Archiv

Doc. Alenka Jensterle Doležalová získala ocenění MIRA

Dne 12. prosince 2017 převzala doc. Alenka Jensterle Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ocenění MIRA za rok 2017 udělované slovinským PEN klubem.

Třetí ročník poetického festivalu Mladý měsíc představí slovinské básnířky

Festival je důkazem výjimečně plodné spolupráce mezi FF UK a mnohými fakultami a organizacemi ve Slovinsku. V rámci letošního ročníku, který proběhne ve dnech 14.–16. listopadu, se představí básnířky Miriam Drev, Alenka Jensterle Doležal a Meta Kušar.

Výstava Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě byla slavnostně zakončena

Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem.

Bulharští vědci a učitelé byli oceněni stříbrnými medailemi FF UK

U příležitosti vernisáže výstavy věnované 100. výročí založení lektorátu bulharštiny byla předána ocenění za zásluhy o rozvoj bulharistiky a vzájemných vztahů s Univerzitou Karlovou.

100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK zve na jubilejní konferenci. Vernisáž tematické výstavy se uskuteční v pondělí 14. listopadu v čase 17:00–17:30 přízemí hlavní budovy FF UK.