Aktuality

Zapojte se do inovační soutěže „Měníme svět pohybem“

1. 3. 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Balance Club Brumlovka společně s dalšími partnery vyhlašují druhý ročník soutěže, jejíž cílem je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studujících v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Uzávěrka pro návrhy projektů je 7. dubna 2024.

Studenti FF UK zvou na ekumenickou modlitbu na hlavní budově FF UK

29. 2. 2024

Modlitba se uskuteční 11. března 2024 od 18:30. Zváni jsou studující, vyučující, zaměstnanci i zaměstnankyně všech náboženství, vyznání a přesvědčení, kteří chtějí návrat do hlavní budovy spojit s modlitbou.

Spisovatelka Vilma Kadlečková: V mých příbězích vítězí intelekt

27. 2. 2024

Když v roce 1989 Vilma Kadlečková nastupovala na FF UK, plánovala, že si po studiích najde teplé místečko v knihovně a po večerech bude potajmu psát. Minulý režim totiž žánru sci-fi moc nefandil. Dnes se raduje z ceny Magnesia Litera za fantastiku, která se v roce 2023 v této kategorii udělovala poprvé.

Vysídlené osoby v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině mohou podávat přihlášky na Univerzitu Karlovu bez poplatku

23. 2. 2024

Na základě Opatření rektora č. 5/2024 z 19. února 2024 jsou uchazeči o studium, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu.

Vypisuje se výběrové řízení na Koordinátora/-ku kanceláře ombudsmanky FF UK

23. 2. 2024

Pozice je určená pro dvě osoby studující na FF UK. Práci je možné vykonávat i distančně a je možné ji spojit s odbornou praxí, pokud to studijní plán umožňuje. Přihlášky spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem posílejte na adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz do 29. února 2024.

„Musíme české domácnosti více edukovat a nastavit systém tak, aby se plýtvání jevilo méně výhodným,“ říká Jana Spurná, studentka sociologie na FF UK a držitelka Ceny Edvarda Beneše a Czech Envi Thesis

22. 2. 2024

Za svou bakalářskou práci „Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech“ získala Jana Spurná hned dvě ocenění – Cenu Edvarda Beneše v oboru sociologie a Czech Envi Thesis oceňující práce, jež se zabývají problematikou životního prostředí.

Jazykové centrum FF UK nabízí široký výběr kurzů na letní semestr 2023/2024

20. 2. 2024

Jazykové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání jsou určené pro studující a zaměstnané na UK i členy klubu Alumni za zvýhodněnou cenu. U kurzů pro pokročilé jsou připravené online orientační testy pro ověření úrovně.

Den otevřených dveří FF UK v Kampusu Hybernská nabídne v sobotu 24. února interaktivní program, který představí vybrané studijní programy

20. 2. 2024

Přijďte se dozvědět, jak vypadá výuka na FF UK, co čekat od konkrétních studijních programů a jak se připravit na přijímací zkoušky. Potkejte se s pedagogy, kteří vás budou vyučovat, a skrze studující a absolventy jednotlivých oborů se přijďte dozvědět, jaké jsou možnosti uplatnění po studiu.

Nominace na Cenu Jana Palacha a Cenu Růženy Vackové je možné podávat do 20. března

19. 2. 2024

Obě ocenění jsou určena pro studující, absolventy a absolventky Filozofické fakulty UK. Ceny se udělují za práci dokončenou v době studia v kalendářním roce 2023. Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce.

Adam Gregor má jasno: Jsem rád, že se počítá i se mnou

19. 2. 2024

Adam Gregor je student–vozíčkář, který si ze všeho nejvíc přeje úspěšně dokončit magisterská studia na Filozofické fakultě UK. Kvůli nim opustil jistotu rodinného zázemí a odešel z Bratislavy na univerzitu do Prahy.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Koordinátora/ky programu Erasmus+

1. 3. 2024

Co bude vašimi hlavními úkoly?  koordinace agendy programu Erasmus+ pro přijíždějící zahraniční studenty zpracování přihlášek a další dílčí dokumentace zahraničních uchazečů písemná a osobní komunikace se zahraničními studenty spolupráce s koordinátory programu Erasmus+ na katedrách FF UK a na rektorátu UK komunikace s koordinátory programu Erasmus+ na partnerských univerzitách správa webových stránek Erasmus+   Jaké požadavky byste měla splňovat? ukončené vysokoškolské […]

Výběrové řízení na Koordinátora/-ku kanceláře ombudsmanky FF UK

5. 2. 2024

Pozice je určená pro dvě osoby studující na FF UK. Práci je možné vykonávat i distančně a je možné ji spojit s odbornou praxí, pokud to studijní plán umožňuje. Přihlášky spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem posílejte na adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz do 29. února 2024. Práce na pozici zahrnuje spolupráci s ombudsmankou FF UK Pavlou Špondrovou a koordinaci činností v oblastech: podkladových analýz pro sdílení dobré praxe v ombudsmanské činnosti, přípravy […]

Výběrové řízení ze dne 31. 1. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 31 January 2024 – Department of Germanic Studies

31. 1. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: německý jazyk a jeho vývoj, lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 1. 3. 2024. / Field and specialization: German language, linguistics. Applications by 1. 3. 2024.

Výběrové řízení ze dne 28. 11. 2023 – Ústav české literatury a komparatistiky / Job offer from 28 November 2023 – Institute of Czech and Comparative Literature

28. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav české literatury a komparatistiky. Obor a zaměření: dějiny české literatury, pozdní 19. století a modernismus, teorie literární historiografie, germanobohemistika. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: History of Czech literature (late 19th century and modernism), theory of literary historiography, germanobohemistics. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení na pozici Referenta/ky doktorského studia

27. 11. 2023

Co bude Vašimi hlavními úkoly? koordinace agendy referátu doktorských studijních programů Studijního oddělení FF UK komplexní vedení agendy studentů doktorského studia pro cizojazyčné a mezinárodní programy komunikace se školiteli, oponenty, komisemi, oborovými radami či koordinátory mezinárodních programů podíl na správě oborových rad koordinace činností se spolupracujícími odděleními děkanátu (zahraniční oddělení, právní oddělení, oddělení informačních systémů, oddělení vědy atd.) […]

Výběrové řízení ze dne 27. 11. 2023 – Katedra sociální práce / Job offer from 27 November 2023 – Department of Social Work

27. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogika, právo a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law and other related disciplines. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

21. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

21. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2023 – Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících / Job offer from 13 November 2023 – Institute of Czech and Deaf Studies

13. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: Bohemistika se zaměřením na české reálie a dějepis. Přihlášky je nutno podat do 17. 12. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of Czech Culture and History. Applications by 17. 12. 2023.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu akreditací Oddělení vědy

10. 11. 2023

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací dále zajišťujeme agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativu v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? koordinace přípravy […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK