Cenu Jana Palacha získal student sociologie

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. Mirjam Friedová, Ph.D., udělila 17. dubna 2014 Cenu Jana Palacha za vynikající bakalářskou práci Bc. Tomáši Diviákovi, absolventovi bakalářského studijního programu Sociologie, obor Sociologie. Oceněná práce s názvem Vztahy globálních měst optikou analýzy sociálních sítí vznikla pod vedením Mgr. Petra Lupače, Ph.D., z Katedry sociologie FF UK.

„Cena Jana Palacha je pro mne velkým závazkem. Když je někdo vyznamenán takovou cenou, které si nesmírně vážím, nemá to být stop znamením, ale naopak zelenou pro další práci. Budu se nadále zabývat analýzami sociálních sítí, v nich vidím budoucnost sociologie – to je možná na jednu stranu moje mladická naivita, na druhou stranu i vize,“ uvedl po převzetí ceny Tomáš Diviák.

Autor ve své bakalářské práci pomocí analýzy sociálních sítí sleduje vztahy mezi globálními městy, která jsou jedním z klíčových aktérů globalizace a jejich význam a vliv dalece přesahuje hranice státu, na jehož území se nacházejí.

Cena Jana Palacha je jediná oficiální fakultní cena, která je udělována řádnému studentovi Filozofické fakulty UK, který v době nominace nepřesáhl 26 let. Je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž fakulty. Návrh může podat každý člen akademické obce. Cena je udělována na památku Palachova činu.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK