Archiv

Na FF UK vznikne Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Od 1. 10. 2023 dochází ke splynutí Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS) do Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS).

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK uspořádala již osmý ročník Albánského podvečera

Pozvání na večer 15. května 2023 přijali dva hosté, spisovatelé prof. Stefan Çapaliku z Albánie a prof. Ag Apolloni z Kosova. Akce se poprvé v historii uskutečnila za podpory Velvyslanectví Kosovské republiky a Velvyslanectví Albánské republiky.

Výstava Ivan Cankar… a jeho právo vizualizuje román slovinského spisovatele Čeledín Jernej a jeho právo

U příležitosti 100. výročí úmrtí slovinského spisovatele Ivana Cankara připravili studenti Akademie výtvarných umění Univerzity v Lublani výstavu Ivan Cankar… a jeho právo. Partnery výstavy jsou Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Centrum pro slovinštinu jako cizí jazyk v Lublani.

Mezinárodní slovenistické sympózium „Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci“ připomene jednoho z největších slovinských spisovatelů

Akce, kterou pořádají Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Slovanská knihovna, se uskuteční ve dnech 22.–23. listopadu v hlavním zasedacím sále Národní knihovny ČR.

Doc. Alenka Jensterle Doležalová získala ocenění MIRA

Dne 12. prosince 2017 převzala doc. Alenka Jensterle Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ocenění MIRA za rok 2017 udělované slovinským PEN klubem.

Třetí ročník poetického festivalu Mladý měsíc představí slovinské básnířky

Festival je důkazem výjimečně plodné spolupráce mezi FF UK a mnohými fakultami a organizacemi ve Slovinsku. V rámci letošního ročníku, který proběhne ve dnech 14.–16. listopadu, se představí básnířky Miriam Drev, Alenka Jensterle Doležal a Meta Kušar.

Výstava Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě byla slavnostně zakončena

Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem.

Bulharští vědci a učitelé byli oceněni stříbrnými medailemi FF UK

U příležitosti vernisáže výstavy věnované 100. výročí založení lektorátu bulharštiny byla předána ocenění za zásluhy o rozvoj bulharistiky a vzájemných vztahů s Univerzitou Karlovou.

100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK zve na jubilejní konferenci. Vernisáž tematické výstavy se uskuteční v pondělí 14. listopadu v čase 17:00–17:30 přízemí hlavní budovy FF UK.