Aktuality

Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

18.6.2018

V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium, v jehož rámci vystoupí členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť.

Proběhne konference Básně o věcech

18.6.2018

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK zve na mezinárodní konferenci Básně o věcech. Konference se uskuteční ve dnech 30. 1. – 2. 2. 2019 na půdě FF UK.

Výběrové řízení ze dne 13. 6. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 13 June 2018 – Department of Germanic Studies

15.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 14. 7. 2018. /Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 14 July 2018.

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2018 – Středisko ibero-amerických studií/ Job offer from 12 June 2018 – Centre of Ibero-American Studies

14.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici pedagogický pracovník VaV/akademický pracovník. Obor a zaměření: iberoamerikanistika – raně novověké dějiny. Přihlášky je nutno podat do 12. 7. 2018. / Field and specialization: Ibero-American Studies – Early Modern Period. Applications by 12 July 2018.

FF UK se podílí na výstavě Prvorepubliková archeologie

12.6.2018

V pátek 1. června se na zámku v Nižboře u Berouna konala vernisáž výstavy Prvorepubliková archeologie, která bude přístupná až do konce října 2018. Výstavu uspořádal Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Prazeve spolupráci s FF UK v rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky.

Nadační fond obětem holocaustu podpořil přípravu monografie o životě a díle českého židovského spisovatele Jiřího Weila

12.6.2018

Projekt realizovaný na FF UK s názvem „Příprava podkladů pro monografii o životě a díle českého židovského spisovatele Jiřího Weila (1900–1959)“, jehož hlavní řešitelkou je Mgr. Hana Hříbková, byl podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu v rámci programu Připomínka. Příspěvek je hrazený z dotace Ministerstva kultury ČR.

Muzejní noc na Univerzitě Karlově: videoreportáž

12.6.2018

Ani intenzivní déšť nedokázal uhasit zájem návštěvníků o 15. ročník Pražské muzejní noci, který probíhal v noci ze soboty 9. na neděli 10. června. Mezi padesátku institucí se opět zapojila i Univerzita Karlova a její fakulty.

Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června

11.6.2018

Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček.

Výběrové řízení ze dne 25. 5. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 May 2018 – Faculty of Arts

11.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník. Obor a zaměření: interdisciplinární areálová studia a nové metodologie na průsečíku humanitních a sociálních věd. Přihlášky je nutno podat do 30. 6. 2018. / Field and specialization: specialization in interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. Applications by 30 June 2018.

Prof. Josefu Opatrnému byla udělena cena Gratias Agit

8.6.2018

Jedním z laureátů letošního ročníku ceny Gratias Agit Ministerstva zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí je prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK