Aktuality

Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci o otroctví

14.6.2019

Na konferenci „Slavery, Religion and Enlightenment“, která proběhne 19.–22. června na půdě Právnické fakulty UK, vystoupí mimo jiné američtí antropologové Richard Price a Sally Price.

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK úspěšně zakončil sedmý ročník

14.6.2019

Na slavnostním zakončení 30. května převzalo od proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy Daniela Soukupa diplom dvacet šest studentů.

Filozofická fakulta UK uspořádala v Kampusu Hybernská druhý ročník oslav Mezinárodního dne dětí

11.6.2019

Dětskej den, HYBaj sem! probíhal od 31. května do 2. června. Součástí bohatého programu byly také kurzy projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK.

Na Filozofické fakultě UK probíhá 20. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

11.6.2019

Čtyřtýdenní kurz byl zahájen 9. června ve Šporkově paláci. V rámci programu, který zajišťuje Středisko iberoamerických studií FF UK, se studenti seznámí se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s vývojem mexicko-českých vztahů.

Word Senior Tourism Congress proběhl také za účasti zástupkyně Centra dalšího vzdělávání FF UK

11.6.2019

Mezinárodní konference probíhala ve dnech 20. 5. – 30. 5. 2019 v čínském Yantai. Na pozvání Mezinárodní sdružení univerzit třetího věku (AIUTA) se jí účastnila rovněž delegace Univerzity Karlovy.

Aktuální výběrová řízení

10.6.2019

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Probíhá přijímací řízení do nových bakalářských a navazujících magisterských programů učitelství

5.6.2019

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení pro nové bakalářské a navazující magisterské programy učitelství. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Na Filozofické fakultě UK proběhlo historicky první setkání absolventů didaktiky angličtiny

4.6.2019

Setkání s názvem „Máte nám co říct“ 29. května zorganizovali dr. Tomáš Gráf a Mgr. Lucie Jiránková z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Cílem bylo propojit absolventy fakulty s pedagogy a studenty, kteří mezi sebou budou moct sdílet zkušenosti z praxe.

Ústav hudební vědy FF UK spolupořádá vědeckou konferenci Knižní kultura české reformace

3.6.2019

Konference se uskuteční 5.–7. června v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Věnovat se bude konfesijním aspektům české knižní kultury v raném novověku.

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK hostila mezinárodní konferenci o vzdělávací politice

31.5.2019

Konferenční setkání „Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society” na téma výzkumu vzdělávací politiky řešící oblast vzdělávání a učení dospělých, proběhlo ve dnech 16.–18. května 2019 na FF UK.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK