Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy podpoří měsíc LGBTQ+ komunity

1. 6. 2023

Pride Month každý rok v červnu připomíná práva a kulturu sexuálních menšin a upozorňuje na trvající diskriminaci a homofobii vůči LGBTQ+. FF UK se k akci letos připojí sérií přednášek a diskusních setkání, jejichž cílem bude nejen rozšířit povědomí o LGBTQ+, ale nahlédnout na komunitu i z perspektivy historie, literatury, filozofie a jiných souvisejících oblastí.

Tibetské „pohanské“ mýty představují trochu bizarní svět, ve kterém figuruje například postava moudrého netopýra mluvícího lidskou řečí, říká tibetanista Daniel Berounský

1. 6. 2023

Proděkan pro hodnocení kvality a akreditace, který působí také na Ústavu asijských studií FF UK, se podílí na výzkumu „Pagan Tibet“ zkoumajícím rozsáhlý, zatím neprobádaný soubor manuskriptů o nebuddhistických rituálech v Tibetu. Výzkum nedávno obdržel prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC).

Medievisté z FF UK navštívili partnerskou univerzitu v St Andrews

1. 6. 2023

Nejstarší univerzita ve Skotsku přivítala 10 studentů a 8 vyučujících z FF UK a FHS UK na workshopu s názvem „Medieval Explorations“, který se konal 23.–25. května 2023. Setkali se na něm medievisté různého zaměření, aby sdíleli svůj výzkum i své zkušenosti a vzájemně se inspirovali do dalších projektů.

Filozofická fakulta UK a Nizozemská jazyková unie uzavřely dohodu o spolupráci, která podpoří obor nederlandistika

29. 5. 2023

Děkanka Filozofické fakulty UK dr. Eva Lehečková a generální tajemnice Nizozemské jazykové unie (Taalunie) prof. Kris Van de Poel podepsaly 25. května 2023, za přítomnosti diplomatických zástupců Nizozemska a Vlámska, dohodu o spolupráci. Ta má poskytnout rámec pro systematickou podporu oboru nederlandistika na FF UK, jejích vyučujících a studentů.

V Karolinu se uskutečnily Zlaté promoce Univerzity Karlovy

26. 5. 2023

Absolventi Filozofické fakulty UK z roku 1973 si připomněli 50 let od své promoce během Dne s Univerzitou Karlovou, který se v Karolinu konal v sobotu 20. května 2023.

Vypisuje se Cena Edvarda Beneše pro studenty vysokých škol

25. 5. 2023

Město Sezimovo Ústí pořádá již 28. ročník soutěže pro autory bakalářských a diplomových prací v oboru historie 20. století nebo sociologie. Studenti mohou své práce přihlašovat do 10. července 2023.

První ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová je připravena pomáhat

25. 5. 2023

Od 1. ledna 2023 má univerzita svoji první ombudsmanku. Stala se jí specialistka na oblast sociální ochrany zranitelných osob dr. Kateřina Šámalová z Katedry sociální práce FF UK.

Na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK vznikl video manuál pro reflektivní práci s předpojatostí

23. 5. 2023

Video manuál „Předpojatost v archeologii. Jak na ni“ je určený studentům archeologie i jiných humanitních oborů. Vznikl jako jeden z výstupů výzkumu v rámci programu START Univerzity Karlovy, který vedl doktorand klasické archeologie Stanislav Horáček.

Osm doktorandů Filozofické fakulty UK obdrželo stipendia Anglo-Czech Educational Fund (ACEF)

23. 5. 2023

Stipendia umožňují doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům FF UK strávit část studia na prestižních vysokých školách ve Velké Británii. Zcela mimořádná podpora pomáhá propojovat mladé vědce v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti. V letošním kole uspělo všech osm uchazečů, jejichž odborný zájem a zaměření pokrývá širokou škálu oborů.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

23. 5. 2023

Katedra pedagogiky | Katedra tělesné výchovy | Katedra sociální práce | Ústav asijských studií | Ústav informačních studií a knihovnictví | Ústav románských studií | právník/-ička | seniorní projektový manažer | účetní

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK