Archiv

Na FF UK vznikne Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Od 1. 10. 2023 dochází ke splynutí Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS) do Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS).

V Čítárně Kampusu Hybernská proběhne prezentace výsledků studie „Postoje k Romům na Ukrajině během války“

Prezentace prvních výsledků čerstvé sociologické studie se bude konat ve čtvrtek 18. května 2023 od 19:00. Studie na jaře 2023 zkoumala postoje ukrajinské veřejnosti vůči Romům a změny těchto postojů v období ruské invaze na Ukrajinu. Vystoupí Januš Pančenko ze Záporožské univerzity.

Romy není možné chápat jako cizorodou skupinu obyvatel, ale jako plnohodnotnou součást společnosti, říká laureát Ceny Růženy Vackové Jan Ort

Doktorand historických věd se stal prvním laureátem nové ceny Filozofické fakulty UK. Oceněný byl za svou monografii Facets of a Harmony: The Roma and Their Locatedness in Eastern Slovakia, v níž se zaměřil na vztahy mezi Romy a Neromy na východním Slovensku.

Nová publikace mapuje aktuální poznatky o romštině. Přispěli do ní také badatelé z FF UK

Filozofická fakulta UK patří ke světové špičce ve výzkumu romštiny. Do stěžejní publikace mezinárodního kolektivu autorů „The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics“, kterou vydává prestižní nakladatelství Palgrave Macmillan, přispěli odborníci z Katedry středoevropských studií a Ústavu obecné lingvistiky.

Současné podobě a směrům česko-slovenské romistiky se v Kampusu Hybernská bude věnovat workshop Akademie romských studií

Seminář romistiky Katedry středoevropských studií FF UK jej připravil na 28.–29. listopadu. Workshop se zaměří na prezentaci současného romistického výzkumu a rozvíjení debaty mezi pracovišti a jednotlivci, kteří se mu v současné době věnují. Abstrakty příspěvků mohou zájemci zasílat do 1. srpna.

Pražské fórum pro romské dějiny při ÚSD, AV ČR, a Seminář romistiky KSES FF UK zvou na seminář a diskusi na téma nucené sterilizace romských žen

Seminář a na něj navazující veřejná diskuse Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost proběhnou 12. června.

Absolvent Semináře romistiky KSES FF UK získal cenu za nejlepší sociálně-antropologickou diplomovou práci

Diplomová práce Jana Orta byla oceněna Českou asociací pro sociální antropologii jako nejlepší diplomová práce roku 2017.

Velvyslanectví Polské republiky v Praze a FF UK podepsaly deklaraci o spolupráci

Na základě deklarace budou FF UK, Polský institut v Praze a Velvyslanectví Polské republiky v Praze společně organizovat kulturní, vzdělávací a další akce, jejichž účelem bude propagace polského jazyka a polské kultury v ČR.

Slovakistika na Univerzitě Karlově v Praze slaví dvacáté výročí

24. října 2014 se u příležitosti 20. výročí založení oboru slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání „Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska“. Seminář s podporou děkanátu fakulty zorganizovala Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci se Slovensko-českým klubem. Záštitu nad setkáním převzali velvyslanec Slovenské republiky v ČR pan Peter Weiss a děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová. Cílem bylo připomenout […]