Aktuality

Prestižní stipendium japonské nadace pro doktorandy humanitních a společenskovědních oborů

4. 3. 2021

Doktorandi humanitních a společenskovědních oborů Univerzity Karlovy mají do 21. dubna možnost podat na svých fakultách přihlášku do stipendijního programu SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research.

[Aktualizováno] Aktuální provoz knihoven FF UK

3. 3. 2021

Věnujte prosím pozornost informaci o aktuálním provozu knihoven FF UK.

Doc. Ladislav Nebeský, matematik, lingvista a básník, odešel po dlouhé nemoci 13. února 2021 ve věku 84 let

1. 3. 2021

Ladislav Nebeský v roce 1962 nastoupil do oddělení pro teorii strojového překladu při Katedře českého jazyka, obecného jazykozpytu a fonetiky FF UK. Na pracovišti, jež dnes nese jméno Ústav obecné lingvistiky FF UK, působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2008.

Ústav pro archeologii FF UK poprvé představí veřejnosti hrob „Princezny z Vinoře“

26. 2. 2021

Interdisciplinární badatelský tým při Ústavu pro archeologii FF UK uzavírá několikaletý výzkum mimořádného nálezu – bohatě vybaveného dívčího hrobu z doby prvních Přemyslovců. Jeho výsledky představí tým badatelů prostřednictvím kolektivní monografie s názvem Krajina středověké Prahy, cizojazyčné studie a nové expozice Národního muzea.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za říjen 2020 až leden 2021

24. 2. 2021

Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za říjen 2020 až leden 2021. Seznam všech 1337 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu Knihovny FF UK. Podívejte se, co pro vás máme nového.

Přijďte darovat krev s Univerzitou Karlovou

24. 2. 2021

Krev je i přes covidovou pandemii stále stejně potřebná. V průběhu celého března a dubna ji mohou přijít darovat studenti, zaměstnanci i absolventi Univerzity Karlovy.

Hilský: Bylo třeba si Shakespearovu Anglii představit

24. 2. 2021

V roce 2011 vyšly překlady emeritního profesora anglické literatury na FF UK Martina Hilského v jednosvazkové publikaci Dílo. Nyní nakladatelství Academia na tento počin navazuje knihou Shakespearova Anglie: Portrét doby, fascinující a pečlivě dokumentovanou publikací, která by měla čtenářům pomoci pochopit Shakespearovu tvorbu do ještě větší hloubky.

Neobyčejný rok 2020 v knihovnách FF UK

23. 2. 2021

Nedávno skončený rok 2020 přinesl nečekané výzvy a omezení, které dosud neměly ve světě obdoby. V tomto příspěvku přinášíme výběr toho nejdůležitějšího, co se v knihovnách FF UK v roce 2020 i přes specificky náročné podmínky povedlo uskutečnit.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

22. 2. 2021

Katedra psychologie | Ústav české literatury a komparatistiky | ekonom/technik

TEFL Club uspořádal první on-line setkání

17. 2. 2021

Platforma absolventů Didaktiky anglického jazyka na FF UK má za cíl propojit absolventy fakulty s pedagogy a studenty učitelství, aby mezi sebou mohli sdílet zkušenosti z pedagogické praxe. Setkání s názvem „Máme si co říct“ se konalo 11. února 2021.

Výběrová řízení

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie

2. 2. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 2. února 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 3. března 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu české literatury a komparatistiky

2. 2. 2021

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 2. února 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu české literatury a komparatistiky. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 3. března 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

20. 1. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 5. 2. 2021. / Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 5. 2. 2021.

Personalista/ka Osobního oddělení

15. 1. 2021

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Personalista/ka. Podávání přihlášek je možné do 31. 1. 2021.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/technik

14. 1. 2021

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako technik/ekonom/hospodář. Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude: Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů Vedení a vyřizování ekonomické agendy oddělení, zejména „Schvalování před vznikem závazku“ a faktur Spolupráce na zpracování plánů investičních […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií

7. 1. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 7. ledna 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 8. února 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 4 January 2021 – Department of social work

4. 1. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce, výzkumné metody. Přihlášky je nutno podat do 19. 2. 2021. / Field and specialization: methods and theories of social work, research methods. Applications by 19. 2. 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

4. 1. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: dějiny, reálie a kultura Skandinávie. Přihlášky je nutno podat do 5. 2. 2021. / Field and specialization: Scandinavian history and culture. Applications by 5. 2. 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry logiky

3. 12. 2020

Děkan vypisuje ke dni 2. prosince 2020 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry logiky. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 5. ledna 2021.

Výběrové řízení ze dne 24. 11. 2020 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 24 November 2020 – Department of Middle eastern Studies

24. 11. 2020

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2020. / Field and specialization: Turkish Language, Didactics of Non-European Languages. Applications by 31. 12. 2020.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK