Aktuality

Pojďte s námi Na Karlovku – informační den UK startuje v sobotu 13. listopadu v Praze

25. 10. 2021

Univerzita Karlova zve všechny zájemce o studium na informační den, který nově nese název Na Karlovku. Akce pro všechny uchazeče o vysokoškolské studium se letos uskuteční v prostorách Právnické fakulty na pražském Starém Městě, v sobotu 13. listopadu od 9 do 16 hodin.

Laureáty Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo jsou absolventi Filozofické fakulty UK

25. 10. 2021

Státní ceny za literaturu a překlad každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR k 28. říjnu. Ocenění letos získali autoři spjatí s FF UK – básník a esejista Miloslav Topinka a překladatelka a vysokoškolská pedagožka Alena Morávková.

Vědecká rada UK ocenila významné osobnosti univerzity

22. 10. 2021

Mezi oceněnými je prof. Miroslav Verner, který získal zlatou pamětní medaili za mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK, a prof. Karel Thein, jemuž rada udělila stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru filozofie a religionistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Small Talk: Velké sociálně vyloučené lokality se soustřeďují ve dvou krajích. Ptejme se, co to znamená

21. 10. 2021

S antropologem a politologem Václavem Walachem o sociálně vyloučených lokalitách, o hlubších potížích, na něž poukazují, i o tom, co si myslíme, že o nich víme — a ono to neplatí.

Podcasty SIA: Další nálož asijských témat nejen z Tibetu

20. 10. 2021

Podcast Steppin Into Asia (SIA) připravují doktorandi Ústavu asijských studií FF UK a členové spolku Orientalistický expres. Poslechněte si podcasty věnované stereotypním podobám Tibetu, cestovatelství po Osmanské říši či pozici Ruska mezi Východem a Západem.

Časopis Prague Egyptological Studies vychází v nové grafické podobě a anglicky

20. 10. 2021

Prague Egyptological Studies (Pražské egyptologické studie, PES) jsou odborným recenzovaným periodikem, které připravuje Český egyptologický ústav FF UK. Časopis od roku 2002 pravidelně vycházel v češtině a od roku 2015 i v angličtině. Nově ho bude Vydavatelství FF UK vydávat pouze v angličtině.

Vyšel sborník studií významné české medievistky Zdeňky Hledíkové

20. 10. 2021

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., (1938–2018) strávila téměř celý profesní život na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK, kde dlouhá léta přednášela středověkou paleografii.

Dr. Šárka Grauová z Oddělení portugalistiky FF UK se stala předsedkyní Asociace brazilianistů v Evropě

20. 10. 2021

Třetí mezinárodní konference Asociace brazilianistů v Evropě (ABRE) proběhla ve spolupráci s FF UK na konci září. Dr. Grauová, která kongres organizovala, byla na valné hromadě ABRE zvolena předsedkyní výkonného výboru asociace pro období 2021–2023.

Ústav světových dějin FF UK zveřejnil videozáznamy z konference Místa setkávání: Prostor a jeho narativy

19. 10. 2021

Záznam interdisciplinární konference, která se věnovala problematice a vnímání míst setkávání v narativu středověkých a raně novověkých dějin, je k zhlédnutí na YouTube kanále FF UK.

Zemřel mongolista doc. Jugder Luvsandorj

18. 10. 2021

Se zármutkem oznamujeme, že v pondělí 11. 10. 2021 zemřel ve věku 82 let dlouholetý pedagog oboru mongolistiky a badatel v oblasti mongolské filologie docent Jugder Luvsandorj.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK