Zapojte se do inovační soutěže „Měníme svět pohybem“

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Balance Club Brumlovka společně s dalšími partnery vyhlašují druhý ročník soutěže, jejíž cílem je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studujících v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Uzávěrka pro návrhy projektů je prodloužena do 13. dubna 2024.

Letošní ročník je otevřený pro studující všech forem studia na veřejných, státních a soukromých vysokých školách. Hlásit se mohou jednotlivci či studentské týmy o maximálně třech členech.

Projekty mohou například navrhnout změnu legislativních pravidel podporujících preferenci pohybu a sportu, vymyslet marketingovou kampaň pro celonárodní projekt podporující pohyb nebo vytvořit podklady pro založení společnosti zaměřené na práci s dětmi.

Mezi první tři vítězné projekty bude rozdělena finanční odměna 100 000 Kč.

Po uzávěrce přihlášek porota vybere šest projektů do finále, které se uskuteční 17. května 2024 v Praze v areálu Brumlovka.

Veškeré podrobnosti včetně registračního formuláře naleznete zde.


Související články