Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy podpoří měsíc LGBTQ+ komunity

1. 6. 2023

Pride Month každý rok v červnu připomíná práva a kulturu sexuálních menšin a upozorňuje na trvající diskriminaci a homofobii vůči LGBTQ+. FF UK se k akci letos připojí sérií přednášek a diskusních setkání, jejichž cílem bude nejen rozšířit povědomí o LGBTQ+, ale nahlédnout na komunitu i z perspektivy historie, literatury, filozofie a jiných souvisejících oblastí.

Tibetské „pohanské“ mýty představují trochu bizarní svět, ve kterém figuruje například postava moudrého netopýra mluvícího lidskou řečí, říká tibetanista Daniel Berounský

1. 6. 2023

Proděkan pro hodnocení kvality a akreditace, který působí také na Ústavu asijských studií FF UK, se podílí na výzkumu „Pagan Tibet“ zkoumajícím rozsáhlý, zatím neprobádaný soubor manuskriptů o nebuddhistických rituálech v Tibetu. Výzkum nedávno obdržel prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC).

Medievisté z FF UK navštívili partnerskou univerzitu v St Andrews

1. 6. 2023

Nejstarší univerzita ve Skotsku přivítala 10 studentů a 8 vyučujících z FF UK a FHS UK na workshopu s názvem „Medieval Explorations“, který se konal 23.–25. května 2023. Setkali se na něm medievisté různého zaměření, aby sdíleli svůj výzkum i své zkušenosti a vzájemně se inspirovali do dalších projektů.

Filozofická fakulta UK a Nizozemská jazyková unie uzavřely dohodu o spolupráci, která podpoří obor nederlandistika

29. 5. 2023

Děkanka Filozofické fakulty UK dr. Eva Lehečková a generální tajemnice Nizozemské jazykové unie (Taalunie) prof. Kris Van de Poel podepsaly 25. května 2023, za přítomnosti diplomatických zástupců Nizozemska a Vlámska, dohodu o spolupráci. Ta má poskytnout rámec pro systematickou podporu oboru nederlandistika na FF UK, jejích vyučujících a studentů.

V Karolinu se uskutečnily Zlaté promoce Univerzity Karlovy

26. 5. 2023

Absolventi Filozofické fakulty UK z roku 1973 si připomněli 50 let od své promoce během Dne s Univerzitou Karlovou, který se v Karolinu konal v sobotu 20. května 2023.

Vypisuje se Cena Edvarda Beneše pro studenty vysokých škol

25. 5. 2023

Město Sezimovo Ústí pořádá již 28. ročník soutěže pro autory bakalářských a diplomových prací v oboru historie 20. století nebo sociologie. Studenti mohou své práce přihlašovat do 10. července 2023.

První ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová je připravena pomáhat

25. 5. 2023

Od 1. ledna 2023 má univerzita svoji první ombudsmanku. Stala se jí specialistka na oblast sociální ochrany zranitelných osob dr. Kateřina Šámalová z Katedry sociální práce FF UK.

Na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK vznikl video manuál pro reflektivní práci s předpojatostí

23. 5. 2023

Video manuál „Předpojatost v archeologii. Jak na ni“ je určený studentům archeologie i jiných humanitních oborů. Vznikl jako jeden z výstupů výzkumu v rámci programu START Univerzity Karlovy, který vedl doktorand klasické archeologie Stanislav Horáček.

Osm doktorandů Filozofické fakulty UK obdrželo stipendia Anglo-Czech Educational Fund (ACEF)

23. 5. 2023

Stipendia umožňují doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům FF UK strávit část studia na prestižních vysokých školách ve Velké Británii. Zcela mimořádná podpora pomáhá propojovat mladé vědce v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti. V letošním kole uspělo všech osm uchazečů, jejichž odborný zájem a zaměření pokrývá širokou škálu oborů.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

23. 5. 2023

Katedra pedagogiky | Katedra tělesné výchovy | Katedra sociální práce | Ústav asijských studií | Ústav informačních studií a knihovnictví | Ústav románských studií | právník/-ička | seniorní projektový manažer | účetní

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2023 – Katedra tělesné výchovy / Job offer from 18 May 2023 – Department of Physical Education

18. 5. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru tělesné výchovy. Obor a zaměření: tělesná výchova a sport. Přihlášky je nutno podat do 6. 8. 2023. / Field and specialization: physical education and sport. Applications by 6. 8. 2023.

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2023 – Ústav asijských studií / Job offer from 9 May 2023 – Institute of Asian studies

9. 5. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav asijských studií. Obor a zaměření: výuka a didaktika japonského jazyka. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2023. / Field and specialization: teaching and didactics of the Japanese language. Applications by 9. 6. 2023.

Výběrové řízení ze dne 5. 5. 2023 – Katedra pedagogiky / Job offer from 5 May 2023 – Department of Education

5. 5. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pedagogiky. Obor a zaměření: didaktika, právo ve vzdělávání, ICT, učitelské vzdělávání. Přihlášky je nutno podat do 7. 6. 2023. / Field and specialization: didactics, education law, ICT, teacher education. Applications by 7. 6. 2023.

Výběrové řízení ze dne 26. 4. 2023 – Katedra sociální práce / Job offer from 26 April 2023 – Department of Social Work

26. 4. 2023

Děkanka FF UK vypisuje otevřené výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedty sociální práce. Obor a zaměření: sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogika, právo a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 26. 5. 2023. / Field and specialization: social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law, and other related disciplines. Applications by 26. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 25. 4. 2023 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 25 April 2023 – Institute of Information studies and librarianship

25. 4. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav informačních studií a knihovnictví. Obor a zaměření:informační technologie, databáze SQL, datová analýza. Přihlášky je nutno podat do 26. 5. 2023. / Field and specialization: Information technologies, data analysis, SQL databases. Applications by 26. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 25. 4. 2023 – Ústav románských studií / Job offer from 25 April 2023 – Department of Romance Studies

25. 4. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav románských studií. Obor a zaměření:španělský jazyk a španělská lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 26. 5. 2023. / Field and specialization: Spanish language and Spanish linguistics. Applications by 26. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 25. 4. 2023 – Ústav románských studií / Job offer from 25 April 2023 – Department of Romance Studies

25. 4. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav románských studií. Obor a zaměření:literatura španělsky mluvících zemí. Přihlášky je nutno podat do 26. 5. 2023. / Field and specialization: Spanish and Hispanoamerican Literature. Applications by 26. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Fonetický ústav / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Phonetics

13. 4. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Fonetický ústav. Obor a zaměření:řečové vědy (fonetika). Přihlášky je nutno podat do 14. 5. 2023. / Field and specialization: speech science (phonetics). Applications by 14. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Ústav bohemistických studií / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Czech Studies

13. 4. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistických studií. Obor a zaměření: Bohemistika s lingvisticko-literárním zaměřením. Přihlášky je nutno podat do 14. 5. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of linguistics and literature. Applications by 14. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Ústav bohemistických studií / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Czech Studies

13. 4. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistických studií. Obor a zaměření: Bohemistika se zaměřením na české reálie a dějepis. Přihlášky je nutno podat do 14. 5. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of Czech Culture and History. Applications by 14. 5. 2023.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK