Filozofická fakulta UK se zapojí 6. října do festivalu Noc vědců na Albertově a v Kampusu Hybernská

Akademičky a akademici z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií, Českého egyptologického ústavu a Fonetického ústavu FF UK povedou interaktivní workshopy na Přírodovědecké fakultě UK na Albertově. Vzdělávací centrum Univerzity Karlovy Didaktikon v Kampusu Hybernská se promění v Laboratoř hudebních badatelů, kde studenti a pedagogové z Ústavu hudební vědy FF UK představí svůj bohatý program pro děti.

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2

Albertov je jedinečné místo se skvělou dopravní obslužností a dostupností do centra, kde se nacházejí budovy Přírodovědecké fakulty, 1. lékařské fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Veškerý program na Albertově naleznete zde.

Hoaxy, fámy, konspirace a creepypasty. Tajemné příběhy (nejen) na internetu
doc. Petr Janeček, Ústav etnologie

Na internetu, sociálních sítích, ale i v ústním podání dnes koluje velké množství tajemných a záhadných příběhů. Jak poznat, které z nich jsou skutečné, které falešné a které mají za úkol s námi pouze manipulovat? Interaktivní workshop představí několik desítek současných i historických záhadných vyprávění, která mají na první pohled povahu hoaxů, fám, městských legend, konspiračních teorií či creepypast. Úkolem návštěvníků bude odhalit, zda a které z nich jsou pravdivé a které se skutečně staly, a zároveň se naučí i něco o fungování moderních i tradičních médií a mediální gramotnosti.

Tajemné hieroglyfy
dr. Lucie Vendelová Jirásková, Český egyptologický ústav FF UK

Pronikněte do tajemství staroegyptského písma a poznejte, jak se četly hieroglyfy – obrázkové písmo starých Egypťanů. Naučíte se, jaké druhy písma se ve starém Egyptě používaly a jak se postupem času měnil jazyk, kterým lidé na březích Nilu mluvili. Budete si moct vyluštit texty psané na starověké stéle a v roli žáků písařské školy si vyzkoušíte, jak bylo obtížné naučit se psát některé hieroglyfické znaky.

Za tajemstvím zvuků řeči
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Fonetický ústav FF UK

Expozice ukáže, jaká tajemství obestírají naši řeč, kterou každodenně používáme. Uvidíte, co vaše artikulační orgány při řeči dělají a jak jejich pohyby můžeme sledovat. Pomocí interaktivního experimentu pochopíte tajemství výslovnosti rozmanitých samohlásek, se kterými se můžeme setkat v různých cizích jazycích, a zkusíte si, jak dosáhnout přirozenější intonace v angličtině. Dále vás budou čekat zábavné manipulace s hlasem a nejrůznější kvízy, které využívají zákonitostí ve skutečných i vymyšlených jazycích.


Laboratoř hudebních badatelů – Didaktikon v Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z.ú., určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jeho hlavním cílem je vzdělávat žákyně a žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování.

Záhada v hudebním archivu (vhodné pro děti ve věku 6–12 let)
FFugatto – spolek studentů hudební vědy

Vstupte do tajemného světa hudebního archivu a staňte se pravými hudebními detektivy. Během řešení této záhady se děti ocitnou v kůži hudebního písaře, tiskaře či skladatele, zábavně a kreativně budou rozvíjet své hudební dovednosti a objevovat, co takový hudební detektiv-muzikolog dělá.

Pražské jaro je i pro děti! (vhodné pro děti od 6 let)
Ústav hudební vědy FF UK, Pražské jaro

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro je velký hudební svátek, který si v květnu a začátkem června užívají především dospělí. Organizátoři ale myslí také na mladé posluchače a připravují pro ně speciální řadu koncertů ROZKVĚT. Dozvíte se, na co se můžete za pár měsíců těšit a jak se na přípravě festivalu podílejí také hudební vědci.

Hledáme středověkou písničku (vhodné pro děti od 6 let)
prof. David Eben a dr. Lenka Hlávková

Když se procházíme centrem Prahy, chodíme po stejných ulicích, po jakých chodili i naši předchůdci v době středověku. Z té doby nám zůstaly zachované některé domy, kostely, obrazy nebo sochy. Ale co hudba? Návštěvníci se pokusí společnými silami hledat, a pokud se to podaří, i naučit se zpívat písničku, kterou znali Karel IV. a Jan Hus. Zájemci si mohou také vyzkoušet, jak se ve středověku zapisovaly noty.

Hudební detektiv se vrací (vhodné pro mládež od 15 let)
dr. Marc Niubo

V programu Záhada v hudebním archivu návštěvníci mohou zjistit, že muzikologický výzkum může být napínavý, složitý a s překvapivým vyústěním jako ta nejlepší detektivka. V 18. století v době W. A. Mozarta se v Praze, jako v jiných velkých městech, pěstovala italská opera. Bohužel se většina tehdy úspěšných titulů dnes na operních scénách již nehraje, i když jsou plné krásné hudby, zajímavých zápletek a třeba také humoru. Na příkladu zapomenutých oper z 18. století zjistíte, jaké problémy řeší hudební vědec při zkoumání hudby starších historických období, co dosud čeká na objevení v archivech a co vše nám může hudba 18. století říci nejen o minulosti, ale možná také o nás.

Opera a populární kultura (vhodné pro mládež od 15 let)
dr. Tereza Havelková

Proč má film rád operu? A proč se některé operní postavy dostaly do obecného povědomí i těch, kteří operu „nemusí“? Přednáška ukáže na příkladu Carmen, proč tato ikonická postava přitahovala filmové tvůrce už od začátku 20. století a jakým způsobem rezonuje v populární kultuře dodnes.


Související články