Františka Schormová a Monika Matoušková převzaly Cenu Jana Palacha

Ocenění za mimořádný přínos závěrečných prací předal laureátkám 28. června 2021 děkan fakulty doc. Michal Pullmann.

Absolventka Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK dr. Františka Schormová cenu obdržela za svou disertační práci African American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War Czechoslovakia, ve které se věnovala uměleckým kontaktům mezi USA a Československem na počátku studené války.

Spolulaureátkou ceny je doktorandka Ústavu pro klasickou archeologii FF UK Mgr. Monika Matoušková. V oceněné magisterské práci The Use of Symbols in Minoan and Mycenaean Iconography se zaměřila na ikonografii symbolických předmětů, které pocházejí z egejského umění doby bronzové ve 3. a 2. tisíciletí před naším letopočtem.

Své výzkumy představují laureátky podrobněji v rozhovorech pro magazín Small Talk:

Afroamerická literatura měla v Československu 50. let velký ohlas. Studená válka ho ještě posílila

Interpretovat tisíce let staré minojské a mykénské umění je fascinující. Staré symboly je třeba číst novýma očima

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK