika Zikmundová z Ústav asijských studií FF UK. Koná se v pondělí od 15:50 v Celetné 20.

Překonejte strach a rozjeďte vlastní projekt

30. 9. 2022

Vyberte si z volitelných předmětů Centra pro přenos poznatků a technologií, které vám otevřou nové obzory. V kurzech se studenti setkávají s odborníky z praxe a klade se v nich důraz na praktickou využitelnost poznatků. Zapojit se můžete, ať už nějaký prvotní nápad máte, nebo ještě ne.

S odhodlanými lidmi univerzita zvládne veškeré výzvy

30. 9. 2022

Přečtěte si slovo rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové při příležitosti zahájení akademického roku 2022/2023.

Prof. Alena Macurová byla oceněna stříbrnou medailí předsedy Senátu ČR

29. 9. 2022

Bohemistka a lingvistka z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK převzala 28. září medaili „za dar jazyka, díky kterému může být každý slyšen“. Celkem bylo oceněno 19 významných osobností z oblasti vědy, umění, sportu a dalších sfér veřejného života.

Stavební práce v průjezdu hlavní budovy

27. 9. 2022

Ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2022 budou probíhat stavební práce v průjezdu hlavní budovy (výstup do Valentinské ulice). V uvedené dny nebude do tohoto prostoru umožněn vstup osobám ani vjezd vozidlům.  

Zahájení nového akademického roku se uskuteční v Kampusu Hybernská

27. 9. 2022

Oslavte s námi začátek akademického roku 2022/23. Můžete se těšit na odpoledne plné kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Program začíná v 16:00, slavnostní zahájení proběhne v 18:00 v hlavním sále.

Mnohé z malých jazyků, které se na FF UK vyučují, jsou zároveň jazyky různě utlačovaných komunit, říká dr. Jakub Jehlička

27. 9. 2022

Přijďte zachránit fiktivní jazyk nebo okusit speakdating. Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská se koná už 30. září a jeho zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky. Na dotazy k festivalu a jeho hlavnímu tématu odpovídá dr. Jakub Jehlička z Ústavu obecné lingvistiky FF UK a Kateřina Ešnerová z Ústavu translatologie FF UK.

Výstava Odlesky helénského slunce představí cenné odlitky antických plastik i nově restaurovanou tvorbu klasicistního malíře France Kavčiče

27. 9. 2022

Galerie HYB4 v Kampusu Hybernská ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK a Národním památkovým ústavem výstavu slavnostně otevře 10. října 2022, přístupná bude do 3. listopadu 2022.

Historik Jan Adamec získal Cenu Rudolfa Medka

26. 9. 2022

Slovanská knihovna Národní knihovny ČR a exilový spolek Ruská tradice udělily v úterý 20. září Cenu Rudolfa Medka, vyjadřující uznání badatelům, kteří se zabývají problematikou dějin střední a východní Evropy. Laureátem pro rok 2022 se stal historik, politolog a absolvent Filozofické fakulty UK Jan Adamec.

Filozofická fakulta UK zve na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru

26. 9. 2022

Konference je organizovaná stejnojmennou mezioborovou platformou, která si klade za cíl propojovat všechny, jichž se týká role dějin v současné společnosti. Třetí ročník fóra se zaměřuje na světový rozměr paměti a bude se konat 20–21. října v Centru současného umění DOX Praha.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení informačních systémů

23. 8. 2022

Kdo jsme? Oddělení informačních systémů (OIS) zajišťuje agendu digitalizace, podporu strategických informačních systémů (studentský software SIS, personální systémy WHOIs, Verso, ekonomický systém IFIS a další) a podílí se na podpoře a zajištění elektronizace pracovních procesů pro ostatní oddělení. Co bude Vašim úkolem? Komplexní zajištění administrativní agendy v programu SIS (zápisy předmětů, rozvrhování učeben, administrace studijních plánů a mnoho dalšího) Komunikace […]

Výběrové řízení na pozici IT/AV specialisty

4. 8. 2022

Naše pracoviště nyní hledá posilu pro práci s audio-vizuální technikou na plný úvazek. Vaše úkoly Práce s AV technikou (dataprojektory, audio-systémy, interaktivní tabule, fotoaparáty, videokamery apod.) – instalace, zaškolování, obsluha, údržba. Uživatelská podpora, pomoc při zprovozňování výše uvedeného AV vybavení učeben. Pořizovaní fotografií, videozáznamů a následné zpracovaní audia i videa. Spolupráce s vybranými pracovišti na tvorbě AV programů a prezentací. Příprava jednoduchých […]

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra sociologie / Job offer from 29 July 2022 – Department of Sociology

29. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a metodologie. Přihlášky je nutno podat do 29. 8. 2022. / Field and specialization: sociological methodology and research. Applications by 29. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra filmových studií / Job offer from 29 July 2022 – Film Studies Department

29. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru filmových studií. Obor a zaměření: filmová věda, historie a teorie filmu a jiných médií. Přihlášky je nutno podat do 31. 8. 2022. / Field and specialization: film studies, history and theory of film and related media. Applications by 31. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 26. 7. 2022 – Katedra pedagogiky / Job offer from 26 July 2022 – Department of Education

26. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pedagogiky. Obor a zaměření: učitelské vzdělávání, metodologie výzkumu v pedagogických vědách. Přihlášky je nutno podat do 28. 8. 2022. / Field and specialization: Methodology of Educational Sciences, Teacher Training. Applications by 28. 8. 2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

19. 7. 2022

Kdo jsme? Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích. Do gesce ODSAK dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Co bude Vaším úkolem? Ekonomická agenda: Administrace ekonomické agendy oddělení spojené s mobilitami akademiků (příprava […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí/ho Ekonomického oddělení

14. 7. 2022

Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy majetku. Popis pozice Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK, čl. 9. Vedení týmu 17 zaměstnanců. Popis pozice a její pracovní náplň řízení a kontrola rutinních agend Ekonomického oddělení nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK