Aktuality

Podávat přihlášky do letošního ročníku studentské minigrantové soutěže UKa! je možné do 22. května

17. 5. 2024

Chcete ukázat ostatním, že Univerzita Karlova je skvělá škola? Přihlaste svůj projekt, kterým byste chtěli oslovit středoškoláky, studenty bakalářských programů jiných vysokých škol, žáky druhého stupně základních škol či širokou veřejnost a pozitivně UKázat, jaký je studentský život v rámci naší komunity UK. Do soutěže se mohou přihlašovat všichni studující UK.

Mezifakultní workshop „NEBoj se spolupráce“ se zaměří na téma dočasného využití nákladového nádraží Žižkov

16. 5. 2024

Zajímá vás tvorba veřejného prostoru, iniciativa Nový evropský Bauhaus a netradiční akce v ulicích? Máte rádi výzvy a volnější výuku? Přijďte si vyzkoušet mezioborovou spolupráci na workshop, který se bude konat 17.–28 června 2024 a je otevřen všem studujícím napříč fakultami a ateliéry. Registrovat se můžete pomocí formuláře nejpozději do 28. května.

Hoď starosti za hlavu. Sportovní den rozhýbal univerzitu

16. 5. 2024

Rektorský sportovní den v úterý 14. května 2024 nabídl zaměstnancům a studujícím Univerzity Karlovy nespočet možností se pořádně rozhýbat na řadě sportovištích v Praze, Hradci Králové a Plzni. V letošním roce akci pořádala Katedra tělesné výchovy Filozofické fakulty UK.

Filozofická fakulta UK zve na Maturitní týden v Didaktikonu „Za školou“

15. 5. 2024

Vzdělávací a kreativní centrum Didaktikon v Kampusu Hybernská připravilo speciální program pro nematurující ročníky, který se bude konat 20.–30. května 2024. Řadu přednášek a workshopů nabídnou také akademici a akademičky z FF UK. V rámci programu se 28. května navíc uskuteční celodenní multižánrový festival Den češtiny. Program je zdarma.

Studenti anglistiky přeložili oslavnou báseň Seamuse Heaneyho k 20. výročí vstupu do EU

14. 5. 2024

V rámci anglistického semináře „Překlad poezie“ vedený doc. Marianou Machovou z ÚALK FF UK spolupřeložili Markéta Novotná, Max Filip a Stanislav Cincibuch báseň významného irského básníka, která vznikla v roce 2004 na základě zadání irské vlády jako oslavy přistoupení deseti nových členských států do EU.

Držitelkou Bolzanovy ceny 2023 se stala absolventka FF UK Klára Andresová

13. 5. 2024

Univerzita Karlova každoročně uděluje Bolzanovu cenu za mimořádně objevné vědecké práce. V kategorii společenských věd disertační práce Šíření vojenské teorie v raném novověku: Vojenské příručky vytištěné ve střední Evropě v letech 1550–1650. Její autorkou a laureátkou ceny je dr. Klára Andresová, absolventka doktorského programu Informační věda na FF UK. 

Studující FF UK obsadili první tři místa v celostátním kole soutěže Studentská věda 2024

13. 5. 2024

Ve dnech 6. a 7. května 2024 se na 25. mezinárodním setkání Mladých lingvistů na FF UP konalo finále soutěže. První místo obsadil student anglického jazyka a obecné lingvistiky na FF UK Tomáš Savčenko, na druhém studentka české literatury Marie Hedvíková a na třetím studentka české literatury a obecné lingvistiky Michaela Chodounská.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

13. 5. 2024

Katedra sociální práce | Ústav českých dějin | Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií | Ústav filosofie a religionistiky | Ústav pro archeologii | Ústav translatologie | manažer/ka investičních projektů financovaných z OP JAK

Profesorka Ivana Čeňková obdržela prestižní cenu Prix Danica Seleskovitch

10. 5. 2024

Akademička z Ústavu translatologie FF UK cenu převzala 27. dubna 2024 v Paříži na přední vysoké škole tlumočníků a překladatelů ESIT (Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs) pod univerzitou Sorbonne Nouvelle.

Ústav translatologie FF UK zve na přednáškové odpoledne o výuce češtiny a slovenštiny při přípravě (nejen) překladatelů a tlumočníků

10. 5. 2024

Kruh moderních filologů ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK a Inštitútom prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pořádá setkání na téma „Čeština/slovenština jako mateřský jazyk a jeho místo ve výuce překladatelství“. Akce se koná 16. května 2024 ve Šporkově paláci v místnosti 303 nebo online.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Katedra sociální práce / Job offer from 9 May 2024 – Department of Social Work

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální politika, sociální práce, pedagogika, sociologie a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2024. / Field and specialization: social policy, social work, pedagogy, sociology and other related disciplines. Applications by 15. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Katedra sociální práce / Job offer from 9 May 2024 – Department of Social Work

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální práce, sociologie, filozofie a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2024. / Field and specialization: social work, sociology, philosophy and other related disciplines. Applications by 15. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, španělština. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: IIntercultural communication, translation and interpreting, Spanish. Applications by 9. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, němčina. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, English. Applications by 9. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, angličtina. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, English. Applications by 9. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, francouzština. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, French. Applications by 9. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, němčina. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, German. Applications by 9. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, němčina. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, German. Applications by 9. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, němčina. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, German. Applications by 9. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

9. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, angličtina, francouzština. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, English, French. Applications by 9. 6. 2024.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK