Aktuality

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK

12. 4. 2021

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlásil grantovou výzvu Studenti proti pandemii. Jejím cílem je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Žádosti o grantovou podporu je možné posílat do 6. června.

Nedostupnost služeb Knihovny Celetná z důvodu odstávky elektřiny

12. 4. 2021

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. budou služby Knihovny Celetná nedostupné z důvodu pokračujících rekonstrukčních prací. Přečtěte si více informací o uzavírce.

Laureátky a laureáti cen Univerzity Karlovy

9. 4. 2021

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti, který každoročně připadá na 7. dubna, ocenil rektor Univerzity Karlovy řadu vědců a vědkyň, kteří na univerzitě působí. Cena rektora UK, Bolzanova cena a Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin míří na Filozofickou fakultu UK.

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (9. dubna 2021)

9. 4. 2021

S ohledem na vládní nařízení a epidemickou situaci připravujeme změny některých původních termínů a podmínek přijímacího řízení do všech stupňů studia.

Mezi nominovanými na ceny Magnesia Litera jsou pedagogové a absolventi FF UK

8. 4. 2021

Autoři spjatí s FF UK se mezi nominanty objevují již tradičně. Vyhlášení 20. ročníku literárních cen se uskuteční 8. června 2021 na programu ČT Art.

Známe laureátku a laureáty výzkumné podpory Donatio

8. 4. 2021

Univerzita Karlova u příležitosti oslav Dne vzdělanosti, na který 7. dubna připadá i výročí 673 let od jejího založení, zveřejnila letošní laureáty prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. Tu obdržel také prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

Vyšlo nové číslo časopisu Estetika

8. 4. 2021

Odborný časopis Estetika: The European Journal of Aesthetics, který se zaměřuje na rozmanité tradice evropské filozofické estetiky, vydává nakladatelství Helsinki University Press ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK.

Small Talk s religionistou Janem Kozákem o konspiracích

8. 4. 2021

Dvoudílný rozhovor o tom, čemu na konspiracích rozumí každý, co mají společného s mýty i o tom, jak báječné servery jsou lidské mozky.

Filozofická fakulta UK se zapojuje do kampaně „Česko svítí modře“

2. 4. 2021

Platforma Naděje pro Autismus pořádá od roku 2014 celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“ s cílem zvýšit povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Zapojené instituce nasvítí své budovy modrou barvou z 2. na 3. dubna.

Small Talk: Řekni mi, čemu se směješ, a já ti řeknu, ve kterém žiješ století

1. 4. 2021

Funkce a význam humoru se v dějinách mění a jeho proměny nám dokáží leccos říci i o nás. O humoru si povídáme s odborníky na studium středověku, medievisty Martinem Šormem a Vojtěchem Bažantem z Centra medievistických studií.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 6. 4. 2021 – Katedra Sociální práce / Job offer from 6 April 2021 – Department of social work

6. 4. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedra Sociální práce. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce. Přihlášky je nutno podat do 10. 5. 2021. / Field and specialization: methods and theories of social work, research methods. Applications by 10. 5. 2021.

Výběrové řízení ze dne 31. 3. 2021 – Vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 31 March 2021 – Head of the Department of South Slavonic and Balkan studies

31. 3. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Obor a zaměření: jihoslovanské nebo balkánské jazyky nebo literatury. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2021.

Výběrové řízení ze dne 31. 3. 2021 – Ředitel/ka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících/ Job offer from 31 March 2021 – Head of the Institute of Deaf studies

31. 3. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: lingvistika znakových jazyků. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu teoretické a komputační lingvistiky

31. 3. 2021

Děkan FF UKy vypisuje ke dni 31. března 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu teoretické a komputační lingvistiky. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 3. května 2021.

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení

17. 3. 2021

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/Referentka. Podávání přihlášek je možné do 29. 3. 2021.

Výběrové řízení ze dne 12. 3. 2021 – Ústav českého národního korpusu / Job offer from 12 March 2021 – Institute of the Czech National Corpus

12. 3. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na korpusovou lexikografii. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2021. / Field and specialization: corpus linguistics with a specialization in corpus lexicography. Applications by 30. 4. 2021.

Výběrové řízení ze dne 9. 3. 2021 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 9 March 2021 – Department of Philosophy and Religious Studies

9. 3. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: religionistika, zaměření na metody a dějiny religionistiky a dějiny náboženství. Přihlášky je nutno podat do 22. 4. 2021. / Field and specialization: Religious Studies, specialization in method and theory and in history of religions. Applications by 22. 4. 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie

2. 2. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 2. února 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 3. března 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu české literatury a komparatistiky

2. 2. 2021

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 2. února 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu české literatury a komparatistiky. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 3. března 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

20. 1. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 5. 2. 2021. / Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 5. 2. 2021.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK