Archiv

Ústav etnologie FF UK a CEFRES zvou na přednášku profesora Didiera Fassina Revisiting thing theory. An ethnography of prison worlds

Přednáška se uskuteční zítra 31. října od 17 hodin v hlavní budově FF UK.

Projekt Ústavu etnologie FF UK uspěl ve veřejné soutěži NAKI

Projekt Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl obsadil 30. místo v celkovém pořadí všech hodnocených projektů. Spolu s Ústavem etnologie na projektu pracuje Národní technické muzeum v Praze a Národní památkový ústav.

Ústav etnologie FF UK zve na přednášky britského etnologa a filmového teoretika Mikela J. Kovena

Tři přednášky budou zaměřeny na vztah filmového žánru „found footage“ a konceptů autenticity a moderních pověstí, mytologické aspekty současné kinematografie s důrazem na soudobé filmy zpracovávající biblickou tematiku a interpretaci filmu „Der Golem“ Paula Wegenera (1920) jako představitele svébytného filmového žánru „folk horror“.

Mezinárodní den archeologie nabídl besedu s Jiřím Bartoškou, vystoupení Maorů a aktivity pro všechny generace

Mezinárodní den archeologie letos připadl na sobotu 21. října: Česká republika se k této celosvětové události připojila počtvrté. Několik pracovišť Filozofické fakulty UK připravilo program, který návštěvníkům zprostředkoval jak výsledky archeologických zkoumání, tak běžný život v pravěku a středověku.

Kultura, etnologie i antropologie: časopis Ústavu etnologie FF UK vychází už pět let

Interdisciplinární časopis The Journal of Culture vychází dvakrát ročně. O jeho koncepci a průběhu recenzního řízení hovoří vedoucí redaktorka dr. Barbora Půtová.

Příběh Aloise Musila ožívá na výstavě v Celetné

Ve 3. patře budovy Filozofické fakulty UK v Celetné 20 je možné až do konce září vidět výstavu Alois Musil: český Lawrence z Arábie. Zájemci se mohou seznámit se životem, dílem a objevy orientalisty, kněze, teologa a historika.

Lokální funkce kultury

Ondřej Hubáček s kolektivem pracovníků Ústavu etnologie FF UK publikovali první část výsledků projektu, jehož cílem je navrhnout a v praxi ověřit systém evaluace veřejných kulturních služeb, konkrétně podpory lokálních a regionálních kulturních aktivit pro města a jejich obyvatele. Publikace přináší přehledně uspořádaná teoreticko-metodologická východiska řešení projektu, založeného na případových studiích prováděných ve třech menších městech – Českém Krumlově, Blatné […]

Pracovníci Ústavu etnologie FF UK editovali reprezentativní mezinárodní monografii

Kolektivní monografie Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (Karolinum Press, 2015) zahrnuje studie předních zahraničních paleoantropologů, antropologů a archeologů.