Archiv

Iberoamerickou cenu za práci o Fradiqu Mendesovi získala Nicole Márföldi z FF UK

Iberoamerická cena se uděluje za vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu. Třetí místo získala studentka Nicole Márföldi z Ústavu románských studií FF UK.