Doc. Marc Niubo obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Uznání a ocenění si doc. Niubo zasloužil zejména za nezištné nasazení v situaci, kdy bez váhání a se samozřejmou obětavostí převzal po zesnulé dr. Lence Hlávkové bezprostřední všestrannou péči o Ústav hudební vědy FF UK, studenty oboru i muzikologickou obec v širším smyslu, a významnou měrou tak pomohl zmírnit dopady tragédie na celou tuto komunitu. „Ocenění si velmi vážím, ale vnímám jej jako poctu celému pracovišti a obětavé práci Lenky Hlávkové,“ říká doc. Marc Niubo. „Bez pomoci ostatních, včetně studujících, by moje úsilí zorganizovat vše, co bylo třeba, vyšlo sotva z poloviny. I jim patří díky a toto ocenění a doufám, že to tak také vnímají. Podařilo se toho za uplynulý půlrok hodně, dost práce ale ještě čeká před námi, včetně návratu na hlavní budovu.

Ústav hudební vědy FF UK pokračuje ve své činnosti. „Mezi další úkoly patří uspořádání odborné pozůstalosti po dr. Hlávkové, mezi niž patří například její knihovna a příprava k různým studiím a edicím, které se pokusíme vytřídit, zkatalogizovat a dát různou formou k dispozici. Tyto materiály bychom chtěli zpřístupnit všem akademikům a odborné veřejnosti. Dále připravujeme sborník studií k uctění Lenčiny památky a také různé konferenční aktivity. Přál bych všem i sobě dost sil a optimismu, abychom to – zatím v částečně zrekonstruovaných prostorech – zvládli co nejlépe,“ uzavírá.


Související články