Nová publikace mapuje aktuální poznatky o romštině. Přispěli do ní také badatelé z FF UK

Filozofická fakulta UK patří ke světové špičce ve výzkumu romštiny. Do stěžejní publikace mezinárodního kolektivu autorů „The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics“, kterou vydává prestižní nakladatelství Palgrave Macmillan, přispěli odborníci z Katedry středoevropských studií a Ústavu obecné lingvistiky.

Ze sedmnácti kapitol knihy je pět spjatých s oborem Romistika na FF UK. Michael Beníšek z Katedry středoevropských studií je autorem kapitoly o původu romštiny, Viktor Elšík z Ústavu obecné lingvistiky přispěl kapitolou o romské morfologii a Pavel Kubaník z Katedry středoevropských studií v knize představuje téma specifik romštiny v rámci řeči orientované na děti (child-directed speech).

Dr. Elšík a dr. Beníšek jsou zároveň spoluautory další kapitoly o romské dialektologii. Do příručky zároveň přispěla absolventka Semináře romistiky Zuzana Bodnárová, která momentálně působí na univerzitě ve Štýrském Hradci a je spoluautorkou textu o vlivu maďarštiny na romštinu.

Kapitoly českých vědců rovněž odrážejí široké tematické spektrum romistických lingvistických výzkumů na FF UK, počínaje historickou lingvistikou přes strukturní lingvistiku, dialektologii až po sociolingvistiku.

Romistika se letos otevírá jako jedna ze specializací v rámci programu Středoevropská studia. Lze ji studovat samostatně, ale i jako sdružené studium v kombinaci s jiným programem, který sdružené studium také umožňuje. Přihlášky na bakalářské programy mohou zájemci podávat do konce února. Podrobné informace jsou k dispozici na webu FF UK.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK