Aktuality

Dva vědecké kolektivy z FF UK obdržely podporu v soutěži Univerzitních výzkumných center UNCE

8. 12. 2023

Soutěž Univerzity Karlovy je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Mezi ně nyní patří projekty hlavních řešitelů prof. Miroslava Petříčka z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a prof. Václava Cvrčka z Ústavu Českého národního korpusu FF UK.

Grantová agentura ČR schválila celkem 14 standardních projektů FF UK a podpoří dva projekty v rámci programu JUNIOR STAR

8. 12. 2023

FF UK podala celkem 50 žádostí, úspěšnost navržených projektů tedy činí 30 procent a v rámci soutěže standardních projektů 35 procent. V kategorii JUNIOR STAR uspěla dr. Veronika Dulíková z Českého egyptologického ústavu FF UK, které agentura schválila i standardní projekt, a dr. Nikola Paillereau z Fonetického ústavu FF UK.

Filozofická fakulta UK se bude podílet na česko-tchajwanském projektu aplikovaného výzkumu

7. 12. 2023

Do roku 2027 se FF UK bude podílet na česko-tchajwanském projektu zkoumajícím odolnost dodavatelských řetězců. Centrum je součástí multiprojektu, v němž tchajwanská vláda podporuje rozvoj polovodičového prostředí v ČR. Na české straně se FF UK projektu účastní společně s dalšími třemi fakultami, PF UK, PřF UK a FSV UK, která je zároveň hlavním koordinátorem.

Univerzita Karlova poskytuje přihlášku zdarma pro uchazeče v tíživé situaci

7. 12. 2023

Nacházíte se v tíživé životní situaci a přemýšlíte o studiu na Filozofické nebo jiné fakultě Univerzity Karlovy? Do konce roku je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma.

K nadcházejícímu stému výročí úmrtí Franze Kafky vyšlo zvláštní číslo časopisu Svět literatury „Kafka en Hispanoamérica“

6. 12. 2023

Zvláštní číslo vydané ve španělštině soustředí přes dvacet studií věnovaných přítomnosti Kafkova díla v hispanoamerické literatuře 20. a 21. století. Přispěli do něj renomovaní autoři z osmi zemí evropského a amerického kontinentu. Editorkou hispanistického čísla je prof. Anna Housková z Ústavu románských studií FF UK.

Filozofická fakulta UK vyhlašuje přijímací řízení pro doktorské studijní programy

5. 12. 2023

Uchazeči o studium se na doktorské programy otevírané v akademickém roce 2024/2025 mohou přihlašovat od 1. prosince 2023 do 30. března 2024 (na programy v cizím jazyce) a do 30. dubna 2024 (na programy v českém jazyce).

Filozofická fakulta UK zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se uskuteční 13. ledna 2024 v hlavní budově FF UK

5. 12. 2023

Navštivte prezentace všech studijních programů v nabídce FF UK. Dozvíte se veškeré informace o přijímacích zkouškách, jak se na ně připravit a co od nich očekávat. Seznámíte se s jednotlivými ústavy a katedrami, které zde představí všechny své studijní programy, a mezi prezentacemi si můžete popovídat se zástupci studentských spolků u stánků na chodbách FF UK.

Dva studenti a absolvent historie na FF UK obdrželi Cenu Jaroslava Golla

5. 12. 2023

Klub autorů literatury faktu a Fakulta filozofická Západočeské univerzity slavnostně předali 17. listopadu 2023 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ocenění za studentské práce. Cenu Jaroslava Golla obdrželi Martin Šenk, dr. Michal Vokurka a Jonáš Vicherek. Cena oceňuje a popularizuje práce studentů historických věd.

Zájemci se mohou hlásit na přípravný kurz Seznámení s hudební vědou. Mohou ho také darovat

5. 12. 2023

Kurz Ústavu hudební vědy FF UK v rámci celoživotního vzdělávání je určen všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti na přijímací zkoušku do studijního programu Hudební věda, ale též pro ty, kteří by se rádi seznámili se základy odborné muzikologické práce a rozšířili si znalosti zejména v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Nově je možné kurz zakoupit i jako dárkový poukaz.

Na střední školy připravuje žáky AI asistent z UK

4. 12. 2023

Odborníci ze tří fakult Univerzity Karlovy, Pedagogické, Filozofické a Matematicko-fyzikální ve spolupráci s Asociací za lepší ICT vyvinuli řešení unikátního AI asistenta pro žáky a učitele základních škol. Začali na něm pracovat ještě před vzestupem ChatGPT. Na rozdíl od něj jejich chatbot „nehalucinuje“, ale plní svůj účel, jímž je připravit žáky na přijímací zkoušky.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 28. 11. 2023 – Ústav české literatury a komparatistiky / Job offer from 28 November 2023 – Institute of Czech and Comparative Literature

28. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav české literatury a komparatistiky. Obor a zaměření: dějiny české literatury, pozdní 19. století a modernismus, teorie literární historiografie, germanobohemistika. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: History of Czech literature (late 19th century and modernism), theory of literary historiography, germanobohemistics. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení na pozici Referenta/ky doktorského studia

27. 11. 2023

Co bude Vašimi hlavními úkoly? koordinace agendy referátu doktorských studijních programů Studijního oddělení FF UK komplexní vedení agendy studentů doktorského studia pro cizojazyčné a mezinárodní programy komunikace se školiteli, oponenty, komisemi, oborovými radami či koordinátory mezinárodních programů podíl na správě oborových rad koordinace činností se spolupracujícími odděleními děkanátu (zahraniční oddělení, právní oddělení, oddělení informačních systémů, oddělení vědy atd.) […]

Výběrové řízení ze dne 27. 11. 2023 – Katedra sociální práce / Job offer from 27 November 2023 – Department of Social Work

27. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogika, právo a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law and other related disciplines. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

21. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

21. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2023 – Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících / Job offer from 13 November 2023 – Institute of Czech and Deaf Studies

13. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: Bohemistika se zaměřením na české reálie a dějepis. Přihlášky je nutno podat do 17. 12. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of Czech Culture and History. Applications by 17. 12. 2023.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu akreditací Oddělení vědy

10. 11. 2023

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací dále zajišťujeme agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativu v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? koordinace přípravy […]

Výběrové řízení ze dne 8. 11. 2023 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 8 November 2023 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

8. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pomocných věd historických a archivního studia. Obor a zaměření: pomocné vědy historické – zaměření na období raného novověku. Přihlášky je nutno podat do 10. 12. 2023. / Field and specialization: aauxiliary historical sciences – focus on the early modern period. Applications by 10. 12. 2023.

Výběrové řízení ze dne 2. 11. 2023 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 2 November 2023 – Department of Art History

2. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro dějiny umění. Obor a zaměření: dějiny umění – české a světové umění 20. století. Přihlášky je nutno podat do 3. 12. 2023. / Field and specialization: art history – Czech and world art of the 20th century. Applications by 3. 12. 2023.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry pedagogiky

26. 10. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 26. října 2023 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry pedagogiky. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 28. listopadu 2023.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK