Archiv

Student Ústavu hudební vědy FF UK Vojtěch Frank uspěl v mezinárodní muzikologické soutěži

Cenu za nejlepší studentský příspěvek „The Genre System of Isaak Dunaevsky Operettas in the Context of Gender and Culture“ na výroční konferenci o ruské hudbě v italském Vipitenu mu udělil Institut pro studia ruské hudby.

Ústav hudební vědy FF UK spolupořádá vědeckou konferenci Knižní kultura české reformace

Konference se uskuteční 5.–7. června v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Věnovat se bude konfesijním aspektům české knižní kultury v raném novověku.

Současná hudba se potká s minulostí na koncertě The Presence of the Past II

Komorní koncert připravil Ústav hudební vědy FF UK v rámci evropského projektu HERA – Sound Memories ve spolupráci s HAMU a Hochschule für Musik Lübeck. Skladby inspirované minulostí zazní v kostele sv. Vavřince na Malé Straně v Praze 14. března od 19:30 hodin.

Věda na UK: prof. David Eben a gregoriánský chorál

Profesor David Eben je muzikolog a hudebník z Ústavu hudební vědy FF UK. Zaměřuje se na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál.

Studentka hudební vědy získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci o skotsko-české hudební skladatelce Geraldine Muchové

Barbora Vacková získala cenu za bakalářskou práci Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky. Tato v českém kontextu zásadní průkopnická práce prakticky ohledává možnosti psaní ženské skladatelské biografie z hlediska feministické muzikologie, navíc na příkladu mimořádně zajímavé osobnosti ve velmi specifickém historickém kontextu.

Karel IV. (1316–1378) a hudební odkaz jeho doby

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR a Ústav hudební vědy FF UK zvou na mezinárodní muzikologickou konferenci, která se koná 10.–11. listopadu 2016.

Z katedrály, univerzity i ulice – fascinující obraz hudebního života za Karla IV.

V rámci oslav 700 let, které uplynou od narození Karla IV., vychází album souboru Schola Gregoriana Pragensis. Hudební nahrávku nazvanou Carolus IV. představuje umělecký vedoucí souboru doc. David Eben.

Muzikologové mimo zdi akademie

Ústav hudební vědy FF UK zve studenty, absolventy, pedagogy i příznivce oboru na diskusní odpoledne 17. února. Hosty setkání budou absolventi oboru, kteří úspěšně působí mimo akademickou sféru.

Hudební pocta účastníkům Operace Anthropoid

Na tříkrálovém koncertě Českého tria zazněla v premiéře skladba Operace Anthropoid, jejímž autorem je význačný český hudební skladatel a dlouholetý pedagog Ústavu hudební vědy FF UK doc. Eduard Douša.

Doc. Daněk nalezl neznámý tisk s hudbou Adama Václava Michny

Při přípravě knihy o hudebním tisku v Čechách v raném novověku nalezl pracovník Ústavu hudební vědy FF UK doc. PhDr. Petr Daněk, PhD., kolekci vzácných hudebních tisků, mimo jiné s hudbou Adama Václava Michny.