Podávat přihlášky do letošního ročníku studentské minigrantové soutěže UKa! je možné do 29. května

Chcete ukázat ostatním, že Univerzita Karlova je skvělá škola? Přihlaste svůj projekt, kterým byste chtěli oslovit středoškoláky, studenty bakalářských programů jiných vysokých škol, žáky druhého stupně základních škol či širokou veřejnost a pozitivně UKázat, jaký je studentský život v rámci naší komunity UK. Do soutěže se mohou přihlašovat studující Univerzity Karlovy libovolného programu a typu studia v prezenční formě.

Letošní třetí ročník má následující bonusová kritéria:

  • akcent na propagaci well-beingu a duševního zdraví v rámci univerzitní komunity,
  • mezifakultní spolupráce v rámci fakult, ústavů a kateder UK,
  • realizace projektu v univerzitním vzdělávacím centru Didaktikon.

Na tuto výzvu je alokována částka celkem 200 tisíc korun na všechny projekty. Vítány jsou nové nápady a odvážné a kreativní počiny, nejdůležitější však bude smysluplnost projektu a to, jak přispěje k propagaci Univerzity Karlovy.

Veškeré podmínky a informace, jak se přihlásit, naleznete na webu UKa.


Související články