Aktuality

Jakub Frynta obdržel Literární cenu Jaroslava Golla za svou bakalářskou práci

9. 12. 2022

Student historie na FF UK byl oceněn za svou práci „Nestor Ivanovyč Machno a bolševismus“. Slavnostní předávání proběhlo ve středu 16. listopadu 2022 v Plzni. Cenu uděluje Klub autorů literatury faktu a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni za výjimečné absolventské práce studentů středních a vysokých škol.

Zemřel lingvista Karel Kučera

9. 12. 2022

S lítostí oznamujeme, že ve čtvrtek 8. prosince 2022 po krátké nemoci zemřel dlouholetý zaměstnanec FF UK prof. Karel Kučera. Jako jeden ze zakladatelů Českého národního korpusu se klíčovým způsobem zasloužil nejen o budování diachronní sekce, ale o celkovou podobu ČNK, jak ji známe dnes. 

Polský institut v Praze vyhlásil soutěž o nejlepší závěrečnou práci

8. 12. 2022

Do akademické soutěže Mariana Szyjkowského mohou zájemci posílat diplomové a bakalářské práce zaměřené na Polsko. Soutěží se ve dvou kategoriích: polonistické obory a další obory vysokých škol v ČR. Termín pro zaslání prací je 31. ledna 2023.

Oddělení skandinavistiky ÚGS FF UK vypisuje interní výběrové řízení pro výuku volitelných předmětů

8. 12. 2022

V rámci vzdělávajícího projektu Česko-severská memorabilia se vypisuje oborová praxe pro doktorandy a postdoktorandy. Jedná se o výuku dějin nebo kultur severní Evropy, popřípadě výuky dějin malých národů (bez omezení regionu). Termín odevzdání žádostí na letní nebo zimní semestru 2023 je 30. prosinec 2022.

Budova Šporkova paláce je po havárii vody opět otevřena

8. 12. 2022

Kvůli havárii vody musel být ve čtvrtek 8. 12. pozastaven provoz budovy v ulici Hybernská 3, Praha 1. Objekt je od 12:30 opět v provozu.

Uchazeči o studium mohou podávat přihlášky na nově akreditované studijní programy

7. 12. 2022

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy schválila otevření studijních programů vyučovaných na Filozofické fakultě UK: bakalářského programu Estetika a bakalářského i navazujícího magisterského programu Andragogika a personální řízení.

Centrum pro studium holocaustu a židovské literatury FF UK spolupořádalo mezinárodní konferenci k Terezínské deklaraci

7. 12. 2022

Třídenní konference, která se konala na začátku listopadu na Ministerstvu zahraničních věcí, se zabývala současným nárůstem antisemitismu, xenofobie a rasismu, vyzdvihla roli vzdělávání a účastníci vyzvali k nápravě křivd z období holokaustu. Událost, která proběhla jako jeden z milníků českého předsednictví v Radě EU, se soustředila i na humanitární situaci na Ukrajině.

Studentská rada FF UK vyhlašuje studentskou Literární soutěž Jana Palacha na téma Ukrajina

7. 12. 2022

Soutěž u příležitosti 54. výročí sebeupálení Jana Palacha je určena studentům a studentkám středních a vysokých škol na zadaná témata ve čtyřech kategoriích: próza, poezie, esej a reportáž. Příspěvky je nutné odevzdat do 8. ledna 2023 na e-mail sr@ff.cuni.cz.

Provoz v budově Na Příkopě 29 bude během zimního zkouškového období omezen

7. 12. 2022

Z energetických důvodů bude od 23. prosince 2022 do 12. února 2023 omezen provoz budovy České spořitelny. Prostory zůstanou přístupné, ale budova bude pouze tepelně temperována, proto v ní bude chladno. Zaměstnanci mohou na kratší dobu docházet, aby si vyřídili administrativu, avšak není možné setrvávat v kancelářích po celou pracovní dobu z důvodu chladu.

Středisko iberoamerických studií FF UK spoluorganizovalo akci Nadace EU-LAC

6. 12. 2022

Ve spolupráci s MZV ČR a Evropskou komisí se 15.–16. listopadu konalo setkání „Perspektiva mládeže v dnešní Evropě a Latinské Americe“. V Praze se sešli účastnice a účastníci z více než deset zemí Evropy, Latinské Ameriky a Karibiku. Nadace EU-LAC je mezinárodní organizace, která posiluje partnerství mezi EU a Společenstvím latinskoamerických a karibských států.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK