Archiv

Zapojte se do inovační soutěže „Měníme svět pohybem“

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Balance Club Brumlovka společně s dalšími partnery vyhlašují druhý ročník soutěže, jejíž cílem je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studujících v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Uzávěrka pro návrhy projektů je 7. dubna 2024.

Nominace na Cenu Jana Palacha a Cenu Růženy Vackové je možné podávat do 20. března

Obě ocenění jsou určena pro studující, absolventy a absolventky Filozofické fakulty UK. Ceny se udělují za práci dokončenou v době studia v kalendářním roce 2023. Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce.

Přihlaste se do dalšího ročníku fakultního kola soutěže Student a věda – lingvistika

Do soutěže se mohou přihlásit studující bakalářských a magisterských studijních programů FF UK. Soutěžní práce, jimiž jsou lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky, nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky. Přihlašovat se můžete do 19. dubna.

Nakladatelství Academia vyhlašuje studentskou soutěž magisterských prací

Do soutěže se mohou přihlašovat studenti a absolventi magisterských programů českých vysokých škol. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Termín pro odevzdání všech náležitostí je 15. listopadu 2023.

Přály bychom si, aby bylo běžnější o traumatech z porodu mluvit, říkají finalistky soutěže Map the System

Interdisciplinární tým za prezentaci svého tématu „Trauma a porod v České republice“ obdržel ocenění za vysoce hodnocený projekt v globálním finále soutěže Map the System na University of Oxford. Na projektu spolupracovaly studentky z FF UK Barbora Mudrová a Johana Haldová s kolegyněmi z Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty zdravotnických studií UPCE.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje první ročník soutěže PHD BATTLE

Soutěž se uskuteční 15. listopadu 2023 v 16:30 v Kampusu Hybernská. Jejím cílem je motivovat studující v doktorských programech k představení svého výzkumného projektu odborné i širší veřejnosti prostřednictvím stručné, avšak odborné prezentace. Přihlášky je možné podávat do neděle 5. 11.

Zájemci se mohou přihlašovat do soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2023

Prestižní cena se uděluje studentům, vedoucím prací a školitelům, mladým vědcům a nejlepšímu pedagogovi. Přihlášky můžete podávat do 30. listopadu.

Vyhlašuje se překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny

Šestý ročník soutěže má dvě soutěžní kategorie – Překlad eseje a Překlad prózy. Termín pro odevzdání překladů je 10. prosince 2023. Soutěž vyhlašují společně Ústav východoevropských studií FF UK, Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.

Do národního finále soutěže FameLab ČR postoupila dr. Tereza Pluskalová

Akademička z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK se zúčastní finále v úterý 26. září 2023 od 17:00 na půdě Fakulty humanitních studií UK. Soutěžící musí během tří minut vysvětlit vědecký problém a současně zaujmout odbornou porotu i diváky. Dr. Pluskalová bude mezi celkem devíti soutěžícími prezentovat na téma Historie Strakovy akademie.

Tým z Univerzity Karlovy obdržel Excellence Award v celosvětovém finále prestižní soutěže Map the System

Interdisciplinární tým zaujal odbornou porotu z Univerzity v Oxfordu systémovou analýzou na téma „Trauma a porod v České republice“ a převzal ocenění za vysoce hodnocený projekt. Na projektu spolupracovaly studentky z FF UK Barbora Mudrová (sociální práce) a Johana Němečková (sociologie) se studentkami z PřF UK a Fakulty zdravotnických studií UPCE.