Aktuality

Klinický psycholog radí, jak se nenechat sevřít úzkostí

5. 4. 2024

Environmentální žal nebo ekologická úzkost je termín, který se dnes často skloňuje v souvislosti se zhoršujícím se stavem klimatu. Jak pracovat s úzkostmi vyvolanými ať už obavami o budoucnost planety nebo záplavou dalších negativních zpráv, jež se na nás valí ze všech stran? O tom hovoří vedoucí Katedry psychologie FF UK doc. Tomáš Nikolai.

Univerzita Karlova schválila projekty Specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2024

5. 4. 2024

V rámci soutěže SVV získala FF UK prostředky na pokračování 7 velkých mezioborových výzkumných projektů, do kterých jsou zapojené všechny základní součásti FF UK. Projekty byly nejdříve schválené jako jednoleté s trváním do konce roku 2023, poté prodloužené do konce roku 2024.

Balast #35: Mluvím, tedy jsem

5. 4. 2024

Nový díl fakultního podcastu se zaměří na fonetiku. Doc. Radek Skarnitzl z Fonetického ústavu FF UK hovoří o své práci forenzního fonetika při soudních líčeních a popisuje nástroje k výzkumu výslovnosti. Student Prokop Hanžl rozebere dialekty němčiny a nastíní možnosti, které fonetice otevírají neuronové sítě.

Festival Kafkus Hybernská: Nové dimenze Kafkova díla

2. 4. 2024

Kampus Hybernská se 19.–23. března 2024, u příležitosti stého výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky, proměnil v Kafkus. Didaktikon zorganizoval především pro žáky středních a základních škol přednášky, workshopy nebo pop-artovou výstavu, jejichž pojítkem byl právě nejslavnější pražský německy píšící spisovatel.

V užším výběru nominací na knižní ceny Magnesia Litera se umístily publikace autorů a autorek spjatých s FF UK

25. 3. 2024

Celkem deset publikací v šesti kategoriích připravených studentkou, akademikem, absolventkami a absolventy FF UK pokračuje do finále 23. ročníku prestižní literární ceny. Vítězové budou vyhlášeni 18. dubna 2024 v přímém přenosu na ČT Art.

I díky Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy na to nejsme sami

25. 3. 2024

Slova díků, projevy úcty a hluboká osobní vyznání zaplnila v jednadvacátý březnový podvečer prostory Karolina. Děkovalo se dárcům a podporovatelům Nadačního fondu Univerzity Karlovy, kteří významnou měrou přispěli na speciální konto zřízené po tragické události 21. prosince 2023.

Zemřel prof. Milan Sobotka

25. 3. 2024

Na Filozofické fakultě UK působil od r. 1954 až do nedávné doby, kdy mu zhoršující se zdravotní stav znemožnil konat nadále přednášky a semináře. Za tuto dobu uvedl do problémů a myšlenek německé klasické filosofie více než dvě generace studentů filosofie.

Grantová agentura UK zveřejnila výsledky 21. kola grantové soutěže

22. 3. 2024

FF UK podala v říjnu 2023 do soutěže 55 nových projektových žádostí, z toho 25 bylo 19. března 2024 úspěšně přijato k financování. Fakulta tak dosáhla přibližně 45 % úspěšnosti přijatých projektů k financování ze strany GA UK. Následně v lednu 2024 FF UK podala 23 pokračujících projektů, které byly spolu s těmi novými všechny schváleny.

Etnolog Boukal: Putoval jsem Sibiří za mýtem o lidojedovi

22. 3. 2024

Etnolog dr. Tomáš Boukal patří v Česku k nejzkušenějším vědcům, kteří se zabývají kulturami Sibiře, Altaje a souvisejících oblastí. Již od doby svých studií na FF UK, kde získal doktorát, se pravidelně vydává na chladný východ, aby porozuměl životu Chantů, Mansů, Lesních Něnců či Altajců. Putoval ale také do Ameriky mezi kanadské indiány Severozápadních teritorií.

Balast #34: Svatý Patriku, oroduj za nás

22. 3. 2024

Březnová epizoda fakultního podcastu patří svátku svatého Patrika. Krom tohoto svátku dr. Daniela Theinová z Ústavu anglofonních literatur a kultur UK blíže představí irskou poezii, její vývoj a současný stav. Studentka anglistiky Anna Králová, která se nedávno vrátila z Erasmu v Irsku, zase přiblíží mentalitu obyvatel irských ostrovů.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK