Studentský spolek Praxis vyhlašuje první ročník studentské umělecké soutěže „Sny o antice“ pro studenty základních, středních a vysokých škol

Soutěž se vyhlášuje u příležitosti konání stejnojmenného festivalu, který se uskuteční 22.–25. dubna 2024. Soutěžní práce ve třech kategoriích – kresba, malba a socha – je možné posílat do 5. května 2024.

Témata příspěvků:

1) Lúkianos

Stejné je to s takovými obrazy: člověk se nestane větším, jestliže ho někdo přirovná k božstvu, ale božstvo se nutně zmenší, protože se musí sehnout k bytosti nedokonalé.

— LÚKIANOS. O bozích a lidech. Antická knihovna (Svoboda). Praha: Svoboda, 1981, str. 69.

2) Herakleitos

B 88
Totéž je uvnitř:
živé i mrtvé,
probuzené i spící,
mladé i staré.
Jedno je převrácením toho druhého,
a to druhé zas převrácením toho prvního.

— KRATOCHVÍL, Zdeněk. Délský potápěč k Hérakleitově řeči: pro ty, kdo se potápějí až do krajnosti. Praha: Herrmann, 2006, str. 413.

Pravidla odevzdání:

  • Fotografie soutěžních prací ve formátu .pdf nebo .jpg posílejte na adresu praxis@gmail.com.
  • Velikost soutěžních příspěvků není omezena.
  • Díla zasílejte nepodepsaná. Své jméno a příjmení uveďte pouze v těle e-mailu, a to včetně uvedení věku a jména instituce, na níž studujete. Pokud jste studentem vysoké školy, uveďte i fakultu.
  • Příspěvek originálně pojmenujte
  • Zasílejte pouze zatím nepublikovaná autorská díla, která nejsou přihlášená do jiné umělecké soutěže.
  • Počet příspěvků na jednoho autora či autorku není omezen.

Příspěvky budou anonymně hodnoceny amatérskou porotou z řad studentů FF UK. Zvlášť budou hodnoceny práce soutěžících do 15 let a od 15 let.

Výsledky budou zveřejněny na webu a sociálních sítích spolku Praxis. Podle možností proběhne fyzické vyhlášení a představení nejlepších prací. Autoři a autorky nejlepších příspěvků se mohou těšit na zajímavé ceny.

Nejzdařilejší příspěvky budou v rámci možností vystaveny v budově FF UK.

V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů se obracejte na ufar.praxis@gmail.com.


  • Zasláním příspěvku do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s jeho publikací pod jménem a příjmením autorky či autora a s uvedením zaslaných osobních údajů.


Související články