Aktuality

Harmonogram akademického roku 2020/2021

3.7.2020

Opatření děkana č. 12/2020.

Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

30.6.2020

Poslední aktualizace 30. 6. 2020. Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů | informace pro vedoucí základních součástí | informace pro vyučující

Filozofická fakulta UK si připomíná památku doktorky Milady Horákové

26.6.2020

Nedokázali ji připravit o vnitřní svobodu, důstojnost a přesvědčení, že člověk je odpovědný sobě i okolnímu světu. Připravili ji proto o život.

Nezavírejme Miladu Horákovou jen do roku 1950

26.6.2020

Historik a někdejší děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík o podstatě odkazu Milady Horákové a způsobech, jakými s ním (také) nakládá současnost.

Třetí republiku je možné interpretovat jako revoluci

26.6.2020

S historikem Jakubem Rákosníkem o době, v níž Milada Horáková žila, o poměru sil mezi tehdejšími politickými hráči i otázce, proč ji nikdo nezachránil.

S justiční vraždou Milady Horákové se ze společnosti vytratilo vědomí odpovědnosti vůči světu. I to je zločin komunismu

26.6.2020

S literární historičkou Libuší Heczkovou o významu Horákové pro české ženské hnutí, jeho tradici a myšlenkovém obzoru českých žen.

Tichá vzpomínka na JUDr. Miladu Horákovou v Karolinu

25.6.2020

Univerzita Karlova zve k tiché vzpomínce na JUDr. Miladu Horákovou. Představitelé akademické obce UK v čele s rektorem prof. Tomášem Zimou položí věnec u busty Milady Horákové v Karolinu v pátek 26. června 2020 v 9.30, den před 70. výročím úmrtí této významné osobnosti české historie.

Zemřel významný egyptolog prof. Břetislav Vachala

25.6.2020

Český egyptologický ústav FF UK s lítostí oznamuje, že 24. června 2020 zemřel prof. Břetislav Vachala. Po celý život seznamoval českou i mezinárodní veřejnost se staroegyptskou civilizací a jejím odkazem, a také s výsledky mezinárodního egyptologického bádání.

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k uctění památky Milady Horákové

22.6.2020

Filozofická fakulta UK samozřejmě odsuzuje justiční vraždu Milady Horákové spáchanou komunistickým režimem a všechny další zločiny komunismu. FF UK památku Milady Horákové uctí pietním vyvěšením černého praporu.

Nastal čas vrátit knihy: Knihovna FF UK vyzývá čtenáře k vracení výpůjček

22.6.2020

Mezi čtenáři knihoven FF UK je nyní stále přes 12 000 knih, které je třeba v nejbližších dnech vrátit do knihovny. Přečtěte si nejdůležitější informace a odpovědi na časté dotazy spojené s vracením knih na FF UK.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK