Univerzita Karlova bude letos obhajovat certifikát HR Award

Ocenění získávají vysoké školy a instituce, kterým se daří implementovat evropskou strategii Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R), která vychází z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Charta a Kodex jsou souborem zásad a požadavků pro vědkyně, vědce a jejich zaměstnavatele a týkají se oblastí jako je etika, pracovní podmínky, profesní rozvoj, rovné příležitosti, hodnocení nebo nábor nových zaměstnanců. Cílem je představení jasnější perspektivy a možností kariérního rozvoje, zlepšení a harmonizace pracovních podmínek v celém Evropském výzkumném prostoru, a tím podpořit pozitivní vnímání profese výzkumníků u široké veřejnosti, zvýšit její atraktivitu pro mladé lidi a usnadnit přenos know-how a mobilitu mezi jednotlivými institucemi.

Díky tomuto ocenění tedy UK zvyšuje svoji prestiž a atraktivitu i pro získávání nových vědkyň a vědců, včetně těch zahraničních, neboť získané ocenění je pro ně zárukou, že splňuje evropské standardy v péči o zaměstnance, v otevřenosti a transparentnosti výběrového řízení i v kvalitě pracovního prostředí.

Zároveň s udělením certifikátu se Univerzita Karlova zavázala ke kontinuálnímu zlepšování pracovních podmínek pro své vědce a vědkyně a k udržení vysokých standardů v oblasti lidských zdrojů. Ocenění přináší i možnost bonifikace nebo výhodnějších podmínek v rámci podávání grantových žádostí. Díky HR Award univerzita také podporuje svoji snahu o internacionalizaci a propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

Více informací najdete na webu HR Award a v bilingvní informační brožurce HR Award na Univerzitě Karlově.