Aktuality

Zkušenost z USA: Volbu oboru ovlivňuje i finanční náročnost

9. 11. 2022

Klára Bedrnová je studentkou Etnologie a kulturní antropologie na Filozofické fakultě UK a v létě se vrátila z půlročního pobytu na University of Oregon, se kterou má Univerzita Karlova meziuniverzitní dohodu. V následujícím článku se snaží přiblížit rozdíly mezi studiem v České republice a v USA z pohledu běžného studenta.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií zve na výstavu „I. L. Caragiale – předchůdce avantgardy a absurdního divadla“

7. 11. 2022

Vernisáž se koná v úterý 8. listopadu 2022 od 17 hod. v 1. patře hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1. Výstavu uspořádali rumunisté z FF UK k letošnímu dvojímu výročí význačného rumunského dramatika a prozaika (1852–1912). Přístupná bude do 30. listopadu 2022.

Zemřel koreanista Vladimír Pucek

7. 11. 2022

Významný a dlouholetý vysokoškolský pedagog odešel po těžké nemoci v úterý 1. listopadu 2022 ve věku 89 let.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

7. 11. 2022

Katedra sociální práce | Katedra sociologie | Ústav informačních studií a knihovnictví | Ústav politologie | Ústav srovnávací jazykovědy

Religionistka Kateřina Hlaváčová: Představy o spiknutí kolují už od antiky

4. 11. 2022

Představy o tom, že ve společnosti zákulisně operují skupiny zlých lidí, kteří kují spiknutí, chtějí svrhnout stávající funkční struktury a ovládnout svět, se objevují po staletí a jsou stále živé. Nové konspirační teorie, jak se jim začalo ve 20. století říkat, ze starých mocně čerpají, na což poukazuje absolventka religionistiky na FF UK Kateřina Hlaváčová.

Nadační fond Viléma Mathesia ocenil nejlepší anglistické závěrečné práce

4. 11. 2022

Cenu Viléma Mathesia za nejlepší bakalářské a magisterské práce obdrželi 26. října 2022 studenti z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Hodnotilo se ve dvou kategoriích: Anglický jazyka a didaktika a Anglofonní literatury a kultury.

Ústav světových dějin FF UK spoluorganizuje konferenci „The League of Nations“

1. 11. 2022

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 ve Vile Lanna proběhne mezinárodní konference s podtitulem „První světová instituce pro obranu míru v měnícím se světě – Interdependence a reflexe“. Konference se zaměří na to, jak Společnost národů fungovala v poválečné Evropě i zbytku světa, a na překážky, jimž první světová mírová organizace musela čelit.

Mezi laureáty Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury 2022 jsou absolventi FF UK

31. 10. 2022

Letošní porota 23. října ocenila celkem osm mimořádných osobností české kulturní scény, z čehož čtyři osobnosti jsou spjaté s FF UK.

Komise pro vědu FF UK udělila stipendia za vědecké výsledky

27. 10. 2022

Komise rozdělila studentům v podzimním termínu 2022 stipendia za vynikající, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí v celkové výši 479 500 Kč.

Zapojte se do Překladatelů na FF UK

27. 10. 2022

Úvodní ročník čtení překladů se uskuteční 30. listopadu od 18 hodin v Čítárně Kampusu Hybernská. Zaměří se na překlady publikované v letech 2020–2022, a to i časopisecky. Svou práci zde může představit každý, kdo se na FF UK věnuje umění překladu.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK