Archiv

Vysídlené osoby v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině mohou podávat přihlášky na Univerzitu Karlovu bez poplatku

Na základě Opatření rektora č. 5/2024 z 19. února 2024 jsou uchazeči o studium, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu.

Cyklus přednášek Ukrajinský podzim na FF UK se zaměří na dějiny, kulturu a současnost Ukrajiny

Série přednášek, workshopů a kulatých stolů má za cíl diskutovat aktuální otázky v souvislosti se současným děním v Ukrajině a obecně ve východní Evropě. Akce probíhá v hlavní budově FF UK do 13. prosince 2023.

Komunitní centrum Petrklíč hledá dobrovolníky na projekt Integrace ukrajinských uprchlíků

Dobrovolníci získají cenné zkušenosti a praxi v zajímavém oboru, profesionální výcvik, povědomí o fungování neziskovek, radost ze smysluplné práce a potvrzení o praxi. Cílem projektu je podpora integrace rodin s dětmi a také seniorů přicházejících z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou na území Městské části Praha 10.

Filozofická fakulta UK zve na prezentaci nejnovější knihy Sergeje Medveděva o ruské válce v Ukrajině

Akademik působící na Ústavu východoevropských studií FF UK uvede svou nově vydanou publikaci A War Made in Russia (Polity Press, Cambridge) 16. listopadu 2023 v 17:00 v aule (P131). Po přednášce bude následovat veřejná diskuze.

S kolegy jsme čelili výhružkám i slovním útokům, popisuje laureátka Ceny Jana Palacha Mlada Hošková

Studentka blízkovýchodních studií obdržela fakultní cenu za pomoc ukrajinským, romským a blízkovýchodním uprchlicím a uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák. Když celou Evropu zastihla masivní imigrační vlna z Ukrajiny a posléze i Sýrie, Mlada Hošková zrovna dokončovala své bakalářské studium.

Učebnice Léčíme česky by nemohla vzniknout, kdyby jí všichni zúčastnění projektu nevěnovali veškerý volný čas, říká prof. Petr Čermák

Tým složený ze studentek a pedagogů z FF UK a 3. lékařské fakulty UK obdržel Cenu Miloslava Petruska za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy. O vzniku a významu oceněné učebnice Léčíme česky hovoří spoluautor prof. Petr Čermák z Ústavu románských studií FF UK.

Konec sbírky Pomáhejte s Knihovnou

Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s neziskovou organizací ADRA vyhlásila v termínu od 19. dubna 2022 do 30. listopadu 2022 veřejnou peněžní sbírku na pomoc Ukrajině. V našich sbírkových kasičkách, které se nacházely jak v jednotlivých knihovnách na FF, tak i v bistru Mezi řádky, se nám podařilo vybrat krásných 9744 Kč.

Vyšla učebnice zdravotnické češtiny pro sestry přicházející z Ukrajiny. Na přípravě se podíleli také autoři z FF UK

Tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydalo Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s platformou Publi volně dostupnou učebnici Léčíme česky: čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Na její přípravě pracovala studentka Roksolana Fedorenko z Ústavu anglofonních literatur a kultur, filologickou a metodologickou oporu zajistil Petr Čermák z Ústavu románských studií.

FF UK pomáhá Ukrajině: bezplatnou výukou češtiny, tlumočením, překlady i hledáním řešení pro lidi, kteří se ocitli „mimo systém“

Způsobů, jakými se zaměstnanci a studenti FF UK zapojují do dění od započetí ruské invaze na Ukrajinu, je obrovské množství. Jejich energie vkládaná do pomoci lidem prchajícím před válkou přitom neochabuje: systematizuje se.

(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945

Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Prostřednictvím biogramu jejích profesorů a docentů, často vynikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla pražské akademické obci, širší české veřejnosti a zdejší ukrajinské komunitě připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu […]