Cenu Jana Palacha získal Mgr. Milan Kroulík

Mgr. Milan Kroulík, absolvent navazujícího magisterského studia oboru religionistika, získal Cenu Jana Palacha za vynikající diplomovou práci Encounters at the Wat Dhammakittiwong. Práce vznikla pod vedením Martina Pehala, Ph.D., z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Cena byla předána v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 19. dubna 2018.

Cena Jana Palacha je oficiální fakultní cena, která je udělována studentům FF UK za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK.

Encounters at the Wat Dhammakittiwong

abstrakt:

Tato práce vychází z terénního výzkumu provedeného v thajském buddhistickém chrámu (Watu) v Praze v roce 2016. Cílem práce je popsat a analyzovat chrámem organizované rituály jak za pomoci materialisticko-fenomenologických metod, tak z hlediska ideálně-typické théravádové kosmologie. Z postkoloniálních filozofických pozic se navíc věnuji procesu stávání se jiným. Metodologickým ohniskem této části analýzy jsou praxe a mimésis (především na základě teorií antropologa Michaela Taussiga). Každá kapitola je psaná na základě jiného, očekávaného nebo nečekaného, setkání ve Watu a nabízí možná řešení otázek, které vyvstaly v rámci těchto setkání.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK