Aktuality

Filozofická fakulta dezinfikuje fond Knihovny germánských studií

20.7.2018

V knihovně germánských studií FF UK došlo koncem května k průsaku dešťové vody do depozitu a k napadení cca 800 svazků plísní. Po zvážení všech alternativ nyní přistupuje Filozofická fakulta UK k logisticky komfortní dezinfekci knihovního fondu přímo v zasažených prostorách za pomoci unikátní technologie.

Zemřel spisovatel, překladatel a literární vědec Radoslav Nenadál

19.7.2018

S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu, že v úterý 17. července 2018 zemřel ve věku 88 let významný překladatel anglické a americké literatury doc. PhDr. Radoslav Nenadál, CSc. Na Filozofické fakultě UK přednášel od roku 1964 až do odchodu do důchodu v roce 1990.

Mezinárodní žebříček Global Ranking of Academic Subjects: téměř tři desítky oborů vyučovaných na UK patří mezi nejlepší na světě

19.7.2018

Univerzita Karlova patří v téměř třech desítkách oborů mezi nejlepší světová pracoviště. Ukázaly to výsledky žebříčku Global Ranking of Academic Subjects, který patří pod jedno z nejprestižnějších mezinárodních srovnání vysokých škol, Academic Ranking of World Universities.

Mezinárodní lingvistická olympiáda letos poprvé v Praze díky Univerzitě Karlově

18.7.2018

Je dáno několik slov a slovních spojení v jazyce abui, jímž mluví 16 000 mluvčích v Indonésii, například dekafi, ritama nebo tefe hawei a jejich náhodně seřazené překlady do češtiny. Vaším úkolem je přiřadit k sobě ekvivalenty a poté přeložit další výrazy z jazyka abui do češtiny či naopak.

Hledáme administrativního pracovníka/pracovnici pro projekty na Osobní oddělení

18.7.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Administrativní pracovník pro projekty. Podávání přihlášek je možné do 31. 7. 2018.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dodatečné přijímací řízení

17.7.2018

Až do 19. srpna mohou uchazeči podávat přihlášky ke studiu ve 20 bakalářských a 42 navazujících magisterských oborech. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat od 3. do 27. září.

Výstavu Univerzity Karlovy k 100 letům republiky navštívilo již přes 6 200 návštěvníků

17.7.2018

UK: Výstava nabízí k vidění 100 unikátních exponátů vztahujících se k 100 letům vzájemných vztahů univerzity a republiky. Výstava s názvem „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“ je v Křížové chodbě Karolina otevřena do 1. září 2018.

Vnitřní soutěž FF UK na roky 2019–2020

11.7.2018

Děkan FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 21. 6. 2018 č. j. UKRUK/72393/2018 vnitřní soutěž o rozvojové prostředky na roky 2019–2020, která nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). V roce 2018 se bude soutěžit o prostředky na následující 2 roky, a proto nebude v dalším roce soutěž vyhlášena.

Pokud nějaký obor žije, proměňuje se, říká prof. Klápště, letošní držitel výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

10.7.2018

Prof. Klápště, působící v Ústavu pro archeologii FF UK, vypráví o cestě a vztahu k archeologii, o vývoji tohoto oboru a jeho roli ve společnosti. „Nejsem na univerzitě od toho, abych někoho učil, ale abych pomáhal těm, kteří se sami učí,“ říká v rozhovoru.

Czech Phrases Made Easy: studenti ÚČJTK a ÚBS FF UK připravili sérii jazykových drobností pro Radio Praha

10.7.2018

Jazykově-vzdělávací minisérii pro anglické vysílání Radia Praha připravili studenti společně s doc. Ivanou Bozděchovou v semináři Čeština na vlnách.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK