Archiv

Františka Schormová a Monika Matoušková převzaly Cenu Jana Palacha

Ocenění za mimořádný přínos závěrečných prací předal laureátkám 28. června 2021 děkan fakulty doc. Michal Pullmann.

Cenu Jana Palacha získal Mgr. Milan Kroulík

Mgr. Milan Kroulík, absolvent navazujícího magisterského studia oboru religionistika, získal Cenu Jana Palacha za vynikající diplomovou práci Encounters at the Wat Dhammakittiwong. Práce vznikla pod vedením Martina Pehala, Ph.D., z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

Cenu Jana Palacha za rok 2016 získala práce o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém

Oceněná diplomová práce byla vydána knižně ve Vydatelství FF UK v roce 2016.

Cenu Jana Palacha za rok 2015 získal Mgr. Jiří Dynda za práci o ruské folklorní epice

Mgr. Jiří Dynda, nynější doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, byl oceněn za diplomovou práci Byliny o bohatýru Svjatogorovi: Strukturální a komparativní analýza narativu.

Cenu Jana Palacha za rok 2014 získali studenti za diplomové práce z oborů starořečtiny a sociologie

Cenu za vynikající samostatnou publikační činnost a za mimořádný přínos diplomové práce získali Mgr. Robert Roreitner (Ústav řeckých a latinských studií) a Mgr. Michaela Röschová (Katedra sociologie).

Cenu Jana Palacha získal student sociologie

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová udělila 17. dubna 2014 Cenu Jana Palacha za vynikající bakalářskou práci s názvem Vztahy globálních měst optikou analýzy sociálních sítí Bc. Tomáši Diviákovi.