Aktuality

V soutěži o Cenu Mariana Szyjkowského se umístili absolventi FF UK

11. 6. 2024

V šestém ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci zaměřenou na Polsko se umístili také absolventka a absolvent z FF UK – Barbora Kulawiaková z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií a Ján Pastuszek z Ústavu světových dějin.

Cenu F. L. Riegra za nejlepší kvalifikační práci věnovanou parlamentarismu obdržel student FF UK Jonáš Vicherek

11. 6. 2024

Student Ústavu českých dějin FF UK uspěl v 8. ročníku soutěže s bakalářskou prací „Analýza narativů připomínajících 28. říjen ve veřejné debatě v letech 1990–1993“. Diplom mu 6. 6. 2024 předala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

FF UK zve k otevřené meditaci v prostorách hlavní budovy

10. 6. 2024

Filozofická fakulta UK zve všechny studující, zaměstnance a zájemce z řad veřejnosti k otevřené meditaci na půdě FF UK.

Heraldik Buben: Za každým erbem je poutavý příběh

10. 6. 2024

Milan Buben, absolvent FF UK, většinu svého profesního života strávil za školní katedrou a předával své bohaté znalosti mladé generaci, ovšem jeho „vedlejší“ vášní jsou znaky – ať už rodové, církevní, státní či městské. O heraldice napsal řadu ceněných publikací a je autorem i několika knih o řádech, několika z nich je dokonce sám nositelem.

Doc. Marc Niubo obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

7. 6. 2024

Akademik z Ústavu hudební vědy FF UK převzal ocenění 25. května 2024 na koncertě Pražského jara v Karolinu z rukou rektorky Univerzity Karlovy. Oceněn byl za mimořádný přínos a obětavost, kterou prokázal v návaznosti na prosincovou tragédii na FF UK.

V Praze proběhl již třetí velký protest vysokých škol organizovaný iniciativou Hodina pravdy

7. 6. 2024

V pondělí 3. června 2024 se v 16:00 na náměstí Jana Palacha shromáždili zástupci a zástupkyně českých vysokých škol, včetně FF UK a Univerzity Karlovy. Na akci dorazilo kolem 800 lidí. Protestující se poté vydali přes Čechův most k Úřadu vlády, zastavili se u Ministerstva financí a protestní pochod skončil před Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské.

Prof. Petr Kratochvíl vydal novou knihu o roli katolické církve v současném mezinárodním systému

7. 6. 2024

Akademikovi z Ústavu politologie FF UK, který rovněž odborně zastřešuje meziuniverzitní výzkumný projekt CoRe, vyšla v nakladatelství Routledge publikace Geopolitics of Global Catholicism: Politics of Religion in Space and Time. Práce bude poprvé oficiálně prezentována odborné veřejnosti v pátek 7. června 2024 na Gregoriánské univerzitě v Římě.

Univerzita Karlova prosí o etický přístup a mediální klid

4. 6. 2024

Univerzita Karlova pokračuje i půl roku po tragické události na Filozofické fakultě UK v poskytování podpory nejen pozůstalým rodinám po obětech střelby či zraněným, ale také všem spjatým s univerzitou. Univerzita prosí představitele české mediální scény o ohleduplnost a citlivý přístup v jednotlivých a konkrétních mediálních reakcích vůči rodinám obětí na FF UK.

V Kampusu Hybernská se uskutečnil Den češtiny

4. 6. 2024

V úterý 28. května 2024 se konal multižánrový festival Den češtiny. Dopoledne patřilo školám, které se během maturitního týdne vydaly za vzdělávacím programem, odpoledne veřejnosti a vyučujícím češtiny ze základních a středních škol. 

Zemřel odborník na antické dějiny dr. Jan Souček

3. 6. 2024

S hlubokým zármutkem přinášíme zprávu, že 30. 5. 2024 zemřel po těžké nemoci PhDr. Jan Souček, CSc. Od roku 1992 působil jako odborný asistent na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, kde vyučoval především kurzy spojené s dějinami starověkého Řecka, avšak jeho suverénní znalost starořečtiny ho přivedla i k výuce tohoto jazyka.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozice sekretář/ka na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících

7. 6. 2024

Co bude Vaším úkolem? zajištění chodu sekretariátu, příprava dílčích podkladů pro jednání, návrhy dopisů a písemných podkladů, správa pracoven a učeben, evidence jednání a schůzek, zajištění přenosu informací všemi formami komunikace (emaily, přijímání a odesílání pošty uvnitř i vně organizace) v ČJ a AJ, zajišťování tlumočení z a do českého znakového jazyka dle potřeb ústavu, zajištění pochůzek pro potřeby pracoviště, evidence a ukládání dokumentů vč. […]

Výběrové řízení na Vedoucí oddělení vědy

5. 6. 2024

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací je zajišťována agenda garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativa v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? všestranné řízení […]

Výběrové řízení ze dne 30. 5. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 30 May 2024 – Department of Germanic Studies

30. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: německý jazyk, lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 30. 6. 2024. / Field and specialization: German language, linguistics. Applications by 30. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

24. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: historik/polonista se zaměřením na polské dějiny. Přihlášky je nutno podat do 24. 6. 2024. / Field and specialization: Polish studies – Polish history. Applications by 24. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

24. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: hungaristika. Přihlášky je nutno podat do 24. 6. 2024. / Field and specialization: Hungarian studies. Applications by 24. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

24. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: kroatistika (a/nebo serbistika). Přihlášky je nutno podat do 24. 6. 2024. / Field and specialization: Croatian (and/or Serbian) studies. Applications by 24. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 21. 5. 2024 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 21 May 2024 – Department of Art History

21. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro dějiny umění. Obor a zaměření: historiografie a metodologie dějin umění; dějiny umění – české a světové umění středověku. Přihlášky je nutno podat do 24. 6. 2024. / Field and specialization: art historiography and methodology, history of medieval art. Applications by 24. 6. 2024.

Výběrové řízení na pozici Inovační skaut/ka

21. 5. 2024

Transfer & Impact Office hledá kolegu, či kolegyni na pozici inovační skautky, či inovačního skauta. Transfer & Impact Office (https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/prenos-poznatku-technologii/ ) je součástí Oddělení komerčních projektů a mezisektorové spolupráce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Co bude vašimi hlavními úkoly?  vyhledávání příležitostí a podpora pro uplatnění vědeckých výsledků v praxi, shromažďování a správa dat potřebných k úspěšnému zavádění inovací, komunikace s externími partnery pro aplikované […]

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Katedra sociální práce / Job offer from 9 May 2024 – Department of Social Work

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální politika, sociální práce, pedagogika, sociologie a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2024. / Field and specialization: social policy, social work, pedagogy, sociology and other related disciplines. Applications by 15. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Katedra sociální práce / Job offer from 9 May 2024 – Department of Social Work

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální práce, sociologie, filozofie a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2024. / Field and specialization: social work, sociology, philosophy and other related disciplines. Applications by 15. 6. 2024.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK