Studenti anglistiky přeložili oslavnou báseň Seamuse Heaneyho k 20. výročí vstupu do EU

V rámci anglistického semináře „Překlad poezie“ vedený doc. Marianou Machovou z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK spolupřeložili Markéta Novotná, Max Filip a Stanislav Cincibuch báseň významného irského básníka, která vznikla v roce 2004 na základě zadání irské vlády jako oslavy přistoupení deseti nových členských států do Evropské unie. Video k českému překladu vzniklo na irské ambasádě.

Seamus Heaney báseň napsal a osobně ji v roce 2004 recitoval na slavnostním ceremoniálu při rozšíření Evropské unie, jíž tehdy Irsko předsedalo. Irské velvyslanectví v Praze na podzim roku 2023 požádalo doc. Marianu Machovou o překlad básně „Ohně o Bealtainu“ (Beacons at Bealtaine) tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu. V roce 2024 byla u příležitosti dvacátého výročí rozšíření EU přeložena do jazyků všech deseti zemí, které tehdy do EU vstoupily, včetně České republiky. „Původně jsem měla báseň přeložit sama, ale po drastickém ukončení zimního semestru na FF UK jsem se v lednu neformálně sešla se studenty a studentkami semináře Překladu poezie, který vedu na ÚALK, a někteří vyslovili prosbu, zda by seminář mohl nějakou formou pokračovat i ve zkouškovém období, které bylo tak výrazně zastíněno prosincovou tragédií,“ popisuje doc. Mariana Machová pozadí vzniku překladu. „Zdálo se nám, že věnovat se tomu, kvůli čemu všichni na fakultě jsme, dává v dané chvíli hluboký smysl. Navrhla jsem tedy, abychom se překladu Heaneyho básně ujali společně a zástupci irské ambasády nápad s nadšením přijali a podpořili.

Následovala série osobních i online setkání nad básní, diskuzí a sdílení dokumentů s různými návrhy a řešeními, které postupně krystalizovaly do výsledného tvaru. „Je potřeba zdůraznit, že to byl z překladatelského hlediska velmi náročný text. Je to villanella, forma se složitě propracovaným rýmovým schématem a pravidelně se opakujícími rýmovými slovy v pevném pětistopém jambu, přičemž výsledný český překlad formu originálu v souladu s českou překladatelskou tradicí plně zachovává.“ dodává doc. Machová. „Zkušenost tvůrčí spolupráce na překladu byla i pro mě nová a zpočátku jsem si nebyla jistá, jestli to vůbec bude fungovat, ale průběh i výsledek předčil má očekávání, za což si zaslouží dík především všichni tři studentští spolupřekladatelé Markéta Novotná, Max Filip a Stanislav Cincibuch,“ uzavírá.

Celou báseň v českém jazyce si můžete přečíst zde, v originále zde.


Související články