Aktuality

Stanovisko Etické komise FF UK k podnětu Mgr. Tomáše Konečného, Mgr. Marka Jandáka a Mgr. Ondřeje Crháka zaslaného Etické komisi FF UK 4. 12. 2018 ve věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře, přijaté na schůzi dne 17. prosince 2018

18.12.2018

Podnět poukazující na možné plagiátorství prof. Martina Kováře projednává jednak Etická komise Univerzity Karlovy, jednak Etická komise Filozofické fakulty UK. První jednání Etické komise Filozofické fakulty UK o podnětu proběhlo 17. prosince 2018; komise na něm přijala následující usnesení:

PhDr. Jana Rejšková se stala emeritní členkou akademické obce Filozofické fakulty UK

14.12.2018

Dekret o udělení čestného titulu převzala dr. Rejšková z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 13. prosince.

Projekt Český národní korpus spravovaný Filozofickou fakultou UK se stal oficiálně uznaným K-centrem CLARIN

14.12.2018

Síť CLARIN je evropskou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na jazykové zdroje a nástroje pro práci s nimi v humanitních a společenských vědách. Smyslem K-centra ČNK je poskytovat všem zájemcům informace, konzultace a technickou podporu v oblasti korpusové lingvistiky zaměřené na češtinu.

FF UK připravila dobročinnou sbírku hraček a knížek pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

13.12.2018

Podpořit děti můžete 17. a 18. prosince na sekretariátu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na hlavní budově. Sbírka bude probíhat v pondělí od 9–12 a 13–16 hodin a v úterý od 9–12 hodin.

Prof. Martin Kovář odchází z Filozofické fakulty UK

13.12.2018

Vyjádření děkana doc. Michala Pullmanna k odchodu prof. Kováře z FF UK.

Výstava Ivan Cankar… a jeho právo vizualizuje román slovinského spisovatele Čeledín Jernej a jeho právo

12.12.2018

U příležitosti 100. výročí úmrtí slovinského spisovatele Ivana Cankara připravili studenti Akademie výtvarných umění Univerzity v Lublani výstavu Ivan Cankar… a jeho právo. Partnery výstavy jsou Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Centrum pro slovinštinu jako cizí jazyk v Lublani.

Prof. Josef Vintr obdržel stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy

11.12.2018

Prof. Vintr, světově uznávaný bohemista, ocenění obdržel při příležitosti svých 80. narozenin.

V reprezentativní edici Opera Facultatis philosophicae vychází dlouho očekávaná knižní pocta archeologovi Janu Bouzkovi z Filozofické fakulty UK

10.12.2018

Rozsáhlá kolektivní monografie s názvem ΕΥΔΑΙΜΩΝ je souborem příspěvků z mezinárodní konference „Contacts, Migrations and Climate Change“ uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Celkem 30 cizojazyčných příspěvků bylo do publikace seřazeno na základě jejich chronologického a geografického zaměření.

Kampus Hybernská zve na vánoční večírek Christmas (party) time

8.12.2018

„V klidu, vždyť jsou to jenom Vánoce,“ řekli pořadatelé vánočního večírku v HYBu a připravili studentskou akci, která se ponese v duchu předvánoční pohody a pití svařáku s přáteli. Večírek pro studenty z celé univerzity a z programu Erasmus+ proběhne 12. prosince od 17 hodin. Přijďte, pobavte se a poznejte vánoční zvyky z celého světa.

Vyjádření Filozofické fakulty UK k materiálu „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve velkém rozsahu dopustil plagiátorství“

7.12.2018

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obdrželo v minulých dnech zevrubný materiál vypracovaný skupinou doktorandů FF UK, kteří vyslovují podezření na možné plagiátorství člena naší akademické obce prof. Martina Kováře.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK