Archiv

Ústav translatologie FF UK připravil první ročník Dne s překladem a tlumočením

Na ústavu se 4. února sešli zájemci o překlad a tlumočení z řad studentů středních škol i veřejnosti a absolventi ústavu. Vyučující a studentský spolek PŘETLaK pro ně připravili patnáct přednášek a workshopů.

Ústav translatologie FF UK hostil mezinárodní jarní školu konsekutivního a simultánního tlumočení

Ve dnech 24.–28. dubna se konal mezinárodní studentský tlumočnický seminář s názvem EMCI Consortium Student Meeting, kterého se zúčastnilo 52 studentů ze 12 partnerských univerzit.

Studenti Ústavu translatologie FF UK si vyzkoušeli tlumočení v evropských institucích

V rámci odborné tlumočnické exkurze navštívili v únoru 2019 několik institucí Evropské unie v Bruselu. Vedle přednášek o fungování tlumočnických služeb si mohli vyzkoušet také tlumočení v němých kabinách, kde je hodnotili profesionální čeští tlumočníci a tlumočnice Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise (EK) a Evropského parlamentu (EP).

Vyšla monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář

V květnu tohoto roku vyšla v nakladatelství Karolinum monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, edičně připravená Evou Kalivodovou a Petrem Eliášem. Mezi autorkami a autory kapitol jsou mnozí vyučující Ústavu translatologie FF UK i jeho studenti a studentky.

Studenti Ústavu translatologie FF UK vytvořili německou verzi Bílé paní na hlídání

Studenti Ústavu translatologie FF UK pod vedením dr. Věry Kloudové a dr. Christofa Heinze ve spolupráci s Českou televizí, Goethe-Institutem a DAAD vytvořili německou mutaci ke klasickému kreslenému večerníčku „Bílá paní na hlídání“. Česká Bílá paní tak získala německý hlas, titulky, pracovní listy pro učitele a další didaktické materiály.

Mezinárodní bakalářský studijní obor s dvojím diplomem (Double Degree): Mezikulturní komunikace čeština – němčina

Na jednooborové studium vypisované ve spolupráci Univerzity Karlovy a Lipské univerzity (Německo) je možné hlásit je ještě letos a začít studovat od října 2016.

Proběhla konference Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v prostorách Šporkova paláce za podpory Ministerstva kultury ČR uskutečnila mezinárodní konference o Janu Zábranovi, výrazném českém autorovi a překladateli 2. poloviny 20. století.

Ústav translatologie FF UK se stal členem prestižní sítě EMT pod patronací Evropské komise

Ústav translatologie FF UK získal značku kvality European Master’s in Translation (EMT), kterou Evropská komise uděluje vysokoškolským vzdělávacím institutům splňujícím přísná kvalitativní kritéria.