Aktuality

Zapojte se do inovační soutěže „Měníme svět pohybem“

1. 3. 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Balance Club Brumlovka společně s dalšími partnery vyhlašují druhý ročník soutěže, jejíž cílem je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studujících v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Uzávěrka pro návrhy projektů je 7. dubna 2024.

Studenti FF UK zvou na ekumenickou modlitbu na hlavní budově FF UK

29. 2. 2024

Modlitba se uskuteční 11. března 2024 od 18:30. Zváni jsou studující, vyučující, zaměstnanci i zaměstnankyně všech náboženství, vyznání a přesvědčení, kteří chtějí návrat do hlavní budovy spojit s modlitbou.

Spisovatelka Vilma Kadlečková: V mých příbězích vítězí intelekt

27. 2. 2024

Když v roce 1989 Vilma Kadlečková nastupovala na FF UK, plánovala, že si po studiích najde teplé místečko v knihovně a po večerech bude potajmu psát. Minulý režim totiž žánru sci-fi moc nefandil. Dnes se raduje z ceny Magnesia Litera za fantastiku, která se v roce 2023 v této kategorii udělovala poprvé.

Vysídlené osoby v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině mohou podávat přihlášky na Univerzitu Karlovu bez poplatku

23. 2. 2024

Na základě Opatření rektora č. 5/2024 z 19. února 2024 jsou uchazeči o studium, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu.

Vypisuje se výběrové řízení na Koordinátora/-ku kanceláře ombudsmanky FF UK

23. 2. 2024

Pozice je určená pro dvě osoby studující na FF UK. Práci je možné vykonávat i distančně a je možné ji spojit s odbornou praxí, pokud to studijní plán umožňuje. Přihlášky spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem posílejte na adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz do 29. února 2024.

„Musíme české domácnosti více edukovat a nastavit systém tak, aby se plýtvání jevilo méně výhodným,“ říká Jana Spurná, studentka sociologie na FF UK a držitelka Ceny Edvarda Beneše a Czech Envi Thesis

22. 2. 2024

Za svou bakalářskou práci „Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech“ získala Jana Spurná hned dvě ocenění – Cenu Edvarda Beneše v oboru sociologie a Czech Envi Thesis oceňující práce, jež se zabývají problematikou životního prostředí.

Jazykové centrum FF UK nabízí široký výběr kurzů na letní semestr 2023/2024

20. 2. 2024

Jazykové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání jsou určené pro studující a zaměstnané na UK i členy klubu Alumni za zvýhodněnou cenu. U kurzů pro pokročilé jsou připravené online orientační testy pro ověření úrovně.

Den otevřených dveří FF UK v Kampusu Hybernská nabídne v sobotu 24. února interaktivní program, který představí vybrané studijní programy

20. 2. 2024

Přijďte se dozvědět, jak vypadá výuka na FF UK, co čekat od konkrétních studijních programů a jak se připravit na přijímací zkoušky. Potkejte se s pedagogy, kteří vás budou vyučovat, a skrze studující a absolventy jednotlivých oborů se přijďte dozvědět, jaké jsou možnosti uplatnění po studiu.

Nominace na Cenu Jana Palacha a Cenu Růženy Vackové je možné podávat do 20. března

19. 2. 2024

Obě ocenění jsou určena pro studující, absolventy a absolventky Filozofické fakulty UK. Ceny se udělují za práci dokončenou v době studia v kalendářním roce 2023. Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce.

Adam Gregor má jasno: Jsem rád, že se počítá i se mnou

19. 2. 2024

Adam Gregor je student–vozíčkář, který si ze všeho nejvíc přeje úspěšně dokončit magisterská studia na Filozofické fakultě UK. Kvůli nim opustil jistotu rodinného zázemí a odešel z Bratislavy na univerzitu do Prahy.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK