Aktuality

Ústav východoevropských studií FF UK se podílel na vydání lotyšské monografie Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel

6.2.2019

Na vztahy moci a individua v demokratických a nedemokratických režimech se zaměřuje publikace, kterou čeští odborníci připravili společně s filozofickým a sociologickým ústavem Lotyšské univerzity v Rize.

V Museu Kampa proběhne vernisáž výstavy, na níž se podílí FF UK

6.2.2019

Vernisáž výstavy Praha byla krásnější než Řím. Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contemporanea – Dějiny současné české poezie se uskuteční v Museu Kampa 8. února v 19 hodin. Výstava potrvá od 9. 2. do 15. 4. 2019.

Věda na UK: prof. David Eben a gregoriánský chorál

5.2.2019

Profesor David Eben je muzikolog a hudebník z Ústavu hudební vědy FF UK. Zaměřuje se na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál.

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá cyklus kurzů práce s moderními nástroji ve výuce

1.2.2019

Cyklus deseti kurzů je vhodný pro všechny zájemce z řad akademické obce UK. Přihlásit se lze do 28. února.

Ze skotské gaelštiny přeložila jedno z nejlepších děl gaelské prózy 20. století. Doktorandka FF UK Petra Johana Poncarová představuje Konec podzimu

29.1.2019

„Jak napsal významný skotský kritik Ronald Black, pokud člověk neumí gaelsky, pojednává Konec podzimu o konci jednoho světa, a pokud gaelsky umí, pojednává o konci celého světa,“ říká překladatelka o vrcholném díle Tormoda Caimbeula, které doposud nebylo přeloženo do angličtiny ani jiného cizího jazyka.

Vyjádření Etické komise FF UK ze dne 28. 1. 2019 k věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře

28.1.2019

Etická komise FF UK reaguje na zveřejnění obsahu posudků prof. Jaroslava Pánka a prof. Roberta Kvačka týkajících se údajného plagiátorství prof. Martina Kováře.

Děkan Filozofické fakulty UK plně podporuje prof. Tomáše Halíka

28.1.2019

Vzhledem k znovu se objevujícím nařčením prof. Tomáše Halíka z neoprávněného užívání akademických titulů cítí Filozofická fakulta UK potřebu zopakovat své stanovisko k těmto dávno vyvráceným tvrzením.

Český překladatel, shakespearolog a profesor anglistiky Martin Hilský byl jmenován emeritním profesorem

25.1.2019

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK je mimořádnou postavou české anglistiky a širší veřejnosti je známý především jako první překladatel kompletního díla Williama Shakespeara do češtiny. Diplom předal panu profesorovi 17. ledna na zasedání Vědecké rady FF UK děkan fakulty doc. Michal Pullmann.

Na FF UK proběhne konference Básně o věcech. Věnovat se bude širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti

25.1.2019

Konference, kterou na 30. ledna až 2. února připravily Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, se zúčastní přední čeští odborníci a zahraniční hosté z Francie, USA, Velké Británie, Německa i Polska. Program je vhodný pro studenty i širokou veřejnost.

Ústav světových dějin FF UK nabízí studium mezinárodního magisterského programu TEMA+

25.1.2019

TEMA+ European Territories – Heritage and Development je dvouletý, dvojjazyčně vyučovaný magisterský obor, který se zaměřuje na problematiku kulturního dědictví a operuje na rozhraní několika humanitních vědních disciplín. Nejlepší uchazeči získávají prestižní stipendium Erasmus Mundus Joint Master Degree. Uzávěrka přihlášek je 24. února 2019.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK