Nominace na Cenu Jana Palacha a Cenu Růženy Vackové je možné podávat do 20. března

Obě ocenění jsou určena pro studující, absolventy a absolventky Filozofické fakulty UK. Ceny se udělují za práci dokončenou v době studia v kalendářním roce 2023. Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce.

Cena Jana Palacha se uděluje za výraznou osvětovou či populárně naučnou činnost, za výraznou společenskou, kulturní či sportovní aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo za prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích.

Návrhy je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře. Podrobné informace k této ceně naleznete na webu fakulty.

Cena Růženy Vackové se uděluje za vynikající samostatnou publikační činnost, mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce nebo za mimořádný vědecký přínos v průběhu doktorského studia.

Návrhy je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře. Podrobné informace k této ceně naleznete na webu fakulty.

Obě ceny jsou spojeny s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč.


Související články